REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego koreańscy aptekarze bojkotują leki z Japonii?

30 lipca 2019 09:49

Lokalne stowarzyszenie koreańskich farmaceutów bojkotują importowane z Japonii leki OTC. Swoim pacjentom polecają koreańskie odpowiedniki. Na liście bojkotowanych preparatów znalazły się m.in te produkowane przez firmę Takeda Pharmaceutical. To efekt sporu handlowego, który od dłuższego czasu rozwija się między Koreą Południową i Japonią.

Farmaceuci w Busan wezwali japońskiego premiera Shinzo Abe do przeprosin dla koreańskich ofiar niewolnictwa w czasie II wojny światowej i pracy przymusowej (fot. Shutterstock)
Farmaceuci w Busan wezwali japońskiego premiera Shinzo Abe do przeprosin dla koreańskich ofiar niewolnictwa w czasie II wojny światowej i pracy przymusowej (fot. Shutterstock)

Według źródeł branżowych, ruch przeciwko japońskim lekom rozpoczął się w północnej prowincji Jeolla w połowie lipca. Następnie rozprzestrzenił się na prowincję Gyeongsang Południowy i miasto Busan. Lokalne apteki ogłosiły swoje decyzje argumentując je ochroną narodowych interesów Korei przed nowo wprowadzonymi restrykcjami handlowymi Japonii.

Jak tłumaczy Rafał Tomański w Business Insider Polska, niedawno Tokio uznało Seul za niewiarygodnego partnera w interesach. Japonia zapowiedziała, że 2 sierpnia najprawdopodobniej wykreśli Koreańczyków z preferencyjnej listy krajów uznawanych za najbardziej wiarygodne do prowadzenia interesów (biała lista). Japończycy twierdzą, iż sprzedawane Korei Południowej substancje wykorzystywane do produkcji urządzeń elektronicznych (jak np. fluorowodór, w którego produkcji Tokio pozostaje praktycznie światowym monopolistą) mogą trafiać także na Północ, do reżimu Kim Dzong Una (czytaj również: Farmacja na świecie: Indonezja).

REKLAMA

– Seul z kolei uważa, że obostrzenia ze strony Tokio są zemstą za to, że koreańskie sądy domagają się od japońskich koncernów odszkodowań dla osób zmuszanych do pracy przymusowej podczas II wojny – pisze dziennikarz Business Insider.

REKLAMA

Japonia po kolejnym niekorzystnym dla siebie wyroku miała stracić cierpliwość i zdecydowała się na zaostrzenie polityki wobec Seulu. To spotkało się z reakcją Koreańczyków – również na szczeblach lokalnych.

Farmaceuci nawołują do bojkotu japońskich leków

Stowarzyszenie farmaceutów North Jeolla ogłosiło 18 lipca, że wzywa wszystkich swoich członków do powstrzymania się od sprzedaży japońskich leków w świetle rozwijającego się sporu handlowego. W ich ślady następnego dnia poszło stowarzyszenie w Południowym Gyeongsang, wzywając Japonię do zaprzestania mściwych restrykcji handlowych, jednocześnie nakłaniając swoich członków do nawet ograniczenia osobistych podróży do Japonii. Farmaceuci w Busan wezwali także japońskiego premiera Shinzo Abe do przeprosin dla koreańskich ofiar niewolnictwa w czasie II wojny światowej i pracy przymusowej (czytaj również: Farmacja w służbie aliantom).

– Podobnie jak wielu Koreańczyków, farmaceuci również uważają, że japońskie restrykcje handlowe są skandalicznie niesprawiedliwe – powiedział Seo Yong-hoon, szef stowarzyszenia farmaceutów North Jeolla.

Do stowarzyszenia należy około 1300 farmaceutów. Kolejne 2000 należy do oddziału Gyeongsang Południowy.

REKLAMA

Zwykle dostępny jest produkt wyprodukowany lokalnie, który może zastąpić japoński lek OTC. Opracowujemy odpowiednią listę, tak aby kiedy farmaceuta członkowski wiedział, jaką alternatywę może dać pacjentowi żeby zaoferować natychmiastową pomoc – powiedział Choi Jong-seok, szef stowarzyszenia farmaceutów z południowego Gyeongsang.

Sami farmaceuci różnie reagują na nawoływania do bojkotu. Część podkreśla, że większość sprzedawanych w koreańskich aptekach leków, to preparaty przepisywane na receptach przez lekarzy (czytaj również: Generyk, odpowiednik czy zamiennik? Która nazwa jest prawidłowa?).

– Sprzedajemy to, co przepisują lekarze, a nie my decydujemy, czy pacjent powinien przyjmować leki japońskie czy koreańskie – powiedziała The Korea Herald farmaceutka. W jej aptece półki z produktami OTC z Japonii, oznakowane są jako zagraniczne towary importowane z wyższymi cenami.

Źródło: ŁW/The Korea Herald/Business Insider Polska

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja na świecie: Indonezja Farmacja na świecie: Indonezja

Kraj, w którym nie ma techników farmaceutycznych, a w aptekach pracują tylko farmaceuci? Tak właśnie...

Farmacja na świecie: USA Farmacja na świecie: USA

Klauzula sumienia dla farmaceutów, apteczny asortyment, rola techników farmaceutycznych, wysokość wy...

Strajk farmaceutów w Norwegii? Chcą wyższych wynagrodzeń… Strajk farmaceutów w Norwegii? Chcą wyższych wynagrodzeń…

Farmaceuci zatrudnieni w norweskiej sieci aptek Vitusapotek+ domagają się od swojego pracodawcy wyżs...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz