REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak rozwiązać kryzys lekowy? PO prezentuje swoją receptę…

26 lipca 2019 08:31

Przez ostatnie dni politycy opozycji nagłaśniali w mediach problem braku leków w aptekach. W tym celu odwiedzili kilkadziesiąt aptek, tworząc własne listy brakujących leków. Wczoraj zaprezentowali też swoją “receptę na kryzys lekowy”. Jakie są ich propozycje rozwiązania problemu?

Wczoraj politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali swoją "receptę na kryzys lekowy" (fot. Twitter)
Wczoraj politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali swoją "receptę na kryzys lekowy" (fot. Twitter)

Ministerstwo zdrowia przekonuje, że nie ma kryzysu lekowego, a problem nagłośniony przez media dotyczył tylko kilku leków (czytaj więcej: Wysyp politycznych happeningów pod aptekami?). Łukasz Szumowski przekonuje, że pacjenci mający problem ze zdobyciem swoich leków, mogą skorzystać z zamienników. Resort uruchomił też infolinię, na której można zdobyć informację o tym, w której aptece jest poszukiwany lek. Problem w tym, że infolinia działa wybiórczo – obejmując niespełna połowę aptek (czytaj więcej: Farmaceuta: „Mam lek w swojej aptece, a infolinia odsyła do konkurencji”). Z kolei zamienniki leków nie zawsze są dostępne. Ich też zaczyna brakować.

Kryzys lekowy postanowili wykorzystać w kampanii wyborczej politycy Platformy Obywatelskiej. Kilka dni temu zasypali Twitter wpisami dotyczącymi braków leków w aptekach. Kandydaci do Sejmu tego ugrupowania, odwiedzili kilkadziesiąt aptek w całej Polsce, sprawdzając czy są w nich deficytowe leki. Następnie organizowali konferencje prasowe, prezentując stworzone w ten sposób listy brakujących leków. Chętnie fotografowali się też na tle aptek (czytaj więcej: Politycy odwiedzili kilkadziesiąt aptek w całej Polsce. Na Twitterze zawrzało…).

REKLAMA

Wczoraj politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali swoją “receptę na kryzys lekowy”. Wymieniają na niej 5 działań, które mają naprawić sytuację na rynku leków”:

REKLAMA
 1. Zwiększenie nakładów na refundację leków
 2. Wzmocnienie i rozwinięcie rodzimego przemysłu farmaceutycznego
 3. Zapobieganie brakom leków poprzez zapasy strategiczne i zakupy interwencyjne
 4. Powołanie specjalnego zespołu w CBŚP do walki z mafiami lekowymi
 5. Przywrócenie systemu monitorowania sytuacji i uprzedzania zagrożeń kryzysowych

Przyczyny i podjęte działania

Przypomnijmy, że na początku lipca Naczelna Izba Aptekarska wystosowała list do Ministra Zdrowia, w sprawie braku blisko 500 w z całej Polsce (czytaj więcej: Brakuje ponad 500 leków. Farmaceuci alarmują, że sytuacja jest dramatyczna). Przez kolejne tygodnie tematem zajmowały się media ogólnopolskie nagłaśniając problem i zmuszając Ministerstwo Zdrowia do reakcji. Wśród przyczyn braku leków w aptekach wymienia się działalność mafii lekowej. Nieuczciwi przedsiębiorcy wywożą leki za granicę, gdzie można na nich więcej zarobić. Eksperci wskazują też, że przerwy w dostawach leków do Polski wynikają z przerw w produkcji części leków. Są one skutkiem uzależnienia się producentów od substancji czynnych wytwarzanych w Chinach (czytaj więcej: Uzależnienie od chińskich substancji czynnych już wychodzi nam bokiem…).

Minister Zdrowia w minionym tygodniu powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności leków. Do jego zadań będzie należała analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty związanych z dostępnością produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (czytaj więcej: Minister Zdrowia powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności leków). Zespół ma szczególnie uwzględniać w tych analizach produkty lecznicze zamieszczone w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie RP).

Źródło: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jest groźba, że przez koronawirusa zabraknie leków Jest groźba, że przez koronawirusa zabraknie leków

Koronawirus się rozprzestrzenia, a ubocznym skutkiem, choć równie groźnym, może być problem z dostęp...

Coraz trudniej o lek na tarczycę Euthyrox Coraz trudniej o lek na tarczycę Euthyrox

W polskich aptekach nie wystarcza Euthyroxu. Ministerstwo Spraw Zdrowia wystosowało oficjalny komuni...

IGWPAiA chce zawalczyć o zaopatrzenie punktów aptecznych w leki IGWPAiA chce zawalczyć o zaopatrzenie punktów aptecznych w leki

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wystosowała do Premiera petycję, w której do...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz