Około 3500 refundowanych recept pro auctore lub pro familie wystawili farmaceuci w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia takiej funkcjonalności w aplikacji gabinet.gov.pl. A to było niecałe 18 pro...
Pandemia koronawirusa przyniosła liczne zmiany w funkcjonowaniu aptek, a jedną z najważniejszych jest możliwość wystawiania recept pro auctore i pro familia, a także rozszerzenie możliwości wystawiani...
Od kwietnia farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu uzyskali uprawnienie do wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familiae. Znowelizowane przepisy mogą budzić wątpliwości, co do z...
Niniejszy felieton nie powstał, aby straszyć dorosłych i wykształconych aptekarzy. To są moje prywatne opinie, napisane na podstawie nowych przepisów, doświadczenia życiowego i samorządowego oraz subi...
Farmaceuci, którzy chcą wystawiać papierowe recepty dla siebie oraz dla rodziny, muszą w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Portalu NFZ. Dopiero po tym możliwe jest pobranie numerów recept i wydru...
Telemedycyna i e-recepta na dobre zagościły w naszej pracy. Pośród wielu nowelizacji przepisów, które mają umożliwić sprawniejszą opiekę nad zdrowiem Polaków, otrzymaliśmy dość nieoczekiwany prezent. ...
Prezes NFZ przypomina o obowiązku przekazania przez osoby uprawnione do wystawiania recept refundowanych - w tym od niedawna też farmaceutów - adresu elektronicznego, na który będzie doręczana korespo...
Od połowy maja farmaceuci uzyskali możliwość wystawiania refundowanych recept dla siebie oraz członków rodzinnych. Okazuje się, że w niektórych województwach pojawiły się problemy z tego typu receptam...
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował informację dla farmaceutów, dotyczącą uzyskania dostępu do Portalu NFZ i pobierania numerów recept. Wniosek w tej sprawie można złożyć...
"Zwróćcie uwagę na obrót i marżę wypracowaną na tych receptach [farmaceutycznych – red.] i zadajcie sobie pytanie, ile moja apteka mogłaby zarobić na wystawianiu takiej recepty?" - pisze koordynator s...