REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W Australii dyskusja o wolności farmaceuty do odmowy wydania leku osobie transpłciowej

13 sierpnia 2019 13:29

W Australii trwają dyskusje nad ustawą o dyskryminacji religijnej (Religious Discrimination Act). John Steenhof, dyrektor The Human Rights Law Alliance, wymieniając przykłady naruszania wolności religijnej chrześcijan, wskazał na przypadek farmaceutki, która zrezygnowała z pracy, bo czuła się zmuszana do realizacji recept dla osób zmieniających płeć…

Australijskie Towarzystwo Farmaceutyczne (PSA) twierdzi, że równe traktowanie wszystkich pacjentów stanowi ważną część kodeksu etyki farmaceuty (fot. Shutterstock)
Australijskie Towarzystwo Farmaceutyczne (PSA) twierdzi, że równe traktowanie wszystkich pacjentów stanowi ważną część kodeksu etyki farmaceuty (fot. Shutterstock)

The Human Rights Law Alliance jest organizacją non-profit broniącą praw australijskich chrześcijan. W jednym z ostatnich przemówień, Steenhof powiedział, że istnieje wiele zagrożeń dla wolności religijnej w Australii. Jego zdaniem często w umowach o pracę pojawiają się niejasne zapisy, sporne kodeksy etyczne i roszczenia prawne dotyczące dyskryminacji.

– Wczoraj rozmawiałem z farmaceutką, która zrezygnowała z pracy, ponieważ zarzucano jej dyskryminację z powodu odmowy realizacji recepty na hormony żeńskie dla mężczyzny – mówił Steenhof.

REKLAMA

W swoim przemówieniu domagał się ustalenia konkretnej i przejrzystej definicji wolności religijnej oraz przełożenia tego na działania (czytaj również: Młodzi aptekarze odchodzą z zawodu przez brak klauzuli sumienia).

REKLAMA

– Chcemy ochrony organizacji religijnych i chrześcijan nie tylko indywidualnie, ale także w społeczności… szkoły chrześcijańskie, chrześcijańskie organizacje charytatywne, wszystkie te organizacje wymagają ochrony – mówił Steenhof.

Jego zdaniem w Australii istnieje potrzeba ochrony organizacji charytatywnych, które dbają o tradycyjne małżeństwa. Potrzebne są też regulacje chroniące rodziców. W jego opinii obecne przepisy są w tym względzie nieprecyzyjne. W rezultacie pozwalają oczerniać i atakować chrześcijan za każdym razem, gdy „ktoś poczuje się choć trochę urażony” ich działaniem, wynikającym z wyznawanej religii.

Organizacje LGBTI o dyskryminacji

National LGBTI Health Alliance – krajowa organizacja, zapewniająca badania i programy zdrowotne dla lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transpłciowych i interseksualnych wezwała z kolei, aby „nie wyrządzać krzywdy” podczas dyskusji na temat wprowadzenia ustawy o dyskryminacji religijnej.

Organizacja twierdzi, że aktualnie prawo w rzeczywistości dyskryminuje mniejszości. Wpływa na spadek komfortu życia osób LGBTI oraz zwiększa ryzyko lęku, depresji, samobójstw i stosowania substancji psychoaktywnych. Nicky Bath, dyrektor wykonawczy National LGBTI Health Aliance zaznaczyła, że wolność religijna nie powinna być używana, jako licencja do dyskryminacji osób LGBTI. Organizacja uznaje, że wolność wyznania jest fundamentalnym prawem człowieka i oczywistą częścią wolnego, demokratycznego społeczeństwa (czytaj również: Apelują o dopisanie klauzuli sumienia do ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

– Popieramy inicjatywy, które chronią ludzi przed dyskryminacją związaną z ich przekonaniami religijnymi lub świeckimi. Jednak przepisy nie powinny być wykorzystywane jako licencja na dyskryminowanie osób LGBTI – Komentuje Bath.

Podczas jednego z wystąpień wezwała parlamentarzystów, media i organizacje religijne do wzięcia udziału w debacie pełnej szacunku i rzetelnego informowania o sprawach związanych z ustawą dotyczącą dyskryminacji religijnej.

– Żądamy zapewnienia, że prawo do wyrażania własnej wiary, będzie wolne od dyskryminacji i będzie odpowiednio zrównoważone, nie szkodząc ani nie marginalizując naszych społeczności – mówiła Bath.

Co na to australijscy farmaceuci?

Australijskie Towarzystwo Farmaceutyczne (PSA) twierdzi, że nie ma potrzeby, aby farmaceuci byli zwolnieni z przepisów dotyczących dyskryminacji, a równe traktowanie wszystkich pacjentów stanowi ważną część kodeksu ich etyki.

PSA uznaje, że równość w sprawie dziedziny zdrowia jest prawem wszystkich Australijczyków, bez względu na wiek, kulturę, religię, seksualność lub płeć – powiedział rzecznik PSA (czytaj również: Katoliccy farmaceuci piszą do Ministra Zdrowia ws. klauzuli sumienia).

Wskazał on, że kodeks etyczny farmaceutów PSA, nakłada na farmaceutów obowiązek poszanowania godności pacjenta, różnorodności, płci, przekonań i wartości. Jednocześnie zakazuje on dyskryminacji z jakichkolwiek powodów i „nakazuje zapewniać opiekę w sposób współczujący, profesjonalny i kulturalny”.

Źródło: KB/outinperth.com

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To co sądzę prywatni na ten temat nijak się ma do realizacji recept. Pracujesz wydajesz leki. Co w tym skomplikowanego? Nie wydasz leków dla zakładu karnego itd.? Kto daje nam prawo do oceniania innych? Każdy z nas to robi w głowie i najczęściej to tam zostaje.
A co powiesz na wniosek farmaceutów chrześcijańskich o zapis nt. klauzuli sumienia w pf?;)
Czyli w praktyce utrudniamy pacjentkom dostęp do leczenia. Widziałem dziś taki mem. Apteka- poproszę paczkę prezerwatyw. A akt małżeński jest? Realizując recepty wydajesz leki zaordynowane przez lekarza. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do ich wydania - konsultujesz to z nim. Wciąganie w to jakiekolwiek religii lub światopoglądu jest nie na miejscu.
Jeżeli farmaceuta ma problem ze znalezieniem się w skórze pacjenta, z jego cierpieniem psychicznym czy fizycznym, to powinien się zastanowić czy w ogóle stanąć za pierwszym stołem? Takie pytanie powinien sobie zadać każdy młody człowiek, startujący na farmację apteczną, Nieprzemyślana decyzja zawsze wiąże się z niepotrzebną stratą czasu i w przyszłości z wszelakimi frustracjami i zgrzytami.

Powiązane artykuły

Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane… Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane…

Najczęstszym kierunkiem emigracji zawodowej polskich farmaceutów są... Niemcy. W ciągu ostatnich 4 l...

Farmacja na świecie: Iran Farmacja na świecie: Iran

Czy problemy polskich farmaceutów tak bardzo różnią się od tych, jakie mają przedstawiciele tego zaw...

Minoksydyl zamiast omeprazolu. Afera lekowa w Hiszpanii Minoksydyl zamiast omeprazolu. Afera lekowa w Hiszpanii

W leku firmy Farma-Química Sur w wyniku pomyłki producenta zamiast omeprazolu znalazł się minoksydyl...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz