REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kiedy farmaceuta powinien odmówić realizacji recepty bez dawkowania?

17 października 2019 08:55

Jeśli pacjent zjawi się w aptece z e-receptą po 30 dniach od jej wystawienia, a przepisano na niej lek bez podania sposobu dawkowania, farmaceuta powinien odmówić jej realizacji. Zdaniem ministerstwa zdrowia taka recepta jest wystawiona nieprawidłowo.

Jeśli na e-recepcie brakuje dawkowania, pacjent będzie mógł otrzymać lek z niej tylko przez 30 dni od wystawienia (fot. Shutterstock)
Jeśli na e-recepcie brakuje dawkowania, pacjent będzie mógł otrzymać lek z niej tylko przez 30 dni od wystawienia (fot. Shutterstock)

Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie opublikowała pismo, w którym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński odpowiada na kilka pytań dotyczących realizacji e-recepty. Z pisma wynika między innymi, że jeśli recepta nie ma określonego sposobu dawkowania, pacjent po upływie 30 dni od wystawienia recepty nie powinien otrzymać przepisanego leku. E-recepta jest bowiem wystawiona wadliwie i nie ma możliwości wyliczenia ilości, jaką należy wydać pacjentowi.

Brak dawkowania to błąd lekarza

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie – Janusz Chmielewski – wystosował do ministerstwa zdrowia pismo, zadając dwa pytania dotyczące interpretacji przepisów obowiązujących od 7 września. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, gdy do apteki – po 30 dniach od wystawienia e-recepty – zgłasza się pacjent, który ma przepisany na niej bez dawkowania jedno opakowanie leku.

REKLAMA

– W opisanym pytaniu przykładzie nie jest możliwe zastosowanie zasady ogólnej wyrażonej w art. 96a ust. 7a ustawy z dniach 6 września – Prawo farmaceutycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), gdyż recepta została wystawiona w sposób wadliwy (brak określonego dawkowania leku) – informuje Janusz Cieszyński w odpowiedzi na pytanie.

REKLAMA

Wskazuje on, że w takich przypadki nie jest możliwe wyliczenie ilości leku niezbędnej do wydania pacjentowi. Pracownik apteki powinien więc – po upływie 30 dni od daty wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „o dnia” – odmówić realizacji przedmiotowej recepty.

Po 30 dniach pacjent nie otrzyma leku

Drugie z pytań zadanych przez Janusza Chmielewskiego dotyczy liczby opakowań, które może wydać pacjentowi farmaceuta w konkretnej sytuacji: na recepcie znajdują się dwa opakowania leku, każde po 30 jednostek dawkowania, e-recepta wystawiona 8 września 2019 r. Ile opakowań może wydać farmaceuta, jeśli pacjent zgłosi się do apteki 15 października 2019 r., jeśli na e-recepcie nie podano jego dawkowania. Jak pracownik apteki ma postąpić z taką receptą, kiedy pacjent przyjdzie 15 listopada oraz 15 grudnia? Czy e-recepta w każdym z przypadków pozostaje ważna? Jeżeli tak, to ile opakowań apteka ma wydać pacjentowi w każdym z nich?

Odpowiadając na te pytania Janusz Cieszyński stwierdził, że w każdym z przypadku pracownik apteki powinien odmówić realizacji recepty w postaci elektronicznej.

– Podobnie jak w przykładzie z pytania nr 1 wynika to z faktu, iż upłynął podstawowy 30-dniowy termin na realizację recepty, a jednocześnie została ona wystawiona w sposób wadliwy (brak określenia sposoby dawkowania leku) uniemożliwiający określenie w jakiej ilości należy lek wydać – wskazuje wiceminister zdrowia.

REKLAMA

Jak „odliczać” leki z e-recepty?

Przypomnijmy, że 7 września w życie weszły nowe zasady realizowania e-recept. W ramach nowelizacji Prawa farmaceutycznego z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadzono do przepisów art. 96a ust. 7a. Mówi on, że w przypadku realizacji recepty elektronicznej:

 1. po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,
 2. jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie”.

„Odliczanie” czas zacząć

Nowe przepisy dotyczą wszystkich e-recepty wystawionych od 7 września. Oznacza to, że od 8 października do aptek trafiają  recepty wymagające odliczania dni stosowania leku, który już upłynęły od jej wystawienia (lub „daty realizacji od”). To jak powinno wyglądać takie „odliczanie” wskazało Ministerstwo Zdrowia odpowiadając wspólnie z NFZ i CSIOZ na pytania farmaceutów (czytaj więcej: WAŻNE: Jak liczyć e-receptę? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…).

Grupa Farmacja.net przygotowała kalkulator e-recepty, który dostępny jest całkowicie bezpłatnie w aplikacji Pharm:assistant. Umożliwia on wyliczenie ilości leku, jaką apteka będzie mogła wydać pacjentowi co najmniej 30 dni od daty jej wystawienia. Obecnie dostępna jest wersja 3.0 kalkulatora (czytaj również: Kalkulator e-recepty na komputerze aptecznym lub telefonie? Instalacja jest prosta… ).Źródło: ŁW/OIA w Częstochowie

CCF16102019
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę

Apteka, która nie wykazuje dochodu, nie będzie mogła skorzystać ze wsparcia, jakie Ministerstwo Zdro...

Kary, dla MZ i NFZ-tu, dla lekarzy, dla wszystkich Kary, dla MZ i NFZ-tu, dla lekarzy, dla wszystkich

Kary. Za wszystko. Za nic. 500 000zł, 200 000zł, 100 000zł, 50 000zł, 20 000zł. Kary grzywny, ograni...

Gdzie i kiedy kolejne szkolenia z e-recepty? Gdzie i kiedy kolejne szkolenia z e-recepty?

W najbliższych tygodniach farmaceuci z kolejnych izb aptekarskich będą mogli wziąć udział w szkoleni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz