REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Klauzula sumienia farmaceuty – czy jest potrzebna?

22 stycznia 2019 14:57

Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowało opracowanie dotyczące sprzeciwu sumienia farmaceuty. Czy zasadne jest, by farmaceuta mógł odmówić wydania leku z powodów etycznych?

W maju 2017 r. do Sejmu trafił projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (fot. Shutterstock)
W maju 2017 r. do Sejmu trafił projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (fot. Shutterstock)

Jak przypomina Dominika Polakowska, autorka opracowania, klauzula sumienia to prawo wolności sumienia. To prawo człowieka do tego, by mógł zachować się zgodnie ze swoimi poglądami. Ten przepis przypomina, że określonym osobom przysługuje prawo do sprzeciwu sumienia, oraz wyznacza reguły do korzystania z tego prawa (czytaj więcej: Klauzula sumienia dla farmaceutów? Komisja pisze do Ministerstwa Zdrowia).

Wolność sumienia prawem człowieka

Sprzeciw sumienia to prawo do odmowy wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa państwowego. Aktualnie prawo farmaceutyczne nie zawiera takiego przepisu, który umożliwiałby pracownikowi apteki powoływanie się na klauzulę sumienia.

REKLAMA

Z takiej możliwości mogą korzystać jedynie lekarze i pielęgniarki. Uzasadnieniem dla powoływanie się na sprzeciw sumienia w praktyce zawodowej może być wolność sumienia. To podstawowe prawo człowieka wynikające z jego godności (czytaj więcej: Klauzula sumienia dla aptekarzy? Ministerstwo Zdrowia odpowiada).

REKLAMA

Lek zagrażający życiu lub zdrowiu

Ustawa – Prawo Farmaceutyczne określa, że do usług farmaceutycznych świadczonych w aptece ogólnodostępnej zalicza się m.in. wydawanie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Poza tym apteki muszą posiadać niezbędną ilość wyrobów medycznych do zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności.

Jednocześnie regulacja ta stanowi, że farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. To właśnie ten punkt często przytaczają zwolennicy klauzuli sumienia. Uzasadniają swoje stanowisko ochroną poczętej istoty ludzkiej na wczesnym etapie jej rozwoju.

Ważne rozpoznanie motywacji

Jednak należy pamiętać, że środki antykoncepcyjne często stosowane są także w celach leczniczych np. w trądziku młodzieńczym. Istotnym problemem może być rozpoznanie motywacji zażycia konkretnego leku. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie regulacji podobnych do obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Recepty oznaczone są specjalnymi znakami informującymi, w jakim celu został przepisany preparat oraz określają jego refundację.

W maju 2017 r. do Sejmu trafił projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (czytaj więcej: Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników i właścicieli aptek w Sejmie). Na początku 2018 roku głos w tej sprawie zabrała Naczelna Izba Aptekarska. Przedstawiciele samorządu aptekarskiego uznali, że propozycje zmian w ustawie są zbyt ogólne i należy precyzyjnie określić zakres ich działania. Ponadto należy zapewnić dostęp pacjentom do wszystkich leków dostępnych na terenie Polski (czytaj więcej: NIA komentuje projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów).

REKLAMA

Sprzeciw sumienia farmaceuty – czy może on odmówić wydania leku z powodów etycznych?Klauzula sumienia jest to prawo…

Opublikowany przez Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego Niedziela, 20 stycznia 2019

Źródło: IK/Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Anna Nowak (gość) 2019-01-23 11:38:07
Bez przesady. Do kościoła A nie na studia medyczne!

Powiązane artykuły

Klauzula sumienia farmaceuty – czy jest potrzebna? Klauzula sumienia farmaceuty – czy jest potrzebna?

Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowało opracowanie doty...

W Warszawie 8 czerwca odbędą się warsztaty o mentalności antykoncepcyjnej W Warszawie 8 czerwca odbędą się warsztaty o mentalności antykoncepcyjnej

W najbliższą sobotę w Oratorium przy Bazylice Kawęczyńskiej będzie można wziąć udział w warsztatach ...

Nowelizacja bez klauzuli sumienia dla farmaceutów Nowelizacja bez klauzuli sumienia dla farmaceutów

W grudniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przyjęła projekt ustawy dotyczą...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz