REKLAMA
czw. 23 marca 2023, 09:33

Frekwencja na wyborach do izb aptekarskich poniżej oczekiwań. W czym tkwi problem?

Kadencja organów izb aptekarskich, zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich trwa 4 lata. W tym roku w całej Polsce odbędą się wybory delegatów, a następnie organów okręgowych izb aptekarskich. Pierwsze z nich już odbyły się w Warszawie. Frekwencja na nich skłania do refleksji nad zaangażowaniem farmaceutów w działanie samorządu…

Po zakończeniu wyborów w okręgowych izbach aptekarskich, pozostanie już tylko wybór organów Naczelnej Izby Aptekarskiej (fot. Shutterstock)
Czy na kolejnych zebraniach wyborczych frekwencja wśród farmaceutów będzie wyższa? (fot. Shutterstock)

W kontekście Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy zaplanowany został na 25 listopada 2023 roku. W jego trakcie wybrany zostanie prezes, jak również wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Aby mogło jednak do wyboru organów izby należy wybrać delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, co odbywać się będzie w najbliższych miesiącach w ramach kolejnych spotkań wyborczych farmaceutów (czytaj również: Mniej delegatów na Krajowym Zjeździe Aptekarzy. Chodzi tylko o oszczędności?).

Zjazd poprzedzą zebrania wyborcze w 13 rejonach wyborczych – czytamy w treści pisma, jakie OIA w Warszawie skierowała do swoich członków.

Zgodnie z przyjętą jeszcze w grudniu przez NRA uchwałą w warszawskim samorządzie 1 delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy przypada na 40 członków izby. Wyboru dokonuje się spośród uprawnionych do głosowania farmaceutów, którzy pojawią się na zebraniach.

Prawo to przysługuje wszystkim członkom Izby, z wyjątkiem farmaceutów, wobec których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu farmaceuty – brzmi uzasadnienie dotyczące tego, kto posiada czynne prawo wyborcze.

Niemniej jednak, aby móc wybierać lub zostać wybranym trzeba pojawić się na zebraniu. Jak to wygląda w praktyce pokazały chociażby 2 z pierwszych zebrań, mające miejsce w Warszawie.

Zebrania są, farmaceutów brak…

Zgodnie z harmonogramem wyborczym OIA w Warszawie z dnia 20 lutego pierwsze zebrania wyborcze odbyły się już 18 marca. Obejmowały one rejon wyborczy Warszawa-Centrum i Warszawa-Teren. Frekwencja na nich pozostawia jednak wiele do życzenia, co szeroko komentowane jest chociażby w mediach społecznościowych (czytaj również: Wybory do samorządu. „Nieobecni nie mają na nic wpływu”…).

Pierwsze zebrania wyborcze w OIA Warszawa za nami. Dramatycznie niska frekwencja. Centrum – udział wzięło 39 farmaceutów na prawie 1200 uprawnionych, do wybrania 29 delegatów, 31 kandydowało… – informują na swoim profilu na TT Transparentne Izby Aptekarskie.Podobnie sytuacja wyglądała na zebraniu z rejonu Warszawa-Teren. Tam pojawiło się 32 farmaceutów spośród 950 uprawnionych, a w wyniku odbytego głosowania wybrano 24 delegatów. Dlaczego farmaceuci nie pojawiają się na zebraniach wyborczych – zwłaszcza, że dotyczą one wyboru osób, które przez kolejne 4 lata będą w ich imieniu sprawować pieczę nad zawodem farmaceuty?

Nigdy nie brałam udziału w wyborach do samorządu, po prostu nie interesuję się tym tematem – komentuje jedna z farmaceutek.

Czy farmaceuci naprawdę nie są zainteresowani wyborami władz OIA? Czy to bardziej kwestia braku czasu i chęci uczestnictwa w zebraniach wyborczych?

Zaplanowane przez OIA zebrania odbywają się w soboty, a to często jedyny moment w tygodniu, kiedy możemy z rodziną wspólnie spędzić czas – argumentuje z kolei farmaceutka z Warszawy.

Wygląda na to, że poza brakiem zainteresowania to często brak czasu jest tym czynnikiem, który oddala farmaceutów od udziału w głosowaniach. A gdyby tak zorganizować zjazd zdalnie?

Spotkania zdalne nic nie zmienią

Zapytany przez nas Prezes ORA w Warszawie potwierdza, że frekwencja na zebraniach wyborczych nie jest duża. Podkreśla też jednak, że wprowadzenie spotkań zdalnych nie wpłynie raczej na zmianę tego trendu.

Poddawaliśmy analizie frekwencję delegatów w spotkaniach zdalnych, jakie odbywały się w ramach obrad Zjazdów sprawozdawczych w okresie pandemii i co zaskakujące ta również nie była wysoka, a to nie wskazuje, że zmiana formy na zdalną ułatwia udział delegatów w obradach czy też wyborach – komentuje możliwość zdalnego obradowania Marian Witkowski.

Prezes Witkowski potwierdza, że informacja o terminach i zasadach wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarski została przez OIA w Warszawie bardzo szeroko rozpowszechniona – tak na stronie OIA, jak i w mailingu do farmaceutów oraz w mediach społecznościowych OIA.

Obserwowana od kilku lat niska frekwencja w trakcie wyborów na delegatów OZA może być podyktowana chyba tylko tym, że farmaceuci z naszej izby ufają aktualnym strukturom organizacyjnym samorządu lokalnego i nie widząc uzasadnienia do ich zmiany nie widzą potrzeby licznego uczestnictwa w wyborach – ocenia Marian Witkowski.

Pojawia się też pytanie, czy sensowne byłoby wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w tego typu zebraniach i wyborach? Władze OIA informują, iż regulacje prawne nie dopuszczają takiej możliwości (czytaj również:  Zdalne wybory zachęciłyby farmaceutów do uczestnictwa w pracach izb aptekarskich?).

Udział w wyborach na delegatów na OZA nie ma charakteru obligatoryjnego i jak we wszystkich innych wyborach powszechnych mieć takowego nie może – zapewnia prezes ORA w Warszawie.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że wybór delegatów na OZA przebiegnie bez przeszkód, a kolejne zebrania mimo wszystko będą cieszyć się większą frekwencją niż do tej pory.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ano w tym, że w soboty też pracujemy, Gdyby było w dzień wolny czyli w niedziele, z pewnościa bym tam była. Albo jesli dzień powszedni to wtedy jest mozliwośc zamiany ale w sobotę nie, bo zwykle jest jedna zmiana i małe szanse na zamianę.
Przeprasza ja tylko zapytam, ponieważ się nie orientuję," Czym oprócz zbierania składek (ewentualnie ponaglania o niezapłaconych składkach), zajmują się izby aptekarskie"????????Bardzo proszę o przykłady :-)