REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak wygląda praca przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej?

27 czerwca 2019 08:52

Sąd Rejonowy we Wrocławiu przyglądał się sprawie dotyczącej zwolnienia pracowniczki hurtowni farmaceutycznej. Okazało się, że wypowiedzenie, które otrzymała, było niezgodne z prawem. Interesujące są przy tym szczegóły współpracy kobiety z aptekami.

Do zakresu obowiązków przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej należy m.in. • realizacja promocji w poszczególnych aptekach (fot. Shutterstock)
Do zakresu obowiązków przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej należy m.in. • realizacja promocji w poszczególnych aptekach (fot. Shutterstock)

Kobieta pracowała na podstawie umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej w Dziale T. od 2013 do 2017 roku. Dostawała wynagrodzenie podstawowe oraz premie miesięczną i kwartalną (czytaj również: Hurtownie farmaceutyczne ze stratami. Czego wystraszyła się „mafia lekowa”?).

Obowiązki przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej

Do zakresu obowiązków kobiety należało m.in.:

REKLAMA
 • prowadzenie rozmów telefonicznych z aptekami w celu sprzedaży produktów, promocji wyrobów oraz pozyskiwania informacji na temat rynku i opinii dotyczących wyrobów,
 • dobra wiedza na temat wyrobów firmy,
 • znajomość wyrobów konkurencyjnych do wyrobów promowanych,
 • realizacja planów sprzedaży,
 • nawiązywanie dobrych interpersonalnych i handlowych kontaktów z aptekami,
 • realizacja promocji w poszczególnych aptekach,
 • zgłaszanie przełożonemu wszelkich uwag dotyczących sprzedaży, promocji, zachowań odbiorców, problemów w funkcjonowaniu oprogramowania itp.,
 • stworzenie i stałe uaktualnianie bazy danych o klientach,
 • realizacja innych zadań nałożonych przez przełożonego,
 • rozpoczęcie pracy (dzwonienie do aptek) od godziny 8:30–9:00 i realizacja planów sprzedaży,
 • zgłaszanie przełożonemu informacji o niezrealizowanych zamówieniach z aptek w hurtowniach i wyjaśnianie przyczyn zaistniałej sytuacji,
 • bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie wykonania zadań oraz o ewentualnych trudnościach w ich realizacji.

Co kwartał każdy z pracowników Działu T. otrzymywał indywidualny plan sprzedażowy. Za realizację planu sprzedaży na poziomie min. 100% pracownicy otrzymywali premię. Plan indywidualny zakładał sprzedaż na określoną kwotę, a także sprzedaż określonego preparatu w określonej ilości. Produkty dzieliły się na produkty sprzedawane wyłącznie przez ten dział oraz na sprzedawane wspólnie przez pracowników kilku działów.

REKLAMA

Apteki potencjałowe i niepotencjałowe

Do każdego regionu sprzedaży przypisani byli także przedstawiciele handlowi zatrudniani w Dziale Sprzedaży Aptecznej, którzy wykonywali pracę poprzez bezpośrednie wizyty w aptekach. Przedstawiciele handlowi wykonywali pracę w tzw. aptekach potencjałowych (duże apteki, zamawiające znaczne ilości towaru). Natomiast pracownicy Działu T. kontaktowali się z tzw. aptekami niepotencjałowymi (małe apteki). Hurtownia farmaceutyczna wychodziła z założenia, że bezpośredni kontakt z małymi aptekami jest nieopłacalny (koszt dojazdu do apteki jest większy niż ewentualny dochód z zamówienia). Dlatego też z takimi aptekami kontaktowali się telefonicznie pracownicy Działu T. Nie byli oni uprawnieni do samodzielnej sprzedaży aptekom potencjałowym.

Średnio dwa razy w roku następował proces tzw. retargetingu aptek (czytaj więcej: Hurtownia w Wirach pod Poznaniem centrum nielegalnego wywozu leków?). Polegał on na tym, że analizowano, czy któreś z aptek niskopotencjałowych nie stały się w danym okresie aptekami wysokopotencjałowymi. Apteki zakwalifikowane do kategorii wysykopotencjałowych, obsługiwane wcześniej przez pracownika Działu T. jako apteki niskopotencjałowe, zostawały wówczas przydzielone przedstawicielom handlowym działającym na danym obszarze.

Odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie

W dniu 20 czerwca 2017 r. Dyrektor ds. Handlu zaproponował likwidację etatów, w tym m.in. likwidację stanowiska powódki w Dziale T. Powodem było to, że nie wykonała ona planu sprzedaży w 2016 roku ani nie uzyskała planowanego udziału zamówień. W dniu 26 czerwca 2017 r. kobieta otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano reorganizację pracy w Pionie Handlowym, optymalizację kosztów sprzedaży oraz likwidację stanowiska pracy konsultanta ds. sprzedaży w Dziale T. Początkowo pracowniczka odmówiła przyjęcia i podpisania wypowiedzenia, ale później je podpisała.

