REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutka nie odpowie za złamanie zakazu reklamy

4 grudnia 2018 10:38

Okręgowy Sąd Aptekarski przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej umorzył postępowanie w sprawie farmaceutki, która miała dopuścić się naruszenia obowiązujących przepisów. Apteka, której była kierowniczką, prowadziła reklamę…

Farmaceutka nie była nigdy karana i dotychczas nienagannie sprawowała funkcję kierownika apteki (fot. Shutterstock)

Sprawę skierował do Sądu Aptekarskiego Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Dotyczyła ona kierowniczki apteki, w której powadzona była niedozwolona reklama. Farmaceutka miała zgłaszać wątpliwości dotyczące wywieszenia plakatu reklamowego, jaki  do apteki przesłał zarząd spółki, do której należała apteka. Kobieta zwróciła się nawet do Zarządu z oficjalnym pismem w tej sprawie. Wskazała w nim, że jest świadoma odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa i poprosiła o zaprzestanie przesyłania plakatów reklamowych.

W odpowiedzi została zapewniona przez Zarząd, że podejmowane działania każdorazowo poprzedzano analizą i są zgodne z obowiązującymi przepisami. Farmaceutka zaufała tej opinii swojego pracodawcy.

REKLAMA

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że farmaceutka wywiesiła tylko jeden plakat reklamowy, po czym zaprzestała tego typu działań. Jednocześnie na plakacie umieszczono lek, który był dostępny bez recepty.

REKLAMA

– Nie można jednak zapominać, iż mgr farm. zachowała się w sposób niewłaściwy względem innego farmaceuty, który zasygnalizował problem z wywieszeniem plakatu reklamowego – czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu. – Pomimo jego wyraźnych próśb nie skontaktowała się z nim.

Farmaceutka nie była nigdy karana i dotychczas nienagannie sprawowała funkcję kierownika apteki. Sąd aptekarski zwrócił też uwagę na to, że wywiązuje się z obowiązku opłacania składek na rzecz WOIA. Na jej korzyść działał również fakt, że w pełni współpracowała z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Poza tym przyznała się do zarzucanego jej czynu.

– Obwiniona nie powinna jednak polegać jedynie na zapewnieniach Spółki lecz zwrócić się do Okręgowej Izby Aptekarskiej – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Ponadto, Sąd analizując całość sprawy stwierdził, że farmaceutka nie działała z zamiarem popełnienia przewinienia zawodowego. Sprawę ostatecznie umorzono.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Okręgowy Sąd Aptekarski WOIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wojciech Pawłowski (gość) 2018-12-05 09:54:11
Wyrok, który tworzy bardzo niedobry precedens. Wystarczy mieć podkładkę od Zarządu sp. i jesteśmy kryci, bo większość z nas płaci składki i się nie wychyla -- czysta kartoteka. 1. Skoro doszło do przewinienia musi być kara. Takie są wytyczne w Sądach. Wysokość kary zależy od stopnia przewinienia oraz okoliczności. Zaczyna się od upomnienia, następnie nagana etc. 2. Niska szkodliwość -- czyli jeżeli przez tydzień do publicznej informacji jest kierowana reklama na aptece to niska szkodliwość. Bardzo zły precedens. 3. Postępowanie to wystarczająca kara? Ale nie daje żadnego skutku na przyszłość dla innych. Nawet jeżeli dla tej osoby będzie recydywa to Sąd nie może powrócić do tej sprawy i brać jej pod uwagę. Bo bez wyroku to tak jakby nigdy się nie wydarzyło. Proszę o rozwagę i zastanowienie się jakie skutki dają takie wyroki, jakie precedensy uwalniają niebezpieczne. Pouczenie, nagana nie mają skutku dla farmaceuty wprost. Są jednak istotną stigmą zmniejszającą pdp recydywy.
Maciej Gość (gość) 2018-12-05 10:57:00
Najlepiej pozbawić prawa wykonywania zawodu itp tak dla przykładu żeby zabolało a inni się przestraszyli. Za co tu karać. Sad aptekarski za jakiś plakat dla członka \"cechu zawodowego\" obłęd. W końcu jakiś sąd wytyczy granicę co jest reklamą a co nie . Obecnie sądy , wify , izby interpretują jak chcą tzn nad interpretują.
Izby aptekarskie to jedyna taka w Polsce instytucja , która robi wszystko żeby zniszczyć farmaceutę . Należy karać winnych właścicieli a nie osoby zatrudnione na umowę o pracę , które muszą wykonywać polecenia pracodawców bo przecież izba im pensji nie wypłaci. Co ma zrobić taka kierowniczka zwolnić się iść na bruk , prezesi izb tego nie rozumieją ,bo oni są właścicielami aptek a nie zwykłymi robotnikami . Lekarzy ,nauczyciele , pielęgniarki wszyscy bronią swoich kolegów ale ni IZBY APTEKARSKIE!!!!!! tu niestety jest przeciwnie . Całe życie żałuję że wybrałam taki parszywy zawód.

Powiązane artykuły

Kara 19 500 zł dla apteki za udział w Programie Opieki Farmaceutycznej Kara 19 500 zł dla apteki za udział w Programie Opieki Farmaceutycznej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył karę w wysokości 19 500 zł na p...

Zastraszona aptekarka sprzedała tysiące opakowań leków psychotropowych Zastraszona aptekarka sprzedała tysiące opakowań leków psychotropowych

"Pacjenci" przynoszący recepty kazali zamawiać aptekarce leki i grozili, że jeśli tego nie zrobi "bę...

„Black friday” w aptece to zabroniona reklama? Właściciel zapłaci karę… „Black friday” w aptece to zabroniona reklama? Właściciel zapłaci karę…

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości 1 000 zł, za wys...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz