W grudniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przyjęła projekt ustawy dotyczący klauzuli sumienia lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego oraz pielęgniarki i położn...
Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowało opracowanie dotyczące sprzeciwu sumienia farmaceuty. Czy zasadne jest, by farmaceuta mógł odmówić wydania leku z pow...
Komisja petycji zadecydowała w czwartek 9 listopada 2017 roku o skierowaniu do ministra zdrowia dezyderatu w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia. Posłowie PiS uznali, że kwe...
Zdaniem byłej pracownicy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, w ustawie Prawo farmaceutyczne i w ogólnych warunkach umów, które apteki zawierają z NFZ, znajdują się zapisy...