REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jakie są podstawowe leki i badania diagnostyczne? Listy WHO

11 lipca 2019 10:09

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe listy podstawowych leków i badań diagnostycznych. Dzięki temu państwa będą wiedziały, które produkty powinny być powszechnie dostępne dla pacjentów.

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe listy podstawowych leków i badań diagnostycznych (fot. Shutterstock)
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe listy podstawowych leków i badań diagnostycznych (fot. Shutterstock)

WHO opublikowała 9 lipca dwie listy. Przede wszystkim koncentrują się one na leczeniu nowotworów z naciskiem na zapewnienie optymalnego dostępu dla pacjentów.

Co znalazło się na liście leków?

W ostatnich latach wprowadzono na rynek kilka nowych metod leczenia raka (czytaj również: Nowa terapia w leczeniu nowotworów krwi i szpiku). Jednak tylko kilka z nich zapewnia wystarczające korzyści terapeutyczne, które można uznać za niezbędne. WHO dodała do listy pięć terapii przeciwnowotworowych. Uważa się je za najlepsze pod względem wskaźników przeżycia w leczeniu czerniaka, raka płuc, krwi i nowotworów prostaty. Na przykład dwie niedawno opracowane immunoterapie (niwolumab i pembrolizumab) zapewniły do ​​50% przeżywalności w przypadku zaawansowanego czerniaka.

REKLAMA

Komitet ds. Leków Niezbędnych wzmocnił porady dotyczące stosowania antybiotyków przez aktualizację kategorii AWARE. Wskazują one, które antybiotyki należy stosować w najczęstszych i poważnych zakażeniach, aby osiągnąć lepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Komitet zalecił dodanie trzech nowych antybiotyków do leczenia zakażeń opornych na wiele leków (czytaj również: Antybiotykooporność wielkim zagrożeniem XXI wieku).

REKLAMA

Ponadto do listy dodano:

 • nowe doustne leki przeciwzakrzepowe zapobiegające udarowi jako alternatywę dla warfaryny w migotaniu przedsionków i leczeniu zakrzepicy żył głębokich;
 • leki biologiczne i leki biopodobne stosowane w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i choroby zapalne jelit;
 • termostabilną karbetocynę w zapobieganiu krwotokom poporodowym.

Nowe testy diagnostyczne

WHO dodała 12 testów do listy diagnostycznej, aby zwiększyć wykrywalność szerokiego zakresu guzów litych, takich jak rak jelita grubego, wątroby, szyjki macicy, prostaty, piersi i komórek zarodkowych, a także białaczka i chłoniaki. W celu wsparcia odpowiedniej diagnostyki raka dodano nową sekcję obejmującą anatomiczne badanie patologii. Usługa ta musi być dostępna w specjalistycznych laboratoriach.

Lista koncentruje się na dodatkowych chorobach zakaźnych powszechnych w krajach o niskich i średnich dochodach, takich jak cholera, leiszmanioza, schistosomatoza, denga i zika. Znajduje się już na niej już HIV, malaria, gruźlica i zapalenie wątroby.

Na liście znalazły się także dodatkowe ogólne testy m.in. na poziom żelaza (w przypadku niedokrwistości) oraz testy w celu zdiagnozowania wadliwego działania tarczycy i anemii sierpowatej. Ponadto pojawiła się sekcja specyficzna dla testów przeznaczonych do badań przesiewowych w dziedzinie krwiodawstwa. Jest to część ogólnej strategii WHO, która ma zwiększyć bezpieczeństwo transfuzji krwi (czytaj również: WHO ogłasza nowe dane o cukrzycy na świecie).

REKLAMA

Źródło: IK/politykazdrowotna.com

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Programy lekowe w raporcie – Polska cały czas w tyle Programy lekowe w raporcie – Polska cały czas w tyle

Zdaniem ekspertów potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu programów lekowych. Po pierwsze należałoby zn...

Leki na cukrzycę typu 2. mogą wywoływać chorobę skóry Leki na cukrzycę typu 2. mogą wywoływać chorobę skóry

Gliptyny stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2. zwiększają ryzyko występowania pemfigoidu pęcherzoweg...

Pomagają ludziom, szkodzą zwierzętom. Jakich leków nie podawać czworonogom? Pomagają ludziom, szkodzą zwierzętom. Jakich leków nie podawać czworonogom?

Lek, zanim trafi do apteki, jest poddawany długim badaniom sprawdzającym jego skuteczność, ale także...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz