REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Hurraoptymizm polityków w sprawie „mafii lekowej” jest niepokojący

3 czerwca 2019 08:01

Uchwalona niedawno ustawa zmienia model walki z przestępczością lekową. Za nielegalny wywóz leków grozić będzie do 10 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialności karnej będą podlegały również osoby utrudniające inspektorom farmaceutycznym kontrole.

W przypadku orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa, produkty lecznicze mogą zostać sprzedane przez naczelnika urzędu skarbowego, z tym, że nabywcą nie będzie mógł być poprzedni ich właściciel (fot. MGR.FARM)
W prowadzonym przez ministra zdrowia oficjalnym wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności jest ponad 300 pozycji (fot. MGR.FARM)

– Generalnie cała przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia ustawa jest krokiem w dobrym kierunku. Polityka nakładania administracyjnych kar pieniężnych na zorganizowane grupy przestępcze się nie sprawdziła. Zagrożenie wieloletnią odsiadką może spowodować, że część uczestników procederu zastanowi się, czy jest on na tyle opłacalny, by zaryzykować – uważa Patryk Słowik, dziennikarz Gazety Prawnej.

W swoim felietonie podsumowuje on i ocenia dotychczasową walkę z nielegalnym wywozem leków oraz niedawno uchwaloną ustawą, która ma pomóc rozwiązać ten problem. Chodzi o ustawę z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: Zmiany w prawie farmaceutycznym – które zapisy są ważne dla aptek?).

REKLAMA

Zdaniem dziennikarza, który problemem nielegalnego wywozu leków zajmuje się dłużej niż niejeden polityk, jedna rzecz jest niepokojąca. A jest nią hurraoptymizm polityków.

REKLAMA

Miejmy nadzieję, że jest on podyktowany wyłącznie nieustanną kampanią wyborczą, a nie szczerą wiarą w to, że poprzez przyjęcie ustawy można zlikwidować intratny proceder nielegalnego wywozu leków. Najważniejsza jest bowiem skuteczność działania, a nie tworzenie teoretycznych podstaw do podejmowania czynności. Mówiąc prościej, to, czy aparat państwa stanie na wysokości zadania przy realizacji przepisów. Do niedawna było z tym bardzo źle – twierdzi Słowik.

Dotychczasowe przepisy też dawały dużo możliwości

Zwraca on uwagę, że do tej pory w prawie farmaceutycznym brakowało podstawy do karnego ścigania wywozowców. Tymczasem  gdy wywozem zajmowały się zorganizowane grupy przestępcze, można było sięgnąć do kodeksu karnego. Tam wykazano, że zabronione jest branie udziału w takowych działaniach.

– Przy odrobinie zaangażowania śledczych można było też stawiać zarzuty narażenia ludzi na utratę zdrowia lub życia. Skoro bowiem na aptecznych półkach brakuje leku i niektórzy muszą czekać na niego kilka tygodni, w grę wchodzi ich zdrowie. Gdyby udało się znaleźć choćby jeden tragiczny przypadek, gdy ktoś trafił do szpitala wskutek nieprzyjęcia zapisanego mu medykamentu, droga do stworzenia sensownego aktu oskarżenia byłaby otwarta – pisze dziennikarz.

Tymczasem śledczy „patrzyli tępo” w prawo farmaceutyczne i w efekcie nie stawiali żadnych zarzutów. Zmieniło się to na lepsze dopiero niedawną gdy prokurator krajowy rozesłał wytyczne do wszystkich jednostek prokuratury (czytaj więcej: Wytyczne Prokuratora Krajowego dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji leków).

REKLAMA

– Jak niewiele trzeba, by skutecznie walczyć z wywozem leków, pokazała w ostatnich miesiącach Krajowa Administracja Skarbowa. Gdy tylko zapowiedziała, że sprawdzi obroty kilkudziesięciu hurtowni farmaceutycznych, te spadły o kilkadziesiąt procent. Wiceszef KAS mówił wprost, że ten spadek to po prostu wartość nielegalnie do tej pory wywożonych leków. Z punktu widzenia KAS jednak istotniejsze było to, by proceder ograniczyć, niż by złapać kogoś za rękę – przypomina Patryk Słowik.

Dziennikarz twierdzi, że naiwnie byłoby jednak sądzić, że takie działania pomogą na długo. Gdyby tak było, dziś bez trudu można by dostać każdy lek. Tymczasem w prowadzonym przez ministra zdrowia oficjalnym wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności jest ponad 300 pozycji.

Źródło: ŁW/DGP

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

64 mln zł kar dla „mafii lekowej”. Będzie jeszcze więcej… 64 mln zł kar dla „mafii lekowej”. Będzie jeszcze więcej…

W latach 2016 do 2018 Główny Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził 25 postępowań dotyczących nało...

Wielkopolska: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty… Wielkopolska: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty…

Jedna z wielkopolskich aptek sprzedawała leki do hurtowni. Inspektor farmaceutyczny cofnął więc prze...

Właściciele aptek z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Właściciele aptek z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura Krajowa poinformowało przedstawieniu zarzutów właścicielom aptek: Adamowi W. Adamowi F. ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz