REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Darmowe leki dla kobiet w ciąży? Ministerstwo finansów zgłosiło uwagi…

4 kwietnia 2019 10:32

Koncepcja wprowadzenia bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami ze stosownych dziedzin medycyny. Decyzja o jej dalszym procedowania została jednak odroczona do czasu wyjaśnienia uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

Kwas foliowy szczególnie potrzebny jest tam, gdzie dochodzi do intensywnych podziałów komórkowych, a takie mają miejsce w obrębie rozwijającego się płodu (fot. Shutterstock).
Decyzja ZPPR w sprawie darmowych leków w ciąży została odroczona do czasu wyjaśnienia uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Finansów (fot. Shutterstock)

O programie bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży mówiła Beata Szydło już w kwietniu 2018 r. Zapowiedziała go podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy. Projekt ustawy miał przygotować kierowany przeze nią Komitet Społeczny Rady Ministrów. Mówiła także, że znajdzie się w nim też zabezpieczenie emerytalne matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci oraz premie za szybkie urodzenie drugiego dziecka.

W grudniu była premier poinformowała, że Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował i skierował do dalszych prac projekt bezpłatnych leków dla ciężarnych. O takim programie dla kobiet w ciąży mówiła była premier już w kwietniu 2018 r (czytaj więcej: Ruszają prace nad bezpłatnymi lekami dla kobiet w ciąży. Ministerstwo wciąż milczy…).

REKLAMA

Jednocześnie wiceminister Szczurek-Żelazko zapowiedziała pod koniec 2018 roku, że katalog bezpłatnych leków określą i zarekomendują ministrowi zdrowia konsultanci krajowi.

REKLAMA

– Zestaw leków ze specjalnej grupy leków „C” znajdzie się w rozporządzeniu ministra zdrowia – wyjaśniała.

Leki bezpłatne dla kobiet w ciąży będą oznaczone na recepcie literą „C”. W taki sam sposób jak obecnie leki dla seniorów są oznaczane literą „S”. Będzie mógł je przepisać ginekolog położnik oraz lekarz POZ. Wstępnie przewidziano na realizację programu 20 mln zł w 2019 roku, na dziesięć lat zaś – 350 mln zł (czytaj więcej: Jakie leki będą bezpłatne dla kobiet w ciąży?).

Uwagi Ministerstwa Finansów…

Koncepcja wprowadzenia bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży zostało przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami ze stosownych dziedzin medycyny. Został opracowany potencjalny zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, a konkretne propozycje zapisów prawnych zostały przedstawione Zespołowi ds. Programowania Prac Rządu (ZPPR) we wniosku o włączenie do wykazu prac Rady Ministrów.

– Decyzja ZPPR została odroczona do czasu wyjaśnienia uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Finansów – przyznał niedawno wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

REKLAMA

Odpowiadając na interpelacji posłów Joanny Augustynowskiej, Grzegorza Furgo oraz Joanny Frydrych, przyznał że założeniem programu jest uprawnienie kobiet w ciąży do bezpłatnych leków. Z definicji powinno więc objąć kobiety posiadające status świadczeniobiorcy będącego w stanie ciąży, a nie dotyczyć, będącego konsekwencją ciąży, okresu połogu i karmienia piersią.

– Z powodu trwających prac nie można na dzień dzisiejszy udzielić odpowiedzi na pytanie do jakich bezpłatnych leków będą miały dostęp kobiety ciężarne w ramach programu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w leczeniu kobiet ciężarnych niezwykle istotne jest stosowanie leków, które nie wpływają niekorzystnie na dziecko oraz unikanie możliwych antagonizmów czy interakcji, uzależnień lekowych, zatruć polekowych i zwracanie uwagi na szereg innych aspektów odnoszących się do kwestii ogólnie pojętego bezpieczeństwa terapii – czytamy w odpowiedzi Maciej Miłkowskiego.

Co z ceną Dopegytu?

Jednocześnie wiceminister zdrowia odniósł się do pytań posłów o sytuację cenową leku Dopegyt. Posłowie wskazywali, że niedługo po ogłoszeniu darmowych leków dla kobiet w ciąży, o przeszło 100% wzrosła cena leku Dopegyt. Ich zdaniem wcześniej cena leku Dopegyt rosła, ale nie nadmiernie i stopniowo, wraz z ogólnym wzrostem cen. To jedyny na rynku lek stosowany przez lekarzy w leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Lek ten nie jest refundowany (czytaj więcej: Producent podniósł cenę Dopegytu po zapowiedziach darmowych leków dla kobiet w ciąży?).

– Pragnę nadmienić także, że ustalanie cen produktów leczniczych nie ujętych w wykazie leków refundowanych nie jest przedmiotem prac Ministra Zdrowia. Ceny tych leków zależą tylko od polityki cenowej firmy, będącej odpowiedzialną za dany produkt i mogą być dowolnie kształtowane – stwierdził Maciej Miłkowski w odpowiedzi na te doniesienia.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

i25413-o1(1)
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Cała prawda o odmowach… Cała prawda o odmowach…

Jednym z bardziej nonsensownych obowiązków każdej apteki jest raportowanie odmów realizacji zamówień...

Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej? Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej?

Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie zmieni nic w kwestii opieki farmaceutycznej, a już na ...

Trwa walka o fotel rektora UM w Poznaniu Trwa walka o fotel rektora UM w Poznaniu

3 marca odbędą się wybory nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ostatnich dniach poja...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz