REKLAMA
czw. 27 sierpnia 2020, 08:40

Informacja Ministerstwa Zdrowia o dostępności 5 leków…

Nitrendypina Egis, Pregnyl, Alvesco, Dilzem, Oxycardil – z dostępem do tych leków w aptekach mogli w ostatnim czasie mieć problem pacjenci. Ministerstwo Zdrowia przygotowało informację o swoich działaniach, podjętych w celu poprawy ich dostępności.

W ocenie Ministerstwa Polska jest w bardzo dobrej sytuacji na tle innych państw Unii Europejskiej, które mierzą się z dużo większą liczbą braków leków (fot. MGR.FARM)
Pregnyl został trwale wstrzymany w obrocie. To globalna decyzja podmiotu odpowiedzialnego (fot. MGR.FARM)

Na podstawie informacji od podmiotów odpowiedzialnych dostarczających powyższe produkty lecznicze na polski rynek farmaceutyczny, Minister Zdrowia informuje:

Nitrendypina Egis – import interwencyjny

W związku z problemami podmiotu odpowiedzialnego w zapewnieniu dostaw leki Nitredypina Egis do Polski, Minister Zdrowia zwrócił się do Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii o opinię w zakresie wskazania alternatywnych technologii lekowych możliwych do zastosowania w danych wskazaniach. Zgodnie z opinią nitrendypina może być zastąpiona, pod nadzorem lekarza, przez inny lek z tej samej grupy (blokery kanału wapniowego) lub przez leki hipotensyjne z innych grupy.

– W związku z powyższym zaleca się, by pacjenci skonsultowali się z lekarzem celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej – informuje resort zdrowia.

Ponadto Minister Zdrowia mając na pacjentów, u których niemożliwe jest zastosowanie alternatywnych technologii lekowych, wydał zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów z ww. substancją w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne czyli w procedurze tzw. „importu interwencyjnego”. Pierwsze dostawy nitrendypiny sprowadzanej z zagranicy planowane są na przełomie sierpnia i września 2020 r.

Pregnyl – trwałe wstrzymanie w obrocie

Podmiot odpowiedzialny zgłosił Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stałe wstrzymanie w obrocie produktu leczniczego Pregnyl. Jest to globalna decyzja podmiotu odpowiedzialnego. W związku z powyższym pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej.

Alvesco – alternatywne technologie lekowe

W związku z problemami podmiotu odpowiedzialnego w zapewnieniu dostaw leku Alvesco do Polski, mogą wystąpić tymczasowe problemy z dostępnością do tego produktu leczniczego. Konsultanci Wojewódzcy oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc zgodnie stwierdzili, iż w Polsce dostępne są alternatywne technologii lekowe, które mogą być zastosowane w danych wskazaniach, w przypadku wystąpienia trudności z nabyciem produktu leczniczego Alvesco.

Dilzem i Oxycardil – zamienniki lub alternatywne technologie lekowe

– Mogą wystąpić tymczasowe przerwy w dostępności do diltiazemu w Polsce z uwagi na problemy jednego z podmiotów odpowiedzialnych w zapewnieniu dostaw przedmiotowego leku. Minister Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację dostępności do produktów leczniczych i pozostaje w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi – informuje ministerstwo.

Minister Zdrowia przypomina, iż z zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.), lekarz prowadzący terapię pacjenta ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, między innymi poprzez informowanie pacjenta o odpowiednikach leków, które pacjent będzie miał przepisane. Zatem w sytuacji problemów z nabyciem danego leku lekarz może zastosować zamienniki lub alternatywne technologie lekowe możliwe do zastosowania w danym wskazaniu.

W przypadku gdy lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję o wprowadzeniu do terapii produktu, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce lub który jest niedostępny, Minister Zdrowia może wydać zgodę na sprowadzenie takich leków w trybie tzw. „importu docelowego” na podstawie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Źródło: ŁW/MZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

na Nitrendypine pacjenci czekaja z takim utesknieniem, ze niektorzy codziennie dzwonia sie zapytac, czy juz moze jest