REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Jak realizować w Polsce recepty z Ukrainy? Komunikat NIA…

pt. 25 lutego 2022, 12:41

Naczelna Izba Aptekarska wydała komunikat dotyczący zasad realizowania recept spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy w polskich aptekach. W związku z migracją mieszkańców tego kraju do Polski, NIA przypomina, że „apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w innych krajach aniżeli kraje UE”.

"Prosimy o nieodsyłanie takich recept i zapewnienie dostępu do leku dla osób przedstawiających taką receptę do realizacji" - apeluje NIA (fot. Shutterstock)
"Prosimy o nieodsyłanie takich recept i zapewnienie dostępu do leku dla osób przedstawiających taką receptę do realizacji" - apeluje NIA (fot. Shutterstock)

– W związku z sytuacją jaka ma miejsce na Ukrainie i możliwością pojawienia się dużej liczby obywateli Ukrainy w Polsce, chcemy przypomnieć, apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w innych krajach aniżeli kraje UE – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Zakres danych jakie winny znaleźć się na takiej recepty opisuje § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021 roku:

15. 1. Recepta wystawiona w innym państwie niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może być zrealizowana, jeżeli zawiera następujące dane:

REKLAMA
  1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
  2. adres pacjenta;
  3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
  4. postać;
  5. moc;
  6. ilość;
  7. datę wystawienia recepty;
  8. dane osoby wystawiającej receptę określone w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. a, b i d ustawy Prawo farmaceutyczne w formie nadruku albo pieczęci oraz własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę; (mowa tu o numerze telefonu do osoby, która wystawiła receptę lub adres poczty elektronicznej tej osoby)

2. Recepta, o której mowa w ust. 1, jest realizowana za pełną odpłatnością.

REKLAMA

Pozostałe zasady realizacji takiej recepty wynikają z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w/w rozporządzania w sprawie recept.

– Prosimy o nieodsyłanie takich recept i zapewnienie dostępu do leku dla osób przedstawiających taką receptę do realizacji – apeluje NIA.

Źródło: ŁW/NIA


Kominukat-ws.-realizacji-recept
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]