REKLAMA
pt. 24 września 2021, 08:01

Farmaceuci Szpitalni i Kliniczni chcą dołączyć do protestu

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych zwróciło się z prośbą o możliwość dołączenia do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Trzy tygodnie temu z Komitetu wystąpiła Naczelna Rada Aptekarska, co spotkało się z krytyką farmaceutów szpitalnych.

Dyrektorzy kilkunastu szpitali na terenie całego kraju wyrazili już zgodę na udział w badaniu (Fot. Shutterstock)
Stowarzyszenie przedstawia swoje postulaty dotyczące farmaceutów szpitalnych (fot. Shutterstock)

W Warszawie od 11 września trwa Protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Początkowo do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia należeli przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. W rezultacie w sierpniu trwała mobilizacja farmaceutów szpitalnych (jako, że to ich postulaty były przedstawiane w ramach Protestu) do udziału w proteście 11 września. Ostatecznie jednak 3 września Naczelna Rada Aptekarska podjęła uchwałę, która oznaczała jej wycofanie się z Komitetu. To spotkało się z negatywnymi reakcjami farmaceutów szpitalnych (czytaj również: Farmaceuci jednak nie wezmą udziału w proteście 11 września… Dlaczego?).

W rezultacie w minioną środę z prośbą o włączenie do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia zwróciło się Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych. Organizacja w liście skierowanym do przedstawicieli Komitetu, wyraża całkowite poparcie dla jego działań i postulatów.

Jednocześnie PSFSK przedstawia swoje postulaty, wśród których jest między innymi zrównanie współczynników pracy farmaceutów z współczynnikami pracy lekarzy (na ich podstawie wylicza się wynagrodzenie minimalne). Stowarzyszenie chce też by specjalizacje zawodowe farmaceutów były finansowane w analogiczny sposób jak specjalizacje lekarskie. Obecnie każdy farmaceuta chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a tym samym wnieść wyższą jakość świadczonych usług farmaceutycznych sami z własnych środków finansują specjalizację (czytaj również: Decyzja NRA ośmieszyła farmaceutów? Ostre komentarze szpitalników…).

Stowarzyszenie postuluje też o zmianę treści charakteryzującej farmaceutów w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw definiuje grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz podaje współczynnik pracy.

– Zwracamy uwagę, iż pozycja 5 i 6 definiuje m.in. farmaceutę jako pracownika wykonującego zawód medyczny wymagający wykształcenia wyższego odpowiednio ze specjalizacją lub bez specjalizacji. Powyższy zapis jest naszym zdaniem wielce nieprecyzyjny, a co więcej sprzeczny z obecnymi standardami kształcenia – czytamy w liście.

Stowarzyszenie podkreśla, że tak jak wspólne działanie wszystkich zawodów medycznych w codziennej praktyce klinicznej może przynieść wymierne korzyści w leczeniu pacjentów, tak samo wspólne działania, wszystkich zawodów medycznych na rzecz poprawy sytuacji w służbie zdrowia są jedyną słuszną drogą.

Źródło: ŁW/PSFSK


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak to się mówi umiesz liczyć licz na Siebie.NRA nie jest naszym przedstawicielem .