REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak długo aptece na Ursynowie będą się opłacały nocne dyżury?

28 października 2019 08:45

Od 1 października na Ursynowie działa jedna apteka całodobowa. Mieszkańcy zastanawiają się jednak jak długo jej właścicielowi będzie się opłacało pełnić nocne dyżury. Przez całe lato zbierali oni podpisy pod petycją w sprawie uruchomienia apteki czynnej całą dobę…

Apteka "Pod Solankami" była jedyną w Grudziądzu apteką całodobową (fot. Shutterstock)
Mieszkańcy zastanawiają się jak długo utrzyma się na Ursynowie apteka całodobowa (fot. Shutterstock)

Ostatnia apteka całodobowa na warszawskiej dzielnicy Ursynów zniknęła w maju tego roku. Od tego czasu mieszkańcy borykali się z jej brakiem. Społecznicy ze stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” przez całe wakacje zbierali podpisy pod petycją w sprawie uruchomienia apteki czynnej całą dobę. W sumie apel poparło 1145 mieszkańców (czytaj więcej: Mieszkańcy Ursynowa domagają się apteki całodobowej).

Ursynowscy farmaceuci uznali, że nie opłaca im się pracować nocą ze względu na małą liczbę pacjentów. Ostatecznie jednak apteka przy ul. Gandhi 35 postanowiła zaryzykować i wprowadzić dyżury od 1 października. Teraz mieszkańcy zastanawiają się jak długo jej właścicielowi będą opłacały się dyżury (czytaj więcej: Ursynów wreszcie będzie miał aptekę całodobową).

REKLAMA

– Na Ursynowie znajduje się 9 aptek sieci ZIKO. Nocą są zamknięte. Gdy powstawały można było w ZIKO zaopatrywać się przez całą dobę. Teraz ta sieć ma mniej klientów – pisze autor felietonu w serwisie poludnie.com.pl.

REKLAMA

Wskazuje jednocześnie, że dyżur nocny może pełnić jedynie farmaceuta. Trzeba mu zapłacić 300 – 350 zł. Apteka całodobowa to zatem ogromny koszt i niepewny zysk. Dlatego właściciele aptek nie są zainteresowani wydawaniem takich pieniędzy.

– Najtrudniej mają w małych miejscowościach. W warszawskich dzielnicach aptek jest znacznie więcej więc można by ustalać dyżury, w taki sposób, że aby każdej z nich przypadało ich tyle samo w ciągu roku. Wówczas potencjalne straty aptek byłyby mniejsze. Ale właściciele aptek i tak ponosiliby straty. Więc apteki są zamknięte – pisze autor.

Czy Rada Warszawy zna potrzeby mieszkańców?

Ustawa Prawo farmaceutyczne w art. 94 wskazuje, że „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”. Rada powiatu powinna określić rozkład pracy aptek ogólnodostępnych w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii gmin z terenu powiatu – w naszym przypadku dzielnic miasta (czytaj również: Petycja w sprawie apteki całodobowej na Ursynowie).

– Aptekarze skarżą się, że samorząd nie przeprowadza żadnych badań potrzeb mieszkańców i dowolnie wyznaczają, która apteka ma pełnić dyżur. Powstaje pytanie czy Rada Warszawy dysponuje stosownymi badaniami i czy podjęła uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek? – pyta autor felietonu.

REKLAMA

Wskazuje też, że  przepisy nie przewidują żadnej sankcji dla aptek, które nie podporządkują się uchwale rady powiatu (czytaj również: Inspekcja zagroziła odebraniem zezwoleń aptekom, które nie dyżurują).

Źródło: ŁW/poludnie.com.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteki rozpoczęły protest! Cały powiat bez dyżurów nocnych… Apteki rozpoczęły protest! Cały powiat bez dyżurów nocnych…

Wczoraj aptekarze z powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego rozpoczęli akcję protestacyjną, która potrwa ...

Urząd wprowadzał mieszkańców w błąd w sprawie dyżurów aptek? Urząd wprowadzał mieszkańców w błąd w sprawie dyżurów aptek?

Na stronie internetowej powiatu pleszewskiego można było do niedawna znaleźć godziny dyżurowania apt...

W Sępólnie Krajeńskim brakuje apteki całodobowej. Tylko jedna otwiera się w nocy na życzenie… W Sępólnie Krajeńskim brakuje apteki całodobowej. Tylko jedna otwiera się w nocy na życzenie…

W powiecie sępoleńskim funkcjonuje 12 aptek i 2 punkty apteczne. Żadna z tych placówek nie działa ca...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz