REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dla KAS walka z mafią lekową to zadanie mimo wszystko drugoplanowe…

13 marca 2019 08:46

„Kilka dni temu udało nam się rozbić grupę przestępczą. I nie wdając się w szczegóły, znalazła ona niezły pomysł na obejście naszego systemu kontroli. Choć – i o to właśnie chodzi – niewystarczająco niezły” – mówi Piotr Walczak, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej…

Nadinspektor Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (fot. KAS)
Nadinspektor Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (fot. KAS)

W najnowszym wydaniu Gazety Prawnej można przeczytać wywiad z Piotrem Walczakiem – nadinspektorem Służby Celno-Skarbowej i zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Opowiada on o walce służb z mafią lekową. Przyznaje w nim, że rynek farmaceutyczny jest z punktu widzenia przestępców szalenie atrakcyjny.

– Gra idzie o ogromne pieniądze i bardzo atrakcyjny sektor. Nadal potencjalny zarobek jest ogromny, a ryzyko wpadki mniejsze niż choćby przy handlu narkotykami – mówi Walczak.

REKLAMA

Przyznaje jednocześnie, że całkowite pozbycie się przestępczości z rynku leków nie niemożliwe lub przynajmniej bardzo trudne. Jednak radykalne ograniczenie nielegalnego wywozu leków jest całkowicie osiągalne. Najnowsze statystyki Krajowej Administracji Skarbowej pokazują, że zrobiono duży krok w dobrą stronę. Od czerwca 2018 r. w ciągu kilku miesięcy obroty hurtowni farmaceutycznych spadły o ponad 40 proc (czytaj więcej: Hurtownie farmaceutyczne ze stratami. Czego wystraszyła się „mafia lekowa”?).

REKLAMA

– A niektórych hurtowni o ponad 90 proc. Przy czym, rzecz jasna, chodzi o hurtownie wytypowane przez KAS do kontroli; te, co do których mieliśmy pewne podejrzenia – dodaje Walczak.

Jego zdaniem tak duży spadek obrotów, w zasadzie z miesiąca na miesiąc, oznacza właśnie to, że przestały one brać udział w procederze nielegalnego wywozu leków. Przekonuje, że na rynki w tym czasie nie wydarzyło się nic, co mogłoby drastycznie ograniczyć obroty uczciwie działających hurtowni. Poza tym to właśnie w czerwcu KAS zyskała narzędzia kontrolne i analityczne, weszły w życie znowelizowane przepisy, a szef KAS podpisał porozumienie z głównym inspektorem farmaceutycznym. Jednocześnie obrót lekami zaczął podlegać systemowi drogowego monitorowania przewozu towarów.

Więcej kontroli i większe kary

– Prewencja. Nie ma lepszej metody przeciwdziałania przestępczości ekonomicznej niż prewencja. Gdy zorganizowane grupy przestępcze dostrzegają, że w każdej minucie mogą zostać sprawdzone, po prostu zaprzestają nielegalnej działalności – mówi Piotr Walczak.

Jednocześnie przyznaje, że grupy przestępcze cały czas szukają łatwego zarobki. Najczęściej jednak w takich sytuacjach zmieniają przedmiot swojej działalności. Nielegalny wywóz leków do niedawna był niszą, w którą starali się wchodzić przestępcy wcześniej zajmujący się wyłudzeniami VAT. Powoli jednak przestaje nią być. Pozwalają na to nowe przypisy dzięki którym inspekcja farmaceutyczna mogła uzyskiwać dane od KAS, a z drugiej KAS może otrzymywać informacje od inspekcji.

REKLAMA

– Trzeba także uczciwie powiedzieć, że dla KAS walka z mafią lekową to zadanie istotne, ale mimo wszystko drugoplanowe. Staramy się wspierać inspektorów farmaceutycznych, policję oraz służby specjalne, ale clou naszej działalności pozostanie przestępczość podatkowa. W przypadku nielegalnego wywozu leków co prawda można mówić niekiedy o ubytkach dla Skarbu Państwa, gdyż wywożone są nieraz leki refundowane, ale kluczowym kłopotem jest brak dostępności leków w aptekach – przyznaje zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zapewnia jednak, że KAS będzie wspierać dalej inspekcję farmaceutyczną. Kluczem do sukcesu jest bowiem systematyczność. Gdy przestępcy zobaczą, że na danym rynku skończyły się już kontrole, szybko na niego powrócą.

– Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest, aby wyprzedzać pomysły ludzi z mafii lekowej. Bo, trzeba wiedzieć, dzisiaj mamy do czynienia z przestępcami inteligentnymi, kreatywnymi i doskonale obytymi w prawie. Kilka dni temu udało nam się rozbić grupę przestępczą. I nie wdając się w szczegóły, znalazła ona niezły pomysł na obejście naszego systemu kontroli. Choć – i o to właśnie chodzi – niewystarczająco niezły – mówi Walczak (czytaj więcej: PILNE: CBA zatrzymuje kolejnych członków „mafii lekowej”).

Źródło: ŁW/Gazeta Prawna

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Walka z „mafią lekową” to tylko „polityczna ustawka”? Walka z „mafią lekową” to tylko „polityczna ustawka”?

"Co przez połowę godzin pracy, codziennie, robią właściciele i kierownicy aptek? Zajmują się zdobywa...

Dla KAS walka z mafią lekową to zadanie mimo wszystko drugoplanowe… Dla KAS walka z mafią lekową to zadanie mimo wszystko drugoplanowe…

"Kilka dni temu udało nam się rozbić grupę przestępczą. I nie wdając się w szczegóły, znalazła ona n...

Belgia: hurtownie farmaceutyczne z zakazem eksportu leków Belgia: hurtownie farmaceutyczne z zakazem eksportu leków

Podobnie jak wiele innych krajów europejskich, Belgia od dłuższego czasu zmaga się z problemem braku...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz