REKLAMA
wt. 11 stycznia 2022, 08:01

Od dzisiaj farmaceuci mogą już szczepić przeciwko grypie w aptekach

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano ostatnie z rozporządzeń, które regulują zasady przeprowadzania szczepień przeciwko grypie w aptekach. Dzisiaj wchodzi ono w życie, co oznacza, że właśnie od dzisiaj obowiązują wszystkie akty prawne niezbędne do prowadzenia w aptekach szczepień przeciw grypie.

Oprócz udostępnienia szczepień w aptekach niezbędna jest również likwidacja barier ekonomicznych w dostępie do nich (fot. MGR.FARM)
Wymogi stawiane aptekom, w których wykonywane są szczepienia, zmienią się z dniem 1 września 2022 r. (fot. MGR.FARM)

Na ten moment czekało wielu farmaceutów w Polsce. Do szczepień przeciw COVID-19 wykonywanych w aptekach, oficjalnie dołączają też szczepienia przeciw grypie. Od dzisiaj obowiązują bowiem już wszystkie niezbędne akty wykonawcze, dotyczące tego zagadnienia. Określają one zarówno kwalifikacje farmaceutów szczepiących przeciw grypie, wymogi lokalowe aptek, w których odbywają się szczepienia oraz ich wyposażenie.

A są to:

Jednocześnie już w połowie grudnia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument ten reguluje kwestie finansowe szczepień przeciw grypie w aptekach.

Szczepienia te będą mogły być realizowane się w dwóch formach. Farmaceuta będzie mógł szczepić w aptece szczepionkami zakupionymi przez nią w hurtowni farmaceutycznej lub bezpłatnymi szczepionkami zamówionymi w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zarządzenie prezesa NFZ wprowadza bowiem nowy produkt rozliczeniowy (99.03.0807), jakim jest szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot. Jego wartość wyceniono na 60,30 zł. Składa się na nią: koszt wykonania świadczenia 17,21 zł oraz cena szczepionki 43,09 zł.

Cena szczepionki została przyjęta na podstawie urzędowej ceny hurtowej brutto sprzedaży preparatu VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (1 dawka), wskazanej w obwiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowi. Wycena obejmuje więc przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osoby uprawnione z użyciem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot.

Jacy farmaceuci będą szczepić?

Kwalifikacje farmaceutów, którzy będą dokonywać szczepień przeciw grypie określa rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wskazuje ono, że przeprowadzanie szczepień przez farmaceutów jest możliwe po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie łącznie szkolenia:

  • teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
    oraz
  • praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

Oznacza to, że przeciw grypie będą mogli szczepić ci sami farmaceuci, którzy mogą szczepić również przeciw COVID-19 (czytaj więcej: Jakie szkolenie musi ukończyć farmaceuta, by szczepić przeciw grypie? Jest rozporządzenie…).

Wymagania lokalowe apteki

Warunki, jakie musi spełnić apteka, w której będą odbywać się szczepienia przeciw grypie określa nowe brzmienie rozporządzenia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. Wskazuje ono, że do 1 września 2022 r. szczepienia przeciw grypie mogą odbywać się w takich samych warunkach, jak dotychczas szczepienia przeciw COVID-19.

Od 1 września – pokój opieki farmaceutycznej

Jak wskazują wspomniane rozporządzenia od 1 września 2022 roku w przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie w skład powierzchni podstawowej lokalu tej apteki ma wchodzić pokój opieki farmaceutycznej. To w nim będą docelowo odbywały się szczepienia, ale także świadczone będą usługi w ramach opieki farmaceutycznej (czytaj również: Na te rozporządzenia czekali farmaceuci chcący szczepić przeciw grypie!).

Funkcję pokoju opieki farmaceutycznej może pełnić pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe. W takiej sytuacji szczepienia nie mogą odbywać się w czasie wykonywania w tym pomieszczeniu innych czynności, do jakich przeznaczone jest to pomieszczenie. Jednocześnie musi zostać wprowadzona pisemna procedura określająca sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

Pokój opieki farmaceutycznej może zostać wydzielony z powierzchni izby ekspedycyjnej apteki. Musi jednak od jej pozostałej części być oddzielony ściankami działowymi, w tym przesuwnymi. Warunkiem jest zagwarantowanie pacjentom bezpieczeństwa oraz poszanowania intymności i godności, a także niezakłóconego wykonywania czynności w innych pomieszczeniach apteki. W szczególności sporządzania produktów leczniczych oraz przechowywania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Wejście do takiego pokoju opieki farmaceutycznej ma być z izby ekspedycyjnej.

Wyposażenie apteki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, określa również wymagane wyposażenie apteki, w której będą odbywały się szczepienia przeciw grypie. Wskazuje ono, że do 1 września wyposażenie to może być takie samo, jak w przypadku dotychczasowych wymagań dotyczących szczepień przeciw COVID-19 (czytaj więcej: Rozporządzenie ws. szczepień w aptekach skierowane do ogłoszenia).

Od 1 września apteki te muszą jednak uzupełnić swoje wyposażenie o dodatkowe elementy (dotychczas niewymagane), wśród których znalazły się:

  • umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji umywalka mobilna,
  • dozownik z mydłem w płynie,
  • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
  • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki
  • miejsce pozwalające na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się szczepieniu,

Z kolei w archiwum powinna znaleźć się zamykana na klucz szafa przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów poddanych szczepieniu ochronnemu lub opiece farmaceutycznej.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]