REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Liczba szczepiących się przeciw grypie rośnie i będzie dalej rosła…

śr. 2 marca 2022, 08:01

Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy ocenia, że w sezonie 2022/2023 zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie wzrośnie o 20%. W liście skierowanym do Ministra Zdrowia eksperci apelują o zabezpieczenie 4,1 mln dawek szczepionki.

Osoba szczepiona w aptece ponosi koszt szczepionki oraz usługi szczepienia (fot. MGR.FARM)
Zdaniem ekspertów dostępność i zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie będzie rosło (fot. MGR.FARM)

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przedstawił „Konsensus Ekspertów w sprawie zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie w sezonie 2022/2023”. Z dokumentu wynika, że w kolejnym sezonie spodziewany jest dalszy wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw grypie.

– Przewidujemy, że zainteresowanie szczepionkami wzrośnie dzięki rozszerzeniu wskazań refundacyjnych oraz umożliwieniu realizacji szczepień w aptekach. Przewidujemy także scenariusz, w którym dojdzie do niedoboru szczepionek oraz korekty rynku w związku z możliwym zakończeniem jednorazowej akcji bezpłatnych szczepień dla osób dorosłych oraz powtarzającym się historycznie wyhamowaniem zainteresowania szczepieniami po najbardziej intensywnych sezonach pandemicznych (np. sezony 2005/2006, 2009/2010) – wskazują eksperci.

REKLAMA

Dlatego ich zdaniem tak ważne jest zapewnienie optymalnej liczby dawek szczepionki przeciw grypie, by zapewnić maksymalną możliwą dostępność do szczepionek i do szczepień oraz zapobiec niszczeniu niewykorzystanych dawek. Przy kumulacji akcji masowych szczepień przeciw COVID-19 i grypie kluczowe będzie maksymalne usprawnienie sytemu ich realizacji (czytaj również: Żeby zaszczepić się przeciw grypie w aptece nie jest potrzebna recepta).

REKLAMA

Co mówią liczby o szczepieniach przeciw grypie?

W sezonie 2021/2022 poziom wyszczepialności w populacji ogólnej jest znacząco wyższy niż w latach ubiegłych i oszacowano go na poziomie 9% (vs. 6% w sezonie 2020/2021). Według szacunków ekspertów, w sezonie 2021/2022 zostało udostępnionych pacjentom około 2 mln dawek na rynku prywatnym oraz co najmniej 1,5 mln dawek dostępnych w ofercie publicznej.

– Ten istotny skok wynika przede wszystkim ze znaczącego rozszerzenia refundacji szczepionek dla pacjentów, zapewnienia finansowania szczepień dla określonych grup zawodowych oraz od listopada 2021 umożliwienia bezpłatnych szczepień p/grypie dla wszystkich powyżej 18 roku życia – wskazują eksperci.

Sezon 2021/2022 przyniósł wzrost liczby zrealizowanych szczepień o 52% w porównaniu z sezonem 2020/2021. Najliczniejszą grupą, która skorzystała ze szczepień byli seniorzy. Wyszczepialność w tym sezonie wśród seniorów wyniosła 22,9%, co wynika zarówno z refundacji szczepionki dla osób 65+, pełnego finansowania dla osób 75+ zarówno z tytułu refundacji, jak i objęcia tej grupy programem bezpłatnych szczepień realizowanych z puli publicznej (czytaj więcej: Od dzisiaj farmaceuci mogą już szczepić przeciwko grypie w aptekach ).

REKLAMA

– Rozpowszechnienie donosowej szczepionki dla dzieci oraz refundacja szczepionek przeciw grypie dla wszystkich dzieci od 6 m.ż do 18 r.ż. przełożyła się na wzrost zainteresowania szczepieniami dzieci – wskazują eksperci.

Przygotowania do nowego sezonu

Eksperci oszacowali, że w sezonie 2022/2023 zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie będzie wynosić około 4,1 mln dawek. Bezpośredni wpływ na te szacunki miały rozszerzenie refundacji, możliwość szczepienia w aptece, akcje samorządowe oraz szczepienia pracowników, służb publicznych i personelu medycznego (czytaj również: Szczepionki przeciw grypie z aptek trafią do utylizacji? Są inne dużo lepsze rozwiązania…).

– W związku z globalnym deficytem szczepionek istnieje ryzyko, że zdolności produkcyjne firm nie będą w stanie w pełni pokryć zapotrzebowania światowego. Warto podkreślić, szacunki te związane są ze scenariuszami ostrożnymi dla rozwoju rynku oraz oceną wydolności producentów, natomiast potencjał rynku może być większy, nawet na poziomie 5 mln dawek (prognoza optymistyczna obejmująca szereg czynników, takich jak: zwiększone dostawy na polski rynek, wcześniejsza i sprawniejsza realizacja szczepień istotnych grup zawodowych,brak spadku w deklaratywnej chęci zaszczepienia się przez osoby ankietowane) – oceniają eksperci.

Stoją też na stanowisku, że dostępność i zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie będzie rosło. Założono 20% wzrost rynku w grupie dorosłych, między innymi ze względu na szczepienia personelu medycznego i refundację. Mamy nadzieję, że seniorzy w najbliższym sezonie zdecydowanie liczniej skorzystają ze szczepień, zarówno tych refundowanych, jak i dostępnych w ramach programów samorządowych.

Źródło: ŁW/OPZG


Konsensus-Ekspertow_FINAL-4
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]