REKLAMA
czw. 13 kwietnia 2023, 08:01

Farmaceutka odmówiła wystawienia recepty farmaceutycznej. Pacjent złożył skargę…

Po tym jak farmaceutka odmówiła pacjentowi wydania leku na podstawie recepty farmaceutycznej, ten zaczął jej grozić, podając się za prokuratora. W rezultacie złożył skargę na kierowniczkę apteki do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej domagając się jej ukarania.

Recepty wystawione w postaci papierowej przed 1 listopada 2023 r. będą mogły po tej dacie zostać skutecznie zrealizowane w aptece (najpóźniej do 30 listopada 2023 r.)(fot. Shutterstock)
Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, jeśli uzna to za konieczne (fot. Shutterstock)

We wrześniu ubiegłego roku do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wpłynęła skarga, dotycząca „odmowy wydania leku i nieuprzejmego zachowania farmaceutki”. Z pisma wynikało, że pacjent podczas wizyty w aptece poprosił jej kierownika o wystawienie recepty farmaceutycznej i wydanie na jej podstawie leku Adeksa 100 mg (akarboza stosowana w terapii cukrzycy). Z relacji pacjenta wynikało, że „farmaceutka w nieuprzejmy sposób odmówiła wydania leku”.

Sprawą zajął się Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który stwierdził, że farmaceutka pełniąca funkcję kierownika wspomnianej apteki, od marca przebywa na urlopie macierzyńskim. Na stanowisku kierownika zastępuje ją inna osoba, więc sytuacja nie mogła dotyczyć farmaceutki wskazanej w skardze pacjenta. W rezultacie OROZ wszczął postępowanie wyjaśniające wobec farmaceutki pełniącej wtedy obowiązki kierownika w aptece (czytaj również:  Aptekarka pobiera opłatę za wystawienie recepty farmaceutycznej. A co z podatkiem VAT?).

Zdrowie pacjenta nie było zagrożone…

W pierwszej kolejności organ dyscyplinarny wezwał kobietę do złożenia wyjaśnień. Ta wskazała, że mężczyzna faktycznie zgłosił się do apteki, aby uzyskać lek Adeksa 100 mg na receptę farmaceutyczną. W ocenie farmaceutki stan zdrowia pacjenta nie był jednak w tej sytuacji zagrożony.

– Pacjent, zgodnie z wyjaśnieniami p.o. kierownika, nie przedstawił dokumentów, które mogłyby potwierdzić przyjmowanie leku (np. wydruku starej recepty, wyciągu z Internetowego Konta Pacjenta), nie miał przy sobie również glukometru/zdjęcia z pomiaru glukometrem, które przesłał jako załącznik do zawiadomienia. Jak słusznie zauważyła p. magister zdjęcie pomiaru, dołączone do akt sprawy, nie może stanowić dowodu ze względu na fakt, iż nie widnieje na nim data pomiaru, niemożliwe jest też udowodnienie, że pomiar został wykonany przez pacjenta – czytamy w dokumentacji sprawy OROZ.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwrócił też uwagę, że ta konkretna apteka posiada na stanie glukometry dla pacjentów, do mierzenia poziomu cukru we krwi na miejscu. Jednak jak wskazała farmaceutka, ze względu na fakt, że „pacjent używał wobec niej gróźb słownych, podając się za prokuratora i rozmowa nabierała nieprzyjemnego charakteru”, nie była w stanie zaproponować wzburzonemu pacjentowi badania (czytaj również:  Recepta farmaceutyczna jako reklama apteki? Zdjęcie z Gdańska…).

Farmaceuta może, ale nie musi…

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego OROZ stwierdził, że nie daje on podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie farmaceutki.

– Pani magister jako farmaceutka miała pełne prawo do odmowy wystawienia recepty farmaceutycznej i wydania na nią produktu leczniczego, co gwarantuje jej art. 96 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Wskazuje on wyraźnie, że „farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić (…) receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta” – czytamy w postanowieniu OROZ.

Organ zwrócił uwagę, że przepis wyraźnie wskazuje na taką możliwość, określa przypadki, kiedy lek może zostać wydany, jednak decyzję o wystawieniu recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp (z zastrzeżeniem środków kontrolowanych) pozostawia farmaceucie, jako osobie odpowiednio wykształconej i uprawnionej do wykonywania zawodu.

Postępowanie w tej sprawie zostało przez OROZ umorzone.

Sygn. akt. 22/VII/22 – postanowieni Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Poznaniu

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]