REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci w Australii też chcą odgrywać większą rolę

9 października 2019 09:05

Niedawny raport sporządzony przez Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) potwierdził, że farmaceuci mogą zmniejszyć obciążenie australijskiego systemu opieki zdrowotnej. Wykazano, że całkowite wydatki na zdrowie w Australii wyniosły 185,4 mld USD, co opowiada 7 485 USD na osobę. Dane dotyczyły lat 2017-2018.

Średnie koszty związane z zaszczepieniem osoby dorosłej były niższe w aptekach w porównaniu z gabinetami lekarskimi i innymi placówkami medycznymi odpowiednio o 16-26% i 11-20% (fot. Shutterstock)
Średnie koszty związane z zaszczepieniem osoby dorosłej były niższe w aptekach w porównaniu z gabinetami lekarskimi i innymi placówkami medycznymi odpowiednio o 16-26% i 11-20% (fot. Shutterstock)

Większość pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia pochłaniały szpitale (około 40%) i podstawowa opieka zdrowotna (34%). W komunikacie prasowym prezes Australijskiej Izby Farmaceutycznej Anthony Tassone stwierdził: „zezwolenie farmaceutom do wykonywania zawodu w pełnym zakresie pomogłoby obniżyć koszty opieki zdrowotnej dla Australijczyków i zapewniłby lepsze warunki pacjentom” (czytaj również: W Australii dyskusja o wolności farmaceuty do odmowy wydania leku osobie transpłciowej).

Farmaceuci są najbardziej dostępnymi dla pacjentów pracownikami służby zdrowia. Pomagają oni więcej niż 450 milionów razy w skali roku.

REKLAMA

– Raport AIHW pokazuje, że koszty ponoszone przez pacjentów za dostęp do lekarza mogą zostać znacząco obniżone, poprzez zachęcenie pacjentów do wizyty u aptekarza, by pomógł w terapii powszechnie występujących dolegliwości – komentuje Tassone.

REKLAMA

– W krajach, takich jak Wielka Brytania i Kanada, farmaceuta odgrywa większą rolę w programie opieki zdrowotnej, redukując koszty dla pacjentów o 1 miliard dolarów w skali roku. Przyznanie farmaceutom większej roli w leczeniu prostych schorzeń, pozwolenie na wydawanie recept na kontynuację terapii oraz podawanie przez nich większej ilości szczepień zapewni lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. – stwierdził Anthony Tassone.

– Reforma nazwana the Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) działająca poprzez porozumienie pomiędzy aptekami, a odpowiednimi władzami federalnymi, pomogła zwiększyć dostępność do zabiegów ratujących życie, a także obniżyła kwotę, jaką pacjenci płacą za leki. Wzrost korzystania z usług farmaceutów oznacza także, że rodziny nie muszą płacić za wizytę u lekarza za każdym razem, kiedy muszą uzupełnić receptę, otrzymać szczepienie, lub kiedy mają prostszy problem zdrowotny, co przyniesie ulgę dla budżetu rodziny – podsumował swoją wypowiedź Tassone.

64 proc. Australijczyków popiera szczepienia w aptekach

Przykładem rozszerzenia usług farmaceutycznych jest świadczenie przez farmaceutów szczepień. Zmiana była odpowiedzią na sondaż przeprowadzony przez YouGov Galaxy, w którym stwierdzono, że 64% Australijczyków popiera rozszerzone szczepienia farmaceutów, a 62% wyraża na nie zgodę (czytaj również: Burza wokół szczepionek z aptek i pisma Porozumienia Zielonogórskiego).

Badanie opublikowane przez Pacific Research Institute wykazało, że zarówno dla dostawcy usługi zdrowotnej, jak i dla pacjenta szczepienia w aptekach są oszczędnością pieniędzy i czasu. Jeżeli tylko farmaceuci byliby uprawnieni do podawania wszystkich szczepionek zalecanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

REKLAMA

W tym badaniu podano, że apteki dostarczają szczepionki po niższych kosztach. Średnie koszty związane z zaszczepieniem osoby dorosłej były niższe w aptekach w porównaniu z gabinetami lekarskimi i innymi placówkami medycznymi odpowiednio o 16-26% i 11-20%.

Źródło: KB/vaxbeforetravel.com

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Burza wokół szczepionek z aptek i pisma Porozumienia Zielonogórskiego Burza wokół szczepionek z aptek i pisma Porozumienia Zielonogórskiego

Czy lekarze nie będą podawać pacjentom szczepionek kupionych w aptekach? Kilka dni temu ujawniono pi...

Zamieszanie wokół szczepionki Gardasil 9 Zamieszanie wokół szczepionki Gardasil 9

Jak donosi GdziePoLek, pacjenci, którzy chcą dokończyć cykl szczepień przeciwko wirusowi HPV, mają s...

Farmacja na świecie: Portugalia Farmacja na świecie: Portugalia

Demografia, geografia, specjalizacje i klauzula sumienia. O tym jak wygląda praca w portugalskich ap...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz