REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ile technik farmaceutyczny może zarobić w Warszawie?

15 marca 2019 10:38

W polskich aptekach coraz częściej można spotkać techników farmaceutycznych, a nie magistrów. Kim jest technik i ile zarabia? Czym uprawnienia technika różnią się od tych, które posiada farmaceuta?

Sąd uznał, że NFZ nie może nakładać kary na właściciela apteki z tytułu wydawania bardzo silnie działających leków przez techników farmaceutycznych (fot. Shutterstock)
Po ukończeniu pierwszych 2 lat pracy, stawszy się "pełnoprawnym" technikiem można liczyć na pensję rzędu 2200-2700 zł "na rękę" (fot. Shutterstock)

– W dzisiejszych czasach zupełnie inaczej wygląda sytuacja związana z pracą w farmacji, niż przed laty. Dawniej było rzeczą oczywistą, że w aptece obsługuje nas magister farmacji. Doszło wręcz do tego, że sformułowanie „pani magister” niemal stało się synonimem aptekarki. Dziś coraz rzadziej spotyka się w tym zawodzie osoby z wykształceniem wyższym, a coraz częściej właśnie techników farmaceutycznych – pisze serwis pikio.pl.

Autor artykułu wyjaśnia, że technik to osoba, która ukończyła 2-letnie studium policealne oraz odbyła 2-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej.

REKLAMA

– Technik farmaceutyczny to tytuł zawodowy nieoznaczający bynajmniej wykształcenia wyższego. Może go uzyskać osoba, która nie ma studiów i po maturze odbyła odpowiednie kursy i praktyki. Praca technika farmaceutycznego niemal nie różni się od pracy magistra farmacji. Ma jednak kilka ograniczeń – technik ma prawo wykonywać leki na podstawie receptury podanej przez lekarza, musi to jednak robić pod kontrolą magistra farmacji – pisze pikio.pl

REKLAMA

Technik farmaceutyczny może wydawać pacjentom leków, z wyjątkiem substancji:

 • określonych w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych substancji działających „bardzo silnie”,
 • substancji odurzających,
 • substancji psychotropowych z grup I-N oraz II-P.

Jak wyglądają zarobki techników farmaceutycznych?

– Jak informują sami technicy, ich pensje na stażu bynajmniej nie zachwycają. Okazuje się bowiem, że przez pierwsze dwa lata technik-stażysta zarabia najniższą krajową (obecnie to 2250 zł brutto, czyli ok. 1600 zł „na rękę”). W najlepszym razie zarobki mogą wynieść do nieco ponad 2300 zł netto – czytamy w serwisie pikio.pl

Po ukończeniu pierwszych 2 lat pracy, stawszy się „pełnoprawnym” technikiem można liczyć na pensję rzędu 2200-2700 zł „na rękę”. Dopiero z wieloletnim doświadczeniem zarobki te zaczynają rosnąć, chociaż okazuje się, że i tak kwoty nie są zachwycające.

– Jak w przypadku ogromnej większości zawodów, także i w tej sytuacji różnica wynagrodzeń wynikać może z uwarunkowań choćby regionalnych. Dane wskazują na to, że średnio technik farmacji zarabiał w 2017 roku 3700 zł brutto. Ta statystyka zbiera jednak zarówno młodych, jak i doświadczonych pracowników. Ponadto należy podkreślić, że średnią pensję zazwyczaj „zawyża” wąska grupa zarabiająca najwięcej. Tymczasem okazuje się, że 25% techników farmacji pobiera pensję rzędu 4200 zł brutto lub więcej – podaje dane serwis pikio.pl

REKLAMA

Te kwoty różnią się między różnymi miastami. Najwięcej zarabia się w Warszawie, w której te pensje zbliżone są do średniej krajowej, a nawet mogą być wyższe. Tymczasem są miasta, w których technik, nawet po wielu latach pracy, wciąż pobiera pensję zbliżoną do minimalnej krajowej.

Źródło: ŁW/pikio.pl

Czytaj również:

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Technicy nie posiadają stosownego wykształcenia Technicy nie posiadają stosownego wykształcenia

Zdaniem resortu zdrowia poszerzenie asortymentu punktów aptecznych w leki zawierające substancje z w...

Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem… Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem…

Na początku grudnia Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję w sprawie apteki, w kt...

Kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów Kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów

Poseł Jacek Protasiewicz wystosował interpelację do Ministra Zdrowia dotyczącą wygaszenia kształceni...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz