REKLAMA
czw. 13 czerwca 2024, 12:33

Kolejna izba aptekarska podwyższa składki farmaceutom

Od 1 lipca farmaceuci należący do Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej będą musieli więcej zapłacić za przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Tamtejsza Okręgowa Rada Aptekarska podjęła decyzję o podwyższeniu wysokości składki. Poprzednia podwyżka miała miejsce dwa lata temu. To kolejna izba, która w ostatnim czasie podwyższa farmaceutom składki.

Sytuacja aptek ogólnodostępnych – od których zależy wydanie dodatkowych milionów opakowań leków – jest coraz gorsza (fot. Shutterstock)
Kolejna okręgowa izba aptekarska podwyższyła składki, jakie płacą farmaceuci (fot. Shutterstock)

Od 1 lipca farmaceuci należący do Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej będą musieli zapłacić 60 zł miesięcznej składki. Jej wysokość będzie niezależną od zajmowanego stanowiska i miejsca wykonywania zawodu farmaceuty.

Dotychczas farmaceuci z tej izby płacili składkę w wysokości 40 zł miesięcznie. Stawka ta obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku i również była stała dla wszystkich członków izby. Od 1 lipca wzrasta ona do kwoty 60 zł. Nie zmienia się natomiast wysokość składki, jaką muszą płacić farmaceuci niewykonujący zawodu – emeryci i renciści – chcący dobrowolnie należeć do samorządu. Jak dotychczas będą płacić 10 zł miesięcznie. Kwota ta ma pokrywać koszty inicjatyw podejmowanych przez Izbę, takich jak pikniki aptekarskie, spotkania wigilijne, szkolenia, w których osoby te mają prawo uczestniczyć.

Kolejna izba aptekarska podwyższa składki

Podwyżki składek farmaceutów są w ostatnim czasie coraz częstsze. Jedna z największych miała miejsce w kwietniu w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. Tamtejsi farmaceuci płacą tam obecnie 70 zł miesięcznie – niezależnie od pełnionej funkcji. Wcześniej farmaceuci pełniący funkcję kierownika apteki, działu farmacji szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej na terenie OIA w Warszawie, płacili co miesiąc składkę w wysokości 60 zł. Wszyscy pozostali farmaceuci płacili 35 zł. Dla części członków tej izby oznaczało to więc 100% podwyżki.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zdając sobie sprawę ze skali podwyżki, przeprowadziła wcześniej kampanię informacyjną dla swoich członków. Jej przedstawiciele wyjaśniali z czego wynika wzrost wysokości składki, wskazując przede wszystkim na inflację i rosnące koszty funkcjonowania izby.

Kilka tygodni wcześniej składki farmaceutów do identycznego poziomu (70 zł) podniosła też Dolnośląska Izba Aptekarska. Wcześniej kierownicy aptek, hurtowni czy działów farmacji szpitalnej płacili 60 zł, a pozostali farmaceuci 40 zł. Od 1 marca składka dla wszystkich farmaceutów aktywnych zawodowo wynosi w tej izbie 70 zł.

– …zdajemy sobie sprawę, że wzrost składki jest obciążeniem finansowym dla każdego z nas, jednakże ostatnia zmiana składek miała miejsce 4 lata temu (w 2020 r.), a w tym czasie – jak wszyscy doskonale wiemy – koszty funkcjonowania izby, podobnie jak koszty każdego gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy w naszym kraju wzrosły skokowo – pisała w uzasadnieniu zmiany DIA.

Izba wskazywała również, że na podwyżkę złożyły się takie okoliczności jak wzrost cen energii i wysoka inflacja.

Kto nie płaci, ten traci…

Przypomnimy, że zgodnie z brzmieniem art. 8f Ustawy o izbach aptekarskich okręgowa rada aptekarska skreśla z listy członków farmaceutów, którzy posiadają zadłużenie z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej większe niż 24 miesiące (Art. 8f ust. 1 pkt 5). Z kolei zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty (Dz. U. nr 97 z 2021 r.) do wykonywania zawodu farmaceuty niezbędne jest zarówno posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu jak i wpis do rejestru farmaceutów, prowadzonego przez okręgową radę aptekarską (Art. 25).

Oznacza to, że jeśli farmaceuta unika płacenia składek przez kolejne 24 miesiące, skreślany jest z listy członków Izby. To z kolei oznacza utratę możliwości wykonywania zawodu farmaceuty.

Źródło: ŁW/Pomorsko-Kujawska OIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]