REKLAMA
wt. 17 listopada 2020, 14:39

Komisja za poprawkami do ustawy o zawodzie. Co chcą zmienić senatorowie?

Umożliwienie wykonywania szczepień ochronnych w aptekach, obowiązkowe ubezpieczenie dla farmaceutów to tylko niektóre zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty, za jakimi opowiedzieli się senatorowie z Komisji Zdrowia. Przegłosowali też zmiany, przeciwko którym opowiedziała Naczelna Izba Aptekarska, dotyczące niezależności farmaceuty…

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła m.in. poprawkę uniemożliwiającą farmaceucie odmowę wydania leków antykoncepcyjnych... (fot. Shutterstock)
Senacka Komisja Zdrowia przyjęła m.in. poprawkę uniemożliwiającą farmaceucie odmowę wydania leków antykoncepcyjnych... (fot. Shutterstock)

Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, przegłosowano poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z przewidywaniami zostały przyjęte zmiany, które były odrzucane podczas prac nad ustawą w Sejmie. Wynika to z faktu, że większość w senackiej Komisji Zdrowia posiadają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej (5 na 9) (czytaj również: Senacka Komisja Zdrowia pracuje nad ustawą o zawodzie farmaceuty).

Szczepienia…

Senatorowie opowiedzieli się między innymi za zmianą w art. 4 ust. 2, gdzie dodano pkt 6. umożliwiający przeprowadzanie szczepień ochronnych w aptekach. Ministerstwo było przeciwne jest takiej poprawce. Reprezentujący resort zdrowia Maciej Miłkowski wskazywał, że obecnie przygotowywana jest strategia dotycząca szczepienia przeciwko COVID-19. Możliwe, że podczas posiedzenia plenarnego Sejmu ministerstwo przedstawi więcej szczegółów. Poprawka mimo to została przez senatorów przyjęta.

Ubezpieczenie farmaceuty…

Komisja Zdrowia przyjęła też poprawkę dodającą do ustawy o zawodzie farmaceuty art 35a. Mówi ona, że aptekarz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu za szkody wywołane świadczeniem opieki farmaceutycznej lub usług farmaceutycznych lub zaniechania ich udzielenia. Ministerstwo ponownie nie rekomendowało przyjęcia takiej poprawki, wyjaśniając, że podniesie ono koszt opieki farmaceutycznej. Resort najpierw chce poczekać na efekty pilotażu opieki farmaceutycznej.

Niezależność farmaceuty…

Senatorowie z Komisji Zdrowia przyjęli także najbardziej kontrowersyjne poprawki, wokół których dyskusja w przestrzeni publicznej toczyła się od kilku miesięcy. Pierwsza z nich wprowadza słowo „uporczywie” w przepisie umożliwiającym cofnięcie zezwolenia, w sytuacji uniemożliwiania niezależnego świadczenia farmaceucie opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych. Zgodnie z jej brzmieniem wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie mógł cofnąć przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie apteki, jeśli stwierdzi „uporczywe” naruszania niezależności farmaceuty. Obecnie przepis nie zawiera słowa „uporczywie”,  przeciwko jego wstawieniu protestowała zarówno Naczelna Izba Aptekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia. (czytaj więcej: Przedstawiciele sieci aptecznych piszą do Senatorów w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty).

Unieruchomienie działalności…

Druga z kontrowersyjnych poprawek dotyczy art. 120 ustawy – Prawa farmaceutycznego, który umożliwiał unieruchomienie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni w przypadku uniemożliwiania ich kierownikowi wykonywania jego zadań zawodowych. Senatorowie przyjęli poprawkę „kompromisową”, która w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, daje przedsiębiorcy szansę na ich usunięcie w określonym terminie, zanim inspekcja farmaceutyczne będzie mogła taką placówkę unieruchomić (czytaj również: Przedsiębiorcy proponują kompromis w kwestii niezależności farmaceuty).

Wydawanie antykoncepcji…

Z kolei senator Wojciech Konieczny zaproponował poprawkę, która jest reakcją na niedawne zamieszane dotyczące doniesień jakoby farmaceuci i technicy farmaceutyczni mogli odmawiać wydawania prezerwatyw. Poprawka zakłada dodanie ust. 5a w art. 96 Prawa farmaceutycznego, który pozbawi farmaceutę lub technika farmaceutycznego możliwości odmowy wydania produktu leczniczego stosowanego w antykoncepcji oraz wyrobów medycznych stosowanych w antykoncepcji. Senatorowie również opowiedzieli się za jej przyjęciem (czytaj więcej: Farmaceuta odmówi sprzedaży prezerwatywy? Większej bzdury dziś nie przeczytacie).

Teraz senatorowie przedstawią sprawozdanie z prac Komisji na posiedzeniu plenarnym Senatu. Na nim senatorowie zdecydują o przyjęciu lub odrzuceniu konkretnych poprawek. Jeśli Senat przyjmie choć jedną z nich, ustawa będzie musiała wrócić do Sejmu, gdzie po raz kolejny rozpatrzy ją sejmowa Komisja Zdrowia. Poprawki zgłoszone przez Senat będą musiały być też przyjęte na posiedzeniu plenarnym sejmu. Jeśli natomiast Senat zdecyduje o przyjęciu ustawy bez zmian, ta od razu trafi do Prezydenta.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]