REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci i lekarze nie będą występować w reklamach suplementów diety?

20 marca 2019 09:53

Trwają konsultacje wewnętrzne dotyczące zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Mają one dotyczyć m.in. zasad prowadzenia reklamy suplementów diety. Wśród propozycji znalazł się zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki…

Antykoncepcja awaryjna jest bezpłatnie udostępniana pacjentkom w Szkocji (fot. Shutterstock)
Obecnie trwają konsultacje wewnętrzne dotyczące zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Część z nich dotyczy reklamy suplementów diety (fot. Shutterstock)

W październiku do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Grzegorza Furgo. Zwracał on w niej uwagę na problem reklam wyrobów medycznych i suplementów diety z udziałem dzieci i kierowanych do dzieci. Na problem ten zwracał uwagę już wcześniej Rzecznik Praw Dziecka.

Obecnie ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w ograniczony sposób odnosi się do reklamy suplementów diety. Jedynie art. 27 ust. 5 tej ustawy stanowi, że oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie zawiera jednak definicji reklamy.

REKLAMA

– Czy w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są działania mające na celu uregulowanie rynku reklamy pod kątem zawartości reklam wyrobów medycznych i suplementów diety włączających w jakimkolwiek kontekście osobę, przekaz i postać dziecka? – pytał poseł Furgo.

REKLAMA

Trwają konsultacje wewnętrzne

Niedawno odpowiedzi na jego pytanie udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Zwrócił on uwagę, że 2017 r., podjęto prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jednocześnie przyznał, że wymagają one  szczegółowej analizy uwzględniającej zarówno oczekiwania i cele, którym maja służyć, jak też główne zasady prawa unijnego. Obecnie trwają konsultacje wewnętrzne w tym obszarze.

– Propozycje do zmian ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia mają zapewnić skuteczniejszy nadzór nad rynkiem suplementów diety, w tym uregulowanie kwestii prezentacji reklamy i suplementów diety w odniesieniu również do reklamy kierowanej do dzieci – pisze Miłkowski.

Wśród proponowanych zmian jest m.in.:

 • wskazanie że prezentacja i reklama suplementu diety nie może być emitowana, publikowana lub rozpowszechniana w taki sposób, iż większość jej odbiorców stanowią osoby poniżej 16 roku życia. W szczególności prezentacja i reklama suplementu diety może być emitowana podczas trwania lub w czasie poprzedzającym i następującym po emisji audycji kierowanych do osób poniżej 16 roku życia.
 • wskazanie że i reklama suplementu diety nie może wykorzystywać wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej lub rzeczywistej lub fikcyjnej osoby posiadającej wykształcenie medyczne lub pokrewne (czytaj więcej: Farmaceuta w reklamie suplementu diety? Przepisy nie są jednoznaczne).
 • zwiększenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie prezentacji i reklamy audiowizualnej, wizualnej lub dźwiękowej w wysokości do 20 000 000 zł.

– Potrzebę zmian w przepisach dotyczących reklamy suplementów diety i żywności dostrzegła również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Propozycje zmian do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia i podlegają obecnie analizie – zapewnia wiceminister zdrowia (czytaj więcej: Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety).

REKLAMA

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

(...) Wśród propozycji znalazł się zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki (...) ani pomieszczeń w tle, sugerujących wygląd apteki lub gabinetu lekarskiego - dodałabym... Chociaż jakby się zastanowić, to w sklepach nie brakuje niestety półek z lekami :/
To jest jeden z największych mankamentów obecnego prawa - leków o potwierdzonym działaniu nie może reklamować farmaceuta i lekarz, ale już suplementy diety owszem...czas na zrównanie zakazu reklamy leków i suplementów, bo dziwnie ogląda się osobę w białym fartuchu, polecającą innowacyjne preparaty, które nie widziały żadnych badań nad ich skutecznością :)
A mało tego jedna i ta sama osoba potrafi w takich reklamach być zarówno lekarzem, farmaceuta jak strażakiem ;)
jeszcze zważywszy na to, że dla przeciętnego Kowalskiego lek czy suplement to jedno licho
A i tak w każdej reklamie suplementu podcierają sobie nami dupę "skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą"
Jakoś musza się zabezpieczyć...

Powiązane artykuły

Suplementy diety tylko z apteki Suplementy diety tylko z apteki

Profesor Iwona Wawer jest autorytetem w Polsce, jeśli chodzi o wiedzę na temat suplementów diety. Od...

Witaminy i składniki mineralne w suplementach – nowe wytyczne Witaminy i składniki mineralne w suplementach – nowe wytyczne

Zespół ds. Suplementów Diety określił maksymalną ilość witaminy C, witaminy A, kwasu foliowego, niac...

Los marek własnych w aptekach pod znakiem zapytania… Los marek własnych w aptekach pod znakiem zapytania…

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział projekt ustawy, która ma ograniczyć sprzedaż przez sieci han...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz