REKLAMA
Magazyn mgr.farm

E-recepty – od stycznia wystawiono ich już 1,5 miliona

6 czerwca 2019 10:27

Dziennik Gazeta Prawna na swoich łamach podsumowuje pół roku funkcjonowania e-recepty. W tej chwili wystawiono 1,5 mln elektronicznych recept dla ponad 300 tys. pacjentów. Do tej pory e-recepty przepisuje 3,3 tys. lekarzy z 600 lecznic.

Ustawa o zawodzie farmaceuty jest wyczekiwana przez środowisko już od kilkunastu lat (fot. Shutterstock)
Lekarze, którzy już korzystają z e-recepty, chwalą sobie to, że mają dostęp do kompleksowych danych pacjenta (fot. Shutterstock)

Coraz więcej lekarzy postanawia wystawiać elektroniczne recepty (czytaj również: To już milion e-recept!). Ich listę można znaleźć na stronie mapa.pacjent.gov.pl. Od przyszłego roku każdy lekarz będzie miał obowiązek wystawiać e-recepty.

Lekarze doceniają e-receptę

Lekarze, którzy już korzystają z e-recepty, chwalą sobie to, że mają dostęp do kompleksowych danych pacjenta. Wiedzą także, jak pacjenci realizują ich zalecenia. Ponadto jest zdecydowanie mniej błędów niż na papierowych receptach.

REKLAMA

– E-recepta to całkowicie nowa jakość w pracy lekarzy. Ma wiele zalet. Jedną z nich jest niewątpliwie to, że pozwala sprawdzić, czy pacjenci wykupują przepisane im leki. Równocześnie umożliwia gromadzenie informacji, które z czasem pozwolą lepiej planować działania profilaktyczne, efektywniej prowadzić terapie, a w wielu przypadkach także zaoszczędzić pieniądze – przekonuje prof. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi.

REKLAMA

IKP to duże ułatwienie

Elektroniczna recepta jest powiązana z Internetowym Kontem Pacjenta (IKP). Jest to aplikacja, do której każdy może uzyskać dostęp na stronie pacjent.gov.pl (czytaj więcej: Co farmaceuta może zrobić z błędnie wystawioną e-receptą?). Warunkiem jest założenie profilu zaufanego. Dzięki IKP pacjent m.in. dowie się, jakie e-recepty zostały mu wystawione, sprawdzi dawkowanie leków, znajdzie historię swoich wizyt (od 2008 roku) opłaconych przez NFZ. Będzie mógł także udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia.

Jak twierdzi Tomasz Zieliński, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, z danych zgromadzonych w IKP będzie można wyciągać wnioski i lepiej dobierać terapie do pacjenta. Ponadto lekarze będą mogli sprawdzić, czy pacjenci wykupują leki oraz czy je stosują prawidłowo. Dane dla pierwszej transzy zrealizowanych elektronicznie recept wskazują, że kilkanaście procent pacjentów nie wykupuje leków.

Automatyczny poziom refundacji

Ministerstwo Zdrowia chce maksymalnie wykorzystać możliwości e-recepty, co ułatwi życie pacjentom, lekarzom, farmaceutom i pozostałym uczestnikom systemu. Temu służyć ma projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Dzięki nim lekarz będzie miał łatwiejszy dostęp do danych pacjenta i przyjmowanych przez niego leków. Będzie mógł też założyć choremu IKP.

Nowa ustawa wprowadza ułatwienia także w zakresie obowiązku wyznaczania przez lekarza poziomu refundacji za dany lek. Chodzi o to, by odbywało się to automatycznie i by lekarz nie był obciążony ani dodatkową pracą, ani odpowiedzialnością. Po zmianach nie będzie określał, ile pacjent ma zapłacić za lek, tylko oznaczy, że jest on refundowany. W efekcie pacjent otrzyma lek z najniższą wysokością dopłaty (czytaj więcej: Poziom refundacji na recepcie zostanie ustalony automatycznie). Resort zapowiada przygotowanie elektronicznego narzędzia, które ułatwi ten proces. Co ważne, korzystając z niego, lekarze nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy.

REKLAMA

Źródło: IK/DGP

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W artykule jest napisane `Co ważne, korzystając z niego, lekarze nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy. To kto będzie podnosił odpowiedzialność? System?
jak zawsze umywa się ręce. kto będzie ponosił odpowiedzialność ? może apteka? system? dobre sobie
wreszcie troszkę przejaśnienia w tej sprawie; ciągle tylko były tłumaczenia i pytania o zgodę na odpowiednik

Powiązane artykuły

E-recepta ułatwi kontrolę nad wycofanymi lekami E-recepta ułatwi kontrolę nad wycofanymi lekami

Lada moment w każdej aptece będzie można zrealizować elektroniczną receptę. Zgodnie z tym, co mówi J...

O czym prezes NRA rozmawiała z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej? O czym prezes NRA rozmawiała z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej?

W miniony piątek w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie członków Prezydium Nacze...

Zachodniopomorskie – tam już wystawiono 20 tysięcy e-recept Zachodniopomorskie – tam już wystawiono 20 tysięcy e-recept

Jak donosi portal eswinoujscie.pl, lekarze wystawiają coraz więcej recept elektronicznych w wojewódz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz