REKLAMA
śr. 10 maja 2023, 08:01

Kto ustala godziny otwarcia apteki? Nie jest to jej właściciel…

Jedna z lubuskich aptek nie wywiązywała się z obowiązku pełnienia dyżurów, wyznaczonych jej przez Radę Powiatu. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał to za naruszenie obowiązujących przepisów. Wskazał, że ustalanie godzin czynności apteki to kompetencja Rady Powiatu i przedsiębiorca nie może ich samodzielnie skrócić.

Godziny otwarcia apteki ustala Rada Powiatu. Właściciel musi się do nich dostosować (fot. MGR.FARM)
Godziny otwarcia apteki ustala Rada Powiatu. Zdaniem Lubuskiego WIF właściciel musi się do nich dostosować (fot. MGR.FARM)

Literalnie odczytywane przepisy nie pozostawiają wątpliwości – to nie przedsiębiorca, a rada powiatu ustala godziny otwarcia apteki. W rezultacie jej właściciel nie może samowolnie skrócić godzin jej funkcjonowania, nawet jeśli wynika to z braku personelu. Taką argumentację przestawił Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w wydanej na początku lutego decyzji (sygn. akt WIFG.8522.7.3.2022). Nakazał w niej przedsiębiorcy „usunięcie nieprawidłowości polegających na niewywiązywaniu się z obowiązku pełnienia dyżurów w porze nocnej”.

Sprawa dotyczyła powiatu sulęcińskiego. Jedna z działających na jego terenie aptek nie pełniła wyznaczonych przez Radę Powiatu dyżurów. Miała wręcz „permanentnie” uchylać się od tego obowiązku. Sprawą zajął się Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który stwierdził naruszenie przepisów. WIF wskazał, że to nie właściciel apteki decyduje o godzinach jej otwarcia, a właśnie Rada Powiatu. Tak przynajmniej stanowią literalnie odczytywane przepisy.

 – Przepis art. 94 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty – wskazał WIF.

Uchylanie się od dyżuru to skrócenie godzin otwarcia apteki…

Oznacza to, że apteka musi przestrzegać godzin funkcjonowania, które znajdują się w uchwale Rady Powiatu. A co jeśli uchwała przewiduje, że dyżur apteki, a więc jej otwarcie w godzinach nocnych? W ocenie WIF zamknięcie jej w tym czasie oznacza samodzielnie skrócenie godzin czynności, do którego przedsiębiorca nie jest uprawniony. Tak też miała zrobić sulęcińska apteka w dniach między 19 i 25 grudnia 2022 roku.

 – Zgodnie z […] uchwałami godziny czynności apteki są ściśle określone i przedsiębiorca nie jest uprawniony do ich samodzielnej zmiany po przez skrócenie, czy też wydłużenie godzin czynności. Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wskazuje, że kompetencja dotycząca godzin czynności aptek została przekazana właściwej radzie powiatu i przedsiębiorca występujący o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki jest zobligowany do uwzględnienia powyższego ustawowego ograniczenia w prowadzonej działalności – wskazał WIF.

⇒ Czytaj również: Poddębice: WIF ma spowodować respektowanie harmonogramu pracy przez apteki

Organ wskazał też, że ustawa nadaje poprzez zezwolenie prawo przedsiębiorcy do prowadzenia detalicznego obrotu produktami leczniczymi. Działalność ta ma jednak pewne ograniczenia ograniczeń. Takim ograniczeniem jest właśnie ustalanie godzin czynności aptek przez radę powiatu.

 – Jest to ograniczenie praw przedsiębiorcy, które wynika ustawy Prawo farmaceutyczne. Działalność gospodarcza może być ograniczana przez ustawodawcę jedynie w szczególnych przypadkach i udzielanie zezwoleń na prowadzenie konkretnej działalności stanowi samo w sobie ograniczenie i taką mamy sytuację w przypadku prowadzenia obrotu produktami leczniczymi – wskazał WIF.

Brak personelu nie zwalnia od dyżurów

Organ przytoczył w swojej decyzji kilka wyroków sądów administracyjnych z ostatnich lat, które dotyczyły tego zagadnienia. Wynikało z nich, że obowiązek pełnienia dyżurów nierozerwalnie wiąże się z działalnością jaką jest prowadzenie apteki. Jednocześnie apteka jest zobligowania do wypełniania tego obowiązku, bez względu na to czy pozwala na to jej sytuacja kadrowa.

 – Prowadzenie apteki stanowi regulowaną działalność gospodarczą, którą należy prowadzić również zgodnie z przepisami prawa miejscowego, w tym uchwałami podejmowanymi na podstawie art. 94 ust. 2 u.p.f. Jednym z takich obowiązków może być obowiązek pełnienia dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy. Z tego obowiązku nie mogą zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki, np. liczba zatrudnionych w niej osób lub kwestia osiąganego w takich porach pracy apteki wyniku ekonomicznego (zysku lub straty) – wskazał z kolei WSA w Lublinie, w wyroku z 26 czerwca 2020 roku (sygn. akt III SA/Lu 89/20).

⇒ Czytaj więcej: Mniej zatrudnionych farmaceutów w aptece obroną przed nocnymi dyżurami?

Okazuje się bowiem, że spółka prowadząca sulęcińską aptekę, wskazywała na problem z pozyskaniem pracowników fachowych. Z tego właśnie miało wynikać uchylanie się od dyżurów.

 – Spółka wskazała, że ogłoszenia w sprawie naboru pracowników są publikowane cyklicznie i na dowód tych twierdzeń załączyła wydruk ogłoszeń w sprawie pracy – czytamy w decyzji Lubuskiego WIF.

Organizacja pracy apteki musi uwzględniać dyżury

Organ ocenił jednak, że nie ma podstaw do uwzględnienia tej argumentacji właściciela apteki. Przepisy obowiązującego prawa nie przewidują bowiem możliwości uchylenia się przez aptekę od obowiązku pełnienia dyżurów. WIF podkreślił, że to właściciel apteki, jako profesjonalny podmiot, ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie podejmowanych działań. Jego powinnością jest też takie zorganizowanie pracy apteki, aby było one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W tym również z Kodeksem pracy.

 – Apteki powinna być zorganizowana w taki sposób, aby nie zostało zagrożone bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów związane z brakiem możliwości korzystania z jej usług – czytamy w decyzji WIF.

W ocenie organu braki kadrowe nie usprawiedliwiają niedostosowania się do uchwały rady powiatu.

©MGR.FARM

Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czyli masło maślane. Przedsiębiorca niefachowiec otwiera aptekę bo rada powiatu nakazała, Obsługuje pacjentów wpada WIF i nie może zamknąć apteki. Bo powiat nakazał otwarcie apteki ?????