W przesłanym do Ministerstwa Zdrowia stanowisku Instytut Ordo Iuris postuluje, by projekt ustawy o zawodzie farmaceuty uzupełnić o klauzulę sumienia, która, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, stoi na ...
W Australii trwają dyskusje nad ustawą o dyskryminacji religijnej (Religious Discrimination Act). John Steenhof, dyrektor The Human Rights Law Alliance, wymieniając przykłady naruszania wolności relig...
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wysłało do ministra zdrowia list w sprawie klauzuli sumienia farmaceutów. Ich stano...
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski zaapelowało o zgłaszanie uwag do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, dotyczących umieszczenia w niej klauzuli sumienia. O konieczności dodania takich z...
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski zwraca się do farmaceutów, aby wysyłali do Ministerstwa Zdrowia apele o dopisanie klauzuli sumienia do ustawy o zawodzie farmaceuty. Zarówno lekarze, jak ...
W najbliższą sobotę w Oratorium przy Bazylice Kawęczyńskiej będzie można wziąć udział w warsztatach na temat mentalności antykoncepcyjnej oraz sprzeciwu sumienia farmaceutów.
Sejmowa Komisja do spraw Petycji czeka już 411 dni na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na dezyderat dotyczący klauzuli sumienia dla farmaceutów. To złamanie zasad obowiązujących w tej komisji. Jej czł...
W grudniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przyjęła projekt ustawy dotyczący klauzuli sumienia lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego oraz pielęgniarki i położn...
Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowało opracowanie dotyczące sprzeciwu sumienia farmaceuty. Czy zasadne jest, by farmaceuta mógł odmówić wydania leku z pow...
Komisja petycji zadecydowała w czwartek 9 listopada 2017 roku o skierowaniu do ministra zdrowia dezyderatu w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia. Posłowie PiS uznali, że kwe...