REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Doniósł na aptekę, bo nie pełniła dyżuru

31 lipca 2019 08:30

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Poznaniu rozpatrywał skargę mężczyzny na aptekę, która nie pełniła dyżuru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu. OROZ odmówił jednak wszczęcia postępowania w tej sprawie uznając, że sytuacja nie zawierała znamion czynu zabronionego.

Kilka lat temu procedowany był projekt, w którym przyznano WIF prawo do nakładania kar administracyjnych na apteki, przepis pojawił się w toku prac, a następnie zniknął (fot. MGR.FARM)
OROZ ocenił, że czyn opisany przez zawiadamiającego nie zawiera znamion czynu zabronionego (fot. MGR.FARM)

Skarga na aptekę trafiła do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej drogą mailową. Jej autor zawiadomił, iż naruszony został przez aptekę art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz uchwała Rady Powiatu. A dokładniej, chodziło o to, że apteka nie pełniła dyżuru zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez władze powiatu. OROZ odmówił wszczęcia w tej sprawie postępowania wyjaśniającego (czytaj również: Spór ministerstwa z farmaceutami o konstytucyjność i koszty dyżurów aptek…).

– Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Poznaniu stwierdził, że sytuacja opisana przez Zawiadamiającego nie zawiera czynu zabronionego – czytamy w uzasadnieniu postanowienia OROZ.

REKLAMA

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”. Jednocześnie „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego” (czytaj również: Radni powiatowi domagają się zmian, by mogli egzekwować dyżury aptek).

REKLAMA

Uchwała z negatywną opinią samorządu aptekarskiego

Okazuje się, że w tym konkretnym przypadki Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wydało uchwałę, w której negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt czasu pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego (czytaj więcej: Straż miejska sprawdzi czy apteki pełnią dyżury…).

– Przed wydaniem uchwały Prezydium zwróciło się do farmaceutów prowadzących aptek na terenie Powiatu, o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi wpłynęło szereg opinii wyrażonych przez aptekarzy, jak i właścicieli aptek niebędących farmaceutami. Wszystkie opinie z dezaprobatą odnosiły się do harmonogramu dyżurów. Główną podstawą do wydania przez samorząd aptekarski negatywnej opinii dotyczącej projektu Rady Powiatu był brak społecznego zapotrzebowania na obecność aptek w porze nocnej, znaczne oddalenie aptek od najbliższych placówek leczniczych udzielających pomocy wieczorowej, a także względy ekonomiczne – czytamy w uzasadnieniu postanowienia.

OROZ wskazał również, że z godnie z art. 54 ustawy o izbach aptekarskich postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłączna ściganie. Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 2 kodeksu postępowania karnego nie wszczyna się postępowania, gdy czyn nie zawieraj znamion czynu zabronionego.

W rezultacie OROZ ocenił, że czyn opisany przez zawiadamiającego nie zawiera znamion czynu zabronionego, a tym samym został on zmuszony do odmowy wszczęcia postępowania w tej sprawie.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Wlkp. OIA

S22BW-5e19070812172 - dyżur apteki
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Brawo OROZ Poznań ! Tak trzymać. Jestem pod wrażeniem. Stop niewolnictwu, ignorować konfidentów.
"Zobacz synku tak wygląda kapuś :-)"
Kapuś? Raczej postawa obywatelska, każdy własciciel ubiegając sie o koncesje wiedział o dyzurach. Niedyżurowanie to łamanie prawa.
@ah. OROZ powołał się na prawomocny wyrok WSA. Jest w nim słynne stwierdzenie, które zacytował. Identyczne stwierdzenie jest w moim prawomocnym wyroku WSA z Poznania. Podkreślmy to raz jeszcze: rady powiatu przegrywają z kretesem, a apteka NIE MA obowiązku przestrzegania ich uchwał. Wynika to wprost z art. 94 PF, co zresztą wiele razy przytaczałem. Wiele razy widywałem wpisy osób, które usiłowały podważać prawo farmaceutów lub właścicieli aptek do niedyżurowania. Argumentacja jest zbliżona. Mało uprzejma (eufemizm), wywołująca w farmaceutach poczucie winy, a tym samym popychająca ich do niedochodowej pracy ponad siły. Pomijam rażące błędy typu "koncesja", zamiast zezwolenie. Gdyby apteki łamały prawo, one by przegrywały, a nie powiaty. Reszta jest wtórna. Jak też wiele razy pisałem, problem dyżurów nie zniknie do momentu uchylenia lub zmiany prawa. Rozwiązanie jest proste i znajduje się w głowach aptekarzy. Powtórzę również, że skoro ustawodawca wskazał radę powiatu jako odpowiedzialnego, jednocześnie zdjął tę odpowiedzialność z aptekarzy. "Klucze, zezwolenia i Euthyrox mamy my, nie wy".
Otwierając aptekę nie konsultujesz godzin otwarcia w radzie powiatu, w ogóle rada powiatu nie ingeruje w w procedurę otwarcia apteki. Nikt nie pyta się czy otwierając aptekę właściciel zgadza się dyzurowac.
@K. Kulak. Dodam, że gdyby przyjąć za pewnik, że tylko i wyłącznie rada powiatu decyduje o dniach i godzinach pracy aptek, doszlibyśmy do poniższego absurdu. Aby znaleźć się w grafiku, apteka musi istnieć, funkcjonować. Ergo, nowa apteka nie może być wpisana do grafiku. Skoro tak, nie może funkcjonować, póki jej nie wpiszą do grafiku. Błędne koło. Jednakże zezwolenie na aptekę wydaje WIF, a nie rada powiatu. Z kolei o możliwościach jej funkcjonowania decydują siły i środki właściciela, a nie rady powiatu, a tym bardziej WIF-a. Jak widać istnieje wiele przesłanek, by art. 94 PF został uchylony lub zmieniony. Dyżury są możliwe przy spełnieniu dwóch nierozerwalnych warunków, spełnionych w poniższej kolejności. 1/ Dobrowolność i 2/ Zapłata. ad 1. Mam farmaceutów i widzę szansę na korzyść ekonomiczną, więc zgłaszam akces do dyżurów, za które (ad 2) będę otrzymywał zapłatę. Nie jest możliwe spełnienie jednego z warunków, bez drugiego.
Pomiędzy postawą obywatelską a kapowaniem jest bardzo cienka prawie nie widoczna linia i bardzo łatwo ja przekroczyć :-)

Powiązane artykuły

„Apteka widmo” w Rabce-Zdrój. Mieszkanka skarży się lokalnym mediom… „Apteka widmo” w Rabce-Zdrój. Mieszkanka skarży się lokalnym mediom…

Mieszkanka Rabki udała się z córką na izbę przyjęć rabczańskiego szpitala. Lekarz po wykonaniu badan...

Kędzierzyn-Koźle: W majówkę wszystkie apteki były zamknięte. Dlaczego? Kędzierzyn-Koźle: W majówkę wszystkie apteki były zamknięte. Dlaczego?

Pomimo wyznaczonego harmonogramu dyżurów, żadnych lekarstw nie można było kupić w długi majowy weeke...

Dla części aptek nocne dyżury nie są problemem. „To jest etyka zawodowa”… Dla części aptek nocne dyżury nie są problemem. „To jest etyka zawodowa”…

Farmaceutka jednej z aptek w Jarocinie opisała niedawno sytuację, z jaką miała do czynienia podczas ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz