REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kanada: Farmaceuci przeciwni obecności kodeiny w lekach bez recepty

17 czerwca 2019 10:36

Farmaceuci z Kanady apelują o ograniczenie dostępu do kodeiny w lekach OTC. Część z nich w ramach protestu przestała oferować w swoich aptekach tego typu leki. Uważają, że brak jest uzasadnienia dla obecności na rynku leków bez recepty z kodeiną, w sytuacji gdy istnieją dla nich liczne alternatywy. Szczególnie w obliczy opioidowej epidemii, z którą zmaga się cała Północna Ameryka…

Leki z kodeiną bez recepty są również dostępne w Polsce. Są to zarówno leki przeciwbólowe (połączenia z paracetamolem), jak i preparaty na kaszel (tabletki, syropy) (fot. Shutterstock)
Leki z kodeiną bez recepty są również dostępne w Polsce. Są to zarówno leki przeciwbólowe (połączenia z paracetamolem), jak i preparaty na kaszel (tabletki, syropy) (fot. Shutterstock)

Kanada i Stany Zjednoczone od dawna borykają się z problemem tzw. „opioidowej epidemii”. Narasta on również w Europie. Niedawno Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała raport, z którego wynika, że nadużywanie przeciwbólowych leków opioidowych jest też przyczyną wzrostu liczby zgonów w całej Europie. Póki co wzrost śmiertelności spowodowany nadużywaniem opioidów na starym kontynencie stwierdzono w Estonii, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Danii. Autorzy raportu wezwali przedstawicieli państw do uznania problemu epidemii stosowania opioidów jako kryzysu zdrowia publicznego. Ponadto OECD wskazuje, że konieczne są odpowiednie przepisy dotyczące przepisywania opioidów na receptę (czytaj więcej: Opioidy – ich nadużywanie to już problem na skalę światową).

Farmaceuci mają dość hipokryzji

Problem dostrzegają również kanadyjscy farmaceuci. Część z nich apeluje o zmianę statusu wszystkich leków zwierających kodeinę, tak aby były dostępne tylko na receptę. Takie rozwiązanie popiera The Canadian Pharmacists Association. Organizacja wzywa też Health Canada (agencję rządową odpowiedzialną za rynek leków) do zrewidowania obecności kodeiny w lekach OTC. Szczególnie w obliczu w sytuacji, gdy na rynku dostępny jest pełen wachlarz bezpieczniejszych leków przeciwbólowych.

REKLAMA

– Jesteśmy w środku epidemii opioidów. Musimy być bardziej świadomi tego, co się dzieje. Z jednej strony prowadzimy w aptekach programy edukacyjne i wspieramy osoby uzależnione od opioidów, a jednocześnie sprzedajemy je bez recepty – mówi w CBC Radio Canada, Matthew Manz, właściciel apteki w kanadyjskim mieście Regina.

REKLAMA

Wraz z kilkoma innymi farmaceutami z okolicy przestali zaopatrywać swoje apteki w lek Tylenol 1 (połączenie paracetamolu, kodeiny i kofeiny).

Śmiertelne ryzyko

Barry Power, przedstawiciel The Canadian Pharmacists Association, wskazuje że Kanada znajduje się obecnie w czołówce krajów z najwyższym spożyciem kodeiny. W 2015 roku na kanadyjskim rynku znajdowało się ponad 600 różnych rodzajów leków OTC zwierających niskie dawki kodeiny.

David Juurlink, zajmujący się badaniem bezpieczeństwa leków w Ontario, podkreśla z kolei, że osoby nadużywające leków OTC z kodeiną narażone są przede wszystkim na uszkodzenia wątroby. A to dlatego, że kodeina jest w takich lekach łączona najczęściej z paracetamolem. Jego zwiększone spożycie prowadzi to zatrucia wątroby. Innym problemem jest też mieszanie syropów na kaszel zawierających kodeinę, z napojami alkoholowymi. Takie mieszanki wywołują euforię, ale zwiększają też ryzyko przedawkowania.

Kodeina w Polsce

Leki z kodeiną bez recepty są również dostępne w Polsce. Są to zarówno leki przeciwbólowe (połączenia z paracetamolem), jak i preparaty na kaszel (tabletki, syropy). W 2017 roku weszły jednak ograniczenia dotyczące ilości tej substancji, którą farmaceuta może jednorazowo wydać pacjentowi (czytaj również: Więcej kodeiny w pojedynczym opakowaniu leku). Tego typu ograniczenia dotyczą w Polsce trzech substancji leczniczych i wynoszą:

REKLAMA
 • pseudoefedryna – 720 mg,
 • kodeina – 240 mg,
 • dekstrometorfan – 360 mg.

Ministerstwo zdrowia przyznało niedawno, że wprowadzone w 2017 roku przepisy, nie rozwiązały problemu ich stosowania w celach pozamedycznych. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu nadużywania tego typu leków byłaby zmiana kategorii dostępności produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę z „OTC” na „Rp” i sprzedaż ich na podstawie recepty lekarskiej (czytaj więcej: Leki z pseudoefedryną, dekstrometorfanem i kodeiną tylko na receptę?).

Źródło: ŁW/CBC.CA
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

72. rocznica „Akcji na aptekę Wendego” 72. rocznica „Akcji na aptekę Wendego”

10 lipca minęła 72. rocznica "Akcji na aptekę Wendego", przeprowadzonej przez batalion "Parasol", po...

Jak DPS wybiera apteki, w których kupuje leki dla pensjonariuszy? Jak DPS wybiera apteki, w których kupuje leki dla pensjonariuszy?

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał niedawno skargę na dyrektora jednego z Domów Pomocy Społe...

Sandomierz: 1800 recept pod lupą prokuratora Sandomierz: 1800 recept pod lupą prokuratora

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu prowadzi śledztwo sprawie wyłudzenia pieniędzy za refundację lekó...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz