REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceucie grozi kara, za użyczenie swojego hasła technikowi…

29 stycznia 2019 10:59

Śląska Izba Aptekarska przypomina, że niedopuszczalne i sprzeczne z prawem jest dobrowolne użyczanie przez magistrów farmacji swoich haseł do systemów komputerowych w aptece do pracy technikom farmaceutycznym. Jest to nie tylko ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, ale też zasad etyki i deontologii zawodowej, co może być karane przez sądy aptekarskie.

Farmaceuta uzyska, za zgodą pacjenta, dostęp do jego danych osobowych i jednostkowych danych medycznych (fot. Shutterstock)
W skrajnych przypadkach farmaceuta musi się liczyć z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowawcza) i karną, za udostępnianie swojego hasła technikowi farmaceutycznemu (fot. Shutterstock).

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przypomina o obowiązkach kierownika oraz właściciela apteki. To efekt nieprawidłowości w jednej z jarocińskich aptek, opisywanych w ostatnim czasie przez media. Przypomnijmy, że w Jarocinie doszło do błędnego wydania leku przez techniczkę farmaceutyczną. Była ona sama w aptece, a także nie miała uprawnień do wydania tego leku (narkotyk). Jednocześnie pracowała na loginie kierownika apteki (czytaj więcej: Techniczka pomyliła dawkę morfiny. Pacjentka nie żyje…).

Krystian Szulc przypomina, że za prowadzenie apteki pod względem fachowym  odpowiada kierownik apteki. Wynika to z przepisów prawa farmaceutycznego i ustaw z tym związanych (np. refundacje). Jednocześnie kierownik apteki ma obowiązek pisemnie wskazać osobę lub osoby, które go zastępują w czasie jego nieobecności w aptece. Także kierownik apteki odpowiada za takie zorganizowanie pracy w aptece, aby osoby uprawnione wydawały produkty lecznicze zgodnie ze swoimi kompetencjami.

REKLAMA

Dobrowolne użyczanie haseł do systemów aptecznych

REKLAMA

– Niedopuszczalne i sprzeczne z prawem jest dobrowolne użyczanie przez magistrów farmacji swoich haseł do systemów komputerowych w aptece do pracy technikom farmaceutycznym. Jest to nie tylko ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, ale też zasad etyki i deontologii zawodowej. Co może być karane przez sądy aptekarskie. W skrajnych przypadkach należy się liczyć z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowawcza) i karną – informuje radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Jednocześnie Szulc przypomina, że kierownik apteki nie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Chyba, że tak postanowiono w umowie. Nie odpowiada więc za zapewnienie obsady magistrów farmacji w aptece. Jest to obowiązek przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. W razie niezapewnienia przez przedsiębiorcę obsady magistrów farmacji, obowiązkiem kierownika jest zgłosić tę sytuację do WIF i Izby aptekarskiej. WIF powinien wtedy unieruchomić aptekę do czasu zapewnienia przez przedsiębiorcę obsady magistrów farmacji.

Obowiązki i prawa kierownika apteki

– Kierownik apteki zatrudniony na umowie o pracę nie ma obowiązku (za wyjątkiem stanu klęski żywiołowej lub wojny) pozostawać w pracy ponad normy dopuszczone przez Kodeks Pracy. Nie ma obowiązku korzystać tylko ze źródeł zaopatrzenia wskazanych przez właściciela w sytuacji braku leków. W celu zabezpieczenia pacjentom produktów leczniczych ma obowiązek zakupić je tam gdzie są dostępne – uważa radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Za kierowanie apteką bez uprawnień lub wydawania leków z apteki bez posiadanych uprawnień ustawodawca przewidział karę grzywny (art. 131), czyli traktuje taki czyn jako wykroczenie. Oprócz tego na kierowniku apteki ciąży też wiele obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych.

REKLAMA

Źródło: ŁW/SIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jasiu do kąta - powiedziała pani w przedszkolu ....
Nikt z kierowników nie bedzie zgłaszał do WIF czy Izby. 30 lat wspaniałej dzialalności WIF i Izb doprowadziło do tego stanu. Taki kierownik zostanie natychmiast zwolniony i na obecnym rynku pracy nie znajdzie zatrudnienia. Wiec po co straszyc ludzi. Zaapelujcie lepiej do WIF i władz o kontrolę wszystkich aptek.
Ryba, zgodnie z przysłowiem, zepsuła się od głowy ;)
Hm... jak mogłoby wyglądać posiedzenie sądu aptekarskiego w sprawie użyczenia hasła? - Czy użyczył Pan hasła? - Nie, nic o tym nie wiedziałem. - Zamykam posiedzenie. Kurtyna.

Powiązane artykuły

Surowa kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece? Surowa kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece?

Co grozi kierownikowi apteki za dopuszczenie do jej funkcjonowania bez obecności farmaceuty? Jeśli s...

Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w reklamie t...

Techniczka pomyliła leki. Sąd Aptekarski ukarał kierowniczkę apteki… Techniczka pomyliła leki. Sąd Aptekarski ukarał kierowniczkę apteki…

W grudniu 2017 roku szerokim echem odbiła się w mediach sprawa pomyłki w wydaniu leku w jednej z mię...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz