REKLAMA
pt. 22 marca 2024, 08:01

Kary dla aptek za nieprawidłowe wyliczenia ilości leku będą zniesione…

Apteki nie będą ponosić odpowiedzialności finansowej za nieprawidłowe wyliczenia ilości leku, jaką powinien otrzymać pacjent. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji publicznych. To efekt deklaracji Minister Zdrowia złożonej aptekarzom na początku marca…

Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych? (fot. shutterstock.com)
W wyniku zmiany rozporządzenia nie będą obowiązywać kary dla aptek za realizację recept niezgodnie z przepisem o "3/4" (fot. Shutterstock)

Od 1 marca system P1 oblicza ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaki należy wydać pacjentowi w aptece. Konieczność prowadzenia takich wyliczeń wprowadził od 1 listopada 2023 r. art. 96a ust. 7aa Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z nim pacjent po otrzymaniu leku na 120 dni stosowania, po kolejną porcję może przyjść po 3/4 tego okresu. Przepis ten od początku krytykowali farmaceuci. Zwracali też uwagę na możliwe kary dla aptek, za nieprawidłowe wyliczenia wspomnianego terminu kolejnej wizyty pacjenta…

Po wprowadzeniu tego przepisu 1 listopada 2023 roku, wykonywaniem odpowiednich wyliczeń zajmowali farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Był to okres przejściowy, w trakcie którego przygotowywano dopiero docelowe rozwiązanie systemowe. To uruchomiono dopiero 1 marca. W rezultacie z aptek zdjęto odpowiedzialność za poprawność wyliczeń, dotyczących określenia 3/4 okresu, po którym możliwe jest wykupienie kolejnej porcji leku z recepty.

Aby jednak apteki ani osoby realizujące tzw. receptę roczną nie ponosiły negatywnych konsekwencji w związku z naruszeniem wspomnianego przepisu, konieczna była zmiana rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept. Zmiana znosząca kary na aptek od NFZ, za nieprawidłowe obliczenie ilości leku, która mogła być wydana pacjentowi. Pod koniec lutego Minister Zdrowia poinformowała o podjęciu działań legislacyjnych w tym celu…

Brak konsekwencji za wyliczenia od 1 listopada

Wczoraj projekt zmian we wspomnianym rozporządzeniu oddano do konsultacji publicznych. Zmiana polega na dodaniu przepisu wskazującego wprost, iż ewentualne naruszenie art. 96a ust. 7aa nie stanowi okoliczności, za którą odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny.

– Jeżeli więc odpowiedzialności takiej nie będzie można przypisać, to tym samym nie będzie można następczo nałożyć kary finansowej na podmiot prowadzący – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W konsekwencji zmian Narodowy Fundusz Zdrowia nie powinien oceniać kwestii prawidłowości realizacji art. 96a ust. 7aa ustawy Prawo farmaceutyczne. Dotyczy to wszystkich recept realizowanych w aptekach i punktach aptecznych od 1 listopada.

– Innymi słowy, jeżeli system […] nie zafunkcjonował bezpośrednio po wejściu art. 96a ust. 7aa u.p.f. w życie z dniem 1 listopada 2023 r., tylko z dniem 1 marca 2024 r., to wyłącznie z powodu konieczności przeprowadzenia prac technicznych celem jego przygotowania. Jeżeli więc w okresie pomiędzy tymi dwoma datami osoba wydająca musiała wydawać lek zgodnie z art. 96a ust. 7aa, to nie jest zasadne, by z ewentualnym nieprawidłowym jego zastosowaniem w tym okresie wiązały się kary finansowe albo konieczności zwrotu nienależnej refundacji, z jednej strony ponieważ przepis ten może powodować pomyłki przez różne jego interpretacje, z drugiej w kontekście tego ze w przygotowywaniu pozostawał system, który miał stanowić swego rodzaju zabezpieczenie na ewentualność tychże pomyłek – czytamy w uzasadnieniu.

Kary dla aptek zniesione, ale…

W uzasadnieniu zmian resort zdrowia zwraca jednak uwagę, że NFZ nadam może jednak oceniać sposób realizacji recept w kontekście art. 96a ust. 7a pkt 2 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z nim pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu niezbędną do 120-dniowego stosowania.

Ministerstwo w uzasadnieniu projektu wskazuje, że realizacja recepty niezgodnie z przepisem art. 96a ust. 7aa u.p.f. przez osobę realizującą receptę w aptece lub punkcie apteczny, jeśli osoba ta nie dysponowała systemem albo gdy system ten nie wyliczył ilości do wydania, nie stanowi naruszenia przepisów Prawa farmaceutycznego. Zwolnienie od odpowiedzialności i kar NFZ dotyczy wyłącznie tego jednego przepisu. W praktyce więc nie stanowi naruszenia skutkującego karą umowną wydanie pacjentowi leku przed 3/4 okresu, na jaki wcześniej go otrzymał.

Projekt rozporządzenia znajduje się w konsultacjach publicznych. Uwagi do niego można składać przez najbliższe 14 dni.

Skrócenie terminu opiniowania i konsultacji publicznych w zakresie związków zawodowych wynika z faktu, że interesariusze projektu i docelowi adresaci projektowanych przepisów skupieni w organizacjach, z którymi przeprowadzono przekonsultuje projektu, oczekują na jak najszybsze wejście w życie projektowanych zmian. Wprowadzane projektem rozwiązania są postulowane i wyczekiwane przez ww. środowiska, a ponieważ ich skutkiem będzie wyłączenie możliwości nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar lub żądania zwrotu nienależnej refundacji ze względu na naruszeni przepisów już obowiązujących – wskazuje wiceminister Maciej Miłkowski w piśmie dotyczących konsultacji publicznych.

Nowe rozporządzenie na wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2023 r.

©MGR.FARM


Ciężkie, opuchnięte i bolące nogi – jak sobie z nimi poradzić?

22 kwietnia 202417:48

Wstaję rano i moje nogi są szczupłe i ładne, a po całym dniu siedzenia w pracy są jakieś inne, ciężkie i opuchnięte. Skarpetki pozostawiają ślady nad kostką, a jak położę się i chcę zasnąć, to moje nogi nie chcą się uspokoić. Czy to coś poważnego, czym mam się martwić? I jak sobie z tym poradzić? Takie pytania zadają sobie setki osób na świecie.

Przewlekła niewydolność żylna - jak sobie z nią poradzić? (Fot. shutterstock.com)

Przewlekła choroba żylna – to schorzenie ściśle związane z naszym sposobem funkcjonowania w ciągu dnia. Może ona objawiać się w powyżej opisany sposób – poprzez ciężkie, opuchnięte i  bolące nogi. Badania przeprowadzone w Polsce w 2003 roku wskazują, że z tym problem zmaga się w naszym kraju prawie połowa kobiet (47%) i spora grupa mężczyzn (37% dorosłej populacji).

Przewlekła choroba żylna – jakie są jej najczęstsze objawy?

Obrzęki kończyn niekoniecznie są najczęściej obserwowanym objawem choroby żył. W 2014 roku Polskie Towarzystwo Flebologiczne zleciło badania ankietowe. Obrzęki kończyn zadeklarowało 33% badanych, 37% zgłaszało bóle kończyn dolnych, a 27% obecność żylaków . Największa ilość ankietowanych, bo aż 62% mówiła o uczuciu ciężkości i zmęczenia swoich nóg.  Wcale nie trzeba być chorym na przewlekłą chorobę żylną, żeby takie objawy u siebie obserwować. Wystarczy praca, która zmusza do pozostawania przez dłuższy czas w pozycji siedzącej lub stojącej. Nie powinniśmy jednak lekceważyć objawów i całą winę zrzucać na wykonywaną pracę. Jeśli występuje problem zdrowotny najlepiej skonsultować go z lekarzem, a do tego czasu można zastosować się do kilku wskazówek, które zmniejszą nasilenie dolegliwości.

Ciężkie, opuchnięte i bolące nogi – skąd bierze się ten problem?

Przewlekła choroba żylna jest procesem rozwijającym się przez wiele lat. Początkowo nawet niekoniecznie musimy zauważać problemu, bo cóż znaczą drobne pajączki niebieskofioletowego koloru na skórze nóg albo nawet niewielkie żylaki, które niekoniecznie muszą boleć. W świetle żył znajdują się zastawki, które utrzymują prawidłowy przepływ krwi w kierunku do serca. Ich uszkodzenie powoduje nieprawidłowy przepływ krwi w odwrotnym kierunku, co nasila postęp choroby i powoduje obecność objawów, które zostały opisane powyżej. Proces ten trwa wiele lat, rozwija się zwykle powoli i niestety współczesna medycyna nie jest w stanie go zatrzymać, ale potrafi łagodzić jego objawy.

Przewlekła choroba żylna – niefarmakologiczne metody leczenia

Nie istnieją żadne tabletki, które potrafią zatrzymać postęp choroby i usunąć żylaki, które są widoczne pod skórą. Zanim jednak sięgniemy po medykamenty dobrze jest przyjrzeć się bliżej sobie i swojemu życiu. Należy zadać sobie pytanie o to, co możemy w nim zmienić, żeby poczuć się lepiej. Czy nie spędzamy swojego życia poświęcając się pracy? Co nie byłoby w sumie takie złe, pod warunkiem, że będzie też czas na zadbanie o swoje zdrowie. W tym konkretnym przypadku o swoje nogi.

Należy postawić więc pytanie. Co nasze nogi, dotknięte objawami niewydolności żył „lubią” a czego „nie lubią”? Można kolokwialnie powiedzieć, że nogi i żyły „lubią” ruch. Długotrwały bezruch – siedzenie lub stanie powoduje, ze wzrasta ciśnienie wewnątrz żył i elementy składowe krwi oraz woda przenikają poza delikatne ścianki najdrobniejszych naczyń, tzw. naczyń włosowatych.  Skutkuje to obrzękami, przebarwieniami i stanem zapalnym skóry. Często ten bezruch dotyka osoby starsze. Nie jest wtedy związany z wykonywaną pracą, ale z osłabieniem wynikającym z wieku i innymi dotykającymi ich chorobami. Te choroby również mogą nasilać objawy i być przyczyną obrzęków i/lub bólów kończyn.

Żyły lubią ruch!

Należy dlatego pamiętać, aby wstać od czasu do czasu, przespacerować się, pogimnastykować, a kiedy siedzimy – unieść nogi do góry, aby siła ciążenia zrobiła swoje wymuszając przepływ krwi od stóp do serca. Wiele osób widząc odciśnięte gumki skarpetek na swoich nogach decyduje się w tym czasie na noszenie skarpetek tzw „bezuciskowych” lub przecina „ściągacze” skarpetek. Na pewno ma to swoje uzasadnienie i powoduje pewnego rodzaju uspokojenie tej osoby. Nie widać wówczas śladu po uciskających skarpetkach.

Flebolodzy mają w tej kwestii trochę odmienne podejście i właśnie ucisk jest tym, co zalecają swoim pacjentom. Nie jest to jednak taki zwykły ucisk i nie każdy może go stosować. Wyroby kompresyjne zalecane pacjentom z obrzękami kończyn mają za zadanie przeciwdziałać powstawaniu obrzęków. Doborem tych wyrobów zajmuje się wykwalifikowany personel medyczny, potrafiący dopasować właściwy stopień ucisku dla konkretnego pacjenta. Stosowanie wyrobów uciskowych przeciwskazane jest jednak  u osób cierpiących dodatkowo  na niedokrwienie kończyn, deformacje powodujące nieprawidłowy rozkład ucisku lub ze znacznymi zaburzeniami czucia w obrębie kończyn dolnych.

Przewlekła choroba żylna – farmakologiczne metody leczenia

W aptekach dostępnych jest wiele leków i preparatów o tzw. działaniu flebotropowym. Ich zróżnicowane mechanizmy działania wpływają na łagodzenie objawów. Pytanie zatem, co wybrać? Diosminę, diosminę zmikronizowaną z heperydyną, dobesylan wapnia, escynę, czy może jeszcze coś innego?  Z pomocą może przyjść preparat zawierający  6 różnych składników wzajemnie uzupełniających się w działaniu na „zmęczone żyły”. Zmikronizowana diosmina z hesperydyną, rutyna, wyciąg z nostrzyka żółtego, wyciąg z kasztanowca, oraz L-karnityna.

Zadaniem tej ostatniej jest usprawnienie pracy mięśni łydki a tym samym wsparcie powrotu krwi żylnej. Złożony skład preparatu stanowi dobre uzupełnianie codziennej diety w składniki wspierające krążenie żylne i układ limfatyczny. Zastosowanie preparatu powoduje szybkie odczucie ulgi pod postacią wrażenia lekkości, „chudej nogi” bądź stosowania niewidzialnej pończochy uciskowej. Redukuje również dolegliwości bólowe.

Forma stosowania preparatu w postaci rozpuszczalnego w wodzie proszku ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze osoba stosująca go, a często z takimi problemami borykają się osoby starsze, nie ma wrażenia dokładania kolejnej tabletki do całego arsenału już stosowanych  leków.  Może też być to pomocne u osób mających problem z połykaniem. Po drugie i może ważniejsze, przyjmowanie roztworu zmusza  do wypicia dodatkowej a czasami wymaganej w ciągu dnia ilości wody, potrzebnej do rozpuszczenia preparatu. Dziennie zapotrzebowanie zdrowej dorosłej osoby na płyny w ciągu dnia wynosi od 25 do 35 ml/kg masy ciała, a właściwe nawodnienie wspomaga również prawidłowy przepływ krwi bo nie robi się zbyt „gęsta”.

Bez względu jak dobry preparat będziemy stosować to regularność jego stosowania i dbanie o higienę codziennego życia ma podstawowe znaczenie.

Autor: dr n.med. Marcin Kucharzewski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]