REKLAMA
czw. 27 czerwca 2019, 13:57

GIF poparł ZAPPA w sprawie cofnięcia zezwoleń dla DOZ

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżone przez ZAPPA postanowienie warmińsko-mazurskiego WIF. Chciał on oddalić postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek dla sieci DOZ z powodu naruszenia limitu koncentracji aptek 1% w województwie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że z dużym prawdopodobieństwem sieć aptek DOZ naruszyła art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutycznego (fot. Shutterstock)
Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że z dużym prawdopodobieństwem sieć aptek DOZ naruszyła art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutycznego (fot. Shutterstock)

Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że z dużym prawdopodobieństwem sieć aptek DOZ naruszyła art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Podparł się przy tym dokumentami dostarczonymi mu przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

46 aptek jednej sieci

ZAPPA wraz z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania przekazał analizę (czytaj również: UOKiK sprawdzi relacje pomiędzy DOZ, a jego franczyzobiorcami). Wynika z niej na bazie akt KRS i rejestru aptek, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzonych jest 46 aptek ogólnodostępnych pod nazwą „DOZ”, „Dbam o Zdrowie”, „Apteka DOZ”, „Apteka Dbam o Zdrowie” itd. 21 z nich to apteki franczyzowe DOZ S.A., natomiast 25 aptek należy do spółek grupy kapitałowej DOZ S.A.

Związek przypomniał, że za ograniczeniem koncentracji aptek na terenie poszczególnych województw przemawia art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego. Co za tym idzie, 21 spółek należących do grupy kapitałowej DOZ powinno stracić zezwolenie, gdyż przestały spełniać warunki określone przepisami.

WIF oddalił wniosek

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny najpierw wezwał ZAPPA do uzupełnienia braków formalnych, a następnie odmówił wszczęcia postępowania z urzędu. – Uznał, że cele statutowe i zadania ZAPPA stoją w sprzeczności z wnioskowanym cofaniem zezwoleń prowadzących do ograniczenia, a nie rozwoju rynku (sic!) – informuje Związek.

Jednocześnie WIF wskazał, że ZAPPA wykazał konkretnego interesu społecznego dla cofnięcia zezwoleń. Po otrzymaniu tej decyzji Związek wniósł o uchylenie postępowania do GIF (czytaj również: DOZ przejmie sieć aptek? Wniosek trafił do UOKiK…). Ten po zapoznaniu się z dokumentacją uchylił decyzję instancji w całości i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał, że WIF dokonał błędnej oceny przesłanek podniesionych we wniosku ZAPPA.

Brak należytego postępowania

GIF wskazał, że WIF nie przeprowadził własnego postępowania dowodowego, które obaliłoby twierdzenia zawarte we wniosku ZAPPA. Błędnie założył, że przedsiębiorca musi spełniać wymogi określone w art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego jedynie w chwili udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki. W związku z tym nie ma podstaw do badania wystąpienia określonych przesłanek, gdy do przekroczenia 1% prowadzonych na danym obszarze aptek dochodzi już po udzieleniu zezwolenia, np. na skutek zmian składu wspólników lub akcjonariuszy spółek.

Zdaniem organu odwoławczego w konsekwencji organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego oraz nie ustalił wszystkich okoliczności sprawy. Dlatego bezzasadnie odmówił wszczęcia postępowania (czytaj również: ZAPPA prześwietlił sieć DOZ. 413 aptek do natychmiastowego zamknięcia?).

„(…) zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku ZAPPA, liczba aptek prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim, w dniu złożenia wniosku oscylowała w granicach 450 aktywnych aptek ogólnodostępnych, co skutkowało ustaleniem, że jednoprocentowy próg maksymalnej ustawowej koncentracji aptek prowadzonych przez jeden podmiot i podmioty przez niego kontrolowane wynosi 4 apteki.” – twierdzi GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że WIF powinien przeprowadzić postępowanie, które ustali czy doszło do przekroczenia 1% prowadzonych aptek na terenie województwa.

Źródło: IK/ZAPPA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]