REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Leki produkowane z nadwyżek osocza – MZ ma na to pomysł

13 listopada 2019 08:02

Blisko 200 tysięcy litrów rocznie nadwyżek osocza jest sprzedawanych za granicę – donosi prawo.pl. Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić. Zamierza wyłonić w przetargu jedną firmę, która z tej nadwyżki będzie produkować leki dla Polski. Jednak to nie takie proste, bo trzeba przy okazji pozmieniać prawo.

Z nadwyżki osocza, czyli blisko 200 tys. litrów rocznie, wytwarzane są leki osoczopochodne, ratujące zdrowie i życie chorych. Jednak nie powstają one w Polsce, gdyż nie ma tu fabryki przetwarzającej osocze (fot. Shutterstock).
Z nadwyżki osocza, czyli blisko 200 tys. litrów rocznie, wytwarzane są leki osoczopochodne, ratujące zdrowie i życie chorych. Jednak nie powstają one w Polsce, gdyż nie ma tu fabryki przetwarzającej osocze (fot. Shutterstock).

Redakcja Prawo.pl dowiedziała się, że w przyszłości ma zostać wybudować w Polsce fabryka frakcjonowania osocza pochodzącego od honorowych dawców krwi (czytaj więcej: Polska fabryka leków z osocza – czy to możliwe?). Najpierw jednak zostanie ogłoszony przetarg na usługowe przetwarzanie polskiego osocza przez jednego dostawcę. Wtedy surowiec trafiałby do jednego zagranicznego koncernu, który produkowałby dla nas leki wytwarzane z osocza, takie jak np.: albuminy i immunoglobuliny ludzkie.

Konieczna zmiana przepisów

Jak tłumaczy Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, ogłoszenie przetargu na wyłonienie jednego frakcjonatora osocza będzie możliwe, kiedy zostaną przygotowane odpowiednie rozwiązania ustawowe. – Teraz trwa weryfikacja projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Chcemy w ten projekt wpisać rekomendacje dotyczące sposobu zagospodarowania nadwyżek osocza, które zostały wypracowane przez zespół powołany przez ministra zdrowia, w szczególności związane z dystrybucją wytworzonych leków – dodaje.

REKLAMA

By wprowadzić takie rozwiązanie do polskiego systemu ochrony zdrowia, trzeba będzie zmienić nie tylko zapisy ustawy o zarządzaniu krwią, ale prawdopodobnie także regulacje NFZ dotyczące sposobu finansowania (szpitale teraz same ogłaszają przetargi na leki produkowane z osocza). Ponadto będzie trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób wyprodukowane leki osoczopochodne będą dystrybuowane do szpitali. Na pewno nie uda się wyprodukować z nadwyżek osocza tylu leków, by w stu procentach zaspokoić potrzeby polskich pacjentów. Część preparatów trzeba będzie kupować na rynku – mówi wiceminister (czytaj również: Raz pobraną krwią można obdzielić wielu).

REKLAMA

Za produkcje za granicą płacimy ok. 280 mln zł

Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia, ekspert EY Polska podkreśla, że właścicielami osocza pobranego od honorowych krwiodawców, zgodnie z aktualnymi przepisami, są regionalne stacje krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Dzięki temu nie powinno być problemu z tym, by ustalić w umowie centralny sposób jego sprzedaży do jednego podmiotu wybranego w przetargu. Ekspert podkreśla, że można skonstruować umowę na transakcję wiązaną, że z jednej strony firmie wybranej w przetargu sprzedajemy nadwyżki osocza, ale z drugiej umawiamy się, że produkty, które będą z tego wyprodukowane trafiają do Polski do konkretnej instytucji.

Obecnie 23 proc. osocza pobieranego od honorowych dawców krwi jest wykorzystywane do przetoczeń pacjentom w szpitalach. Z nadwyżki osocza, czyli blisko 200 tys. litrów rocznie, wytwarzane są leki osoczopochodne, ratujące zdrowie i życie chorych. Jednak nie powstają one w Polsce, gdyż nie ma tu fabryki przetwarzającej osocze. Z osocza, które sprzedajemy za granicę powstają leki, które później kupujemy wydając miliony złotych. Każdego roku tylko za koncentraty krzepnięcia krwi Polska płaci ok. 280 mln złotych – czytamy na prawo.pl.

Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą, by powołać wielodyscyplinarny zespół składający się z przedstawicieli kilku resortów i instytucji. Eksperci są potrzebni, by ustalić regulacje konieczne do przeprowadzenia przetargu na dostawcę przetwarzającego nadwyżki osocza. Mają to być specjaliści m.in. z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: IK/prawo.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

VIDEO: Chciał 750 zł za leki. Wpadł w zasadzkę policji VIDEO: Chciał 750 zł za leki. Wpadł w zasadzkę policji

52-letni mężczyzna za pośrednictwem jednego z portali ogłoszeniowych sprzedawał tabletki przeznaczon...

Czesi przerabiają polskie leki na narkotyki Czesi przerabiają polskie leki na narkotyki

Częstym zjawiskiem jest przemyt z Polski do Czech leków z pseudoefedryną, z których powstają domowe ...

Ełk wprowadzi dopłaty do leków dla emerytów i rencistów Ełk wprowadzi dopłaty do leków dla emerytów i rencistów

Od 2020 roku w Ełku emeryci oraz renciści otrzymają jako pierwsi w Polsce dopłaty do leków. To wynik...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz