REKLAMA
wt. 21 lipca 2020, 14:11

Farmaceuta nie uzupełni uprawnienia „C” na recepcie dla kobiety w ciąży

Do konsultacji publicznych trafił projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie recept związany z wprowadzeniem bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży oraz uprawnieniem dodatkowym „C”. Z jego treści wynika, że osoba realizująca receptę nie będzie mogła poprawić ani uzupełnić uprawnienia „C” – analogicznie jak to ma miejsce w przypadku bezpłatnych leków dla seniorów.

Nadchodzą istotne zmiany dotyczące bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Od 1 listopada recepta z uprawnieniem "C" będzie ważna tylko miesiąc (fot. Shutterstock)
W przypadku braku uprawnienia dodatkowego "C", pracownik apteki nie będzie miał możliwości jego uzupełnienia (fot. Shutterstock)

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Jest to konsekwencja ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 945), która przewiduje rozwiązania prawne pozwalające na zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków.

Projekt zakłada dodanie do katalogu oznaczeń uprawnień dodatkowych zamieszczanych na recepcie oznaczenia „C”, które będzie umieszczane w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia praktycznej realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że rozwiązanie takie jest niezbędne przez wzgląd na konieczność umożliwienia weryfikacji przedmiotowego uprawnienia podczas realizacji recepty.

Farmaceuta nie uzupełni uprawnienia „C”

Jednocześnie zmianie ulega § 10 w ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept, dotyczące możliwości realizacji recepty, na której nie wpisano lub wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami, kod uprawnień dodatkowych pacjenta. Z nowego brzmienia przepisów wynika, że osoba realizująca receptę, nie będzie mogła uzupełnić uprawnienia „C”, jeśli nie zostanie ono wpisane przez osobę wystawiającą receptę. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które funkcjonuje w przypadku uprawnienia dodatkowego „S” (czytaj więcej: Na receptach pojawi się nowe uprawnienie “C”).

Przypomnijmy, że na brak odpowiedniego zapisu w rozporządzeniu w sprawie recept, Redakcja MGR.FARM zwracała uwagę już w połowie czerwca. Resort zdrowia zapewniał wówczas, że „aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept, celem dodania kodu „C” do obrotu prawnego.  Jednocześnie nowelizacja rozstrzygnie czy osoby realizujące receptę zostaną albo nie będą uprawnione do poprawienia/uzupełnienia uprawnienia dodatkowego “C” w przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty”(czytaj więcej: Od 1 lipca nie będzie jeszcze bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży…).

Ministerstwo zaproponowało, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni o dnia ogłoszenia. Dłuższe niż standardowe 14-dniowe vacatio legis jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbędnych prac dostosowawczych.Kto wystawi receptę z uprawnieniem „C”?

Bezpłatne leki w okresie ciąży będą przysługiwać kobietom w ciąży – to jest raczej oczywiste. Warto jednak pamiętać, że do skorzystania z tego uprawnienia, niezbędne będzie stwierdzenie ciąży przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ale także takiego który jest w trakcie odbywania takiej specjalizacji. Ciąża może być stwierdzona też położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Zobacz też:

Wspomniani lekarze i pielęgniarki będą wystawiać zaświadczenie ważne prze cały okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanego w tym zaświadczeniu. Ta informacja jest kluczowa ze względu na zasady wystawiania recept na bezpłatne leki w okresie ciąży. A wystawiać je będą mogli przede wszystkim lekarz lub położna, którzy stwierdzili i pacjentki ciążę. Receptę na “C” będzie  mógł też wystawić każdy inny lekarz na podstawie wspomnianego już zaświadczenia (czytaj również: Jakie leki będą bezpłatne dla kobiet w ciąży?).

Co ciekawe na podstawie wspomnianego zaświadczenia, recepty na bezpłatne leki w ciąży nie będzie mogła wystawić pielęgniarka. Nie będą mogli z tym uprawnieniem wystawiać też recept dla siebie i swojej rodziny farmaceuci.

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czyli farmaceuta jest przekonany, że pani przed nim jest w ciąży i nic z tym nie może zrobić. Kobieta na pewno się ucieszy...
Jedyną przekonaną o tym osobą jest ta, która widzi przed oczami zaświadczenie od ginekologa,a nie ten kto widzi ogromny bebzon. A skoro S-ki nie możemy dopisywać, to po co mamy jakiekolwiek inne literki mieć dopisywać za lekarza? Jest dobrze tak jak jest.
też byłem ostatnio przekonany, że pani jest w ciąży, a to były kebaby i burgery tak patrzyłem się na jej bebech, bo był wielki