Kobieta domagała się od Sądu Rejonowego zasądzenia od hurtowni kwoty 14 100 zł brutto wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Wskazywała, że podana przyczyna wypowiedzenia była pozorna. W istocie o jej zwolnieniu zadecydował jej wiek oraz to, że niebawem miała zostać objęta ochroną przedemerytalną. Ponadto zarzuciła, że pracodawca nie wyjaśnił, dlaczego spośród czterech pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy wypowiedzenie otrzymała akurat ona. Hurtownia podniosła, że podana przyczyna wypowiedzenia była rzeczywista. O wyborze powódki do zwolnienia zadecydowały osiągnięte przez nią w 2016 roku wyniki sprzedażowe, które były najniższe spośród innych pracowników działu, czego była świadoma.

REKLAMA

Przyczyna i kryteria zwolnienia

Sąd pracy rozpatrywał przyczynę podaną w wypowiedzeniu w dwóch aspektach (czytaj również: O obrzydliwym wazeliniarstwie przedstawicieli farmaceutycznych). Po pierwsze, sąd powinien ustalić, czy wskazana przyczyna była rzeczywista i konkretna. Ponadto musiał zbadać, czy przyczyna jest także uzasadniona, a więc czy istniały racjonalne przesłanki do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Przyczyną wypowiedzenia kobiecie umowy była likwidacja stanowiska pracy konsultanta ds. sprzedaży w Dziale T. w związku z reorganizacją pracy w Pionie Handlowym oraz optymalizacją kosztów sprzedaży. W ocenie Sądu tak skonstruowana treść wypowiedzenia spełniała kryterium konkretności przyczyny. Sąd nie miał także wątpliwości, że wskazane motywy wypowiedzenia rzeczywiście miały miejsce.

Odmienną kwestię stanowi natomiast wskazanie kryteriów, według których pracodawca wytypował pracownika do wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca powinien w odniesieniu do wskazanej przyczyny wypowiedzenia nawiązać do zastosowanego kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy. Powinien także wskazać, że ten wybór jest wywołany i usprawiedliwiony znanymi pracownikowi jego niższymi kwalifikacjami zawodowymi w porównaniu ze wszystkimi pracownikami. W wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy, chyba że jest oczywista lub mu znana.

Wypowiedzenie było niezgodne z prawem

Pracodawca uchybił temu obowiązkowi. Nawiązanie do zastosowanego kryterium doboru pracownika do zwolnienia nie znalazło się w treści wypowiedzenia. Zdaniem sądu nie można przyznać racji firmie, która wskazywała, iż z treści wypowiedzenia wynika jednoznacznie, że kryterium doboru powódki do zwolnienia były wyniki sprzedażowe pracowników Działu T., jakie uzyskali w 2016 roku.

Dodatkowo kryterium wcale nie było oczywiste lub znane pracowniczce (czytaj również: FARMACEUTO, MOŻE CZAS NA ZMIANĘ PRACY?). Firma nie dowiodła, by wręczeniu wypowiedzenia towarzyszyła rozmowa, w trakcie której pracodawca wyjaśniłby motywy zwolnienia. Jak zaś wskazała powódka, przełożony wyjaśnił, że wypowiedzenie powodowane jest likwidacją stanowiska pracy, a nie jest związane z jej pracą i osiąganymi przez nią wynikami. Ponadto kobieta otrzymała wypowiedzenie w momencie, gdy od dwóch kwartałów realizowała plan sprzedażowy na poziomie znacznie wykraczającym poza założenia pracodawcy.

Wobec tego wypowiedzenie umowy o pracę zostało uznane za niezasadne oraz niezgodne z prawem. Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 3-miesięcznego wynagrodzenia z uwzględnieniem wysokości zarobków liczonych jak ekwiwalent za urlop zgodnie z zaświadczeniem strony pozwanej, czyli kwotę 17578,40 zł (3 x 5859,47 zł).

Sygn. akt X P 449/17

 Oprac. IK

©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Całkiem przyzwoite wynagrodzenie miała kobieta. Nic dziwnego , że walczyła jak lew w sądzie ...
De facto nie takie duże bo " z uwzględnieniem wysokości zarobków liczonych jak ekwiwalent za urlop" czyli jeśli mnie pamięć nie myli 2x(100%) więcej?

Powiązane artykuły

Igor Radziewicz-Winnicki: ustawa wzmocni obowiązek informacyjny farmaceuty Igor Radziewicz-Winnicki: ustawa wzmocni obowiązek informacyjny farmaceuty

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ograniczy sprzedaż popularnych leków przeciw przeziębie...

Aflofarm z nagrodą dla firmy odpowiedzialnej społecznie Aflofarm z nagrodą dla firmy odpowiedzialnej społecznie

Firma Aflofarm Farmacja Polska została wyróżniona nagrodą specjalną dla firmy odpowiedzialnej społec...

Okradł aptekę. Rozpoznajesz go? Okradł aptekę. Rozpoznajesz go?

Policjanci z Suchego Lasu poszukują mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą, do której doszło...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz