REKLAMA
wt. 11 stycznia 2022, 08:01

Od dzisiaj farmaceuci mogą już szczepić przeciwko grypie w aptekach

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano ostatnie z rozporządzeń, które regulują zasady przeprowadzania szczepień przeciwko grypie w aptekach. Dzisiaj wchodzi ono w życie, co oznacza, że właśnie od dzisiaj obowiązują wszystkie akty prawne niezbędne do prowadzenia w aptekach szczepień przeciw grypie.

Wnioski do OW NFZ można składać elektronicznie do 30 września (fot. Shutterstock)
Wymogi stawiane aptekom, w których wykonywane są szczepienia, zmienią się z dniem 1 września 2022 r. (fot. MGR.FARM)

Na ten moment czekało wielu farmaceutów w Polsce. Do szczepień przeciw COVID-19 wykonywanych w aptekach, oficjalnie dołączają też szczepienia przeciw grypie. Od dzisiaj obowiązują bowiem już wszystkie niezbędne akty wykonawcze, dotyczące tego zagadnienia. Określają one zarówno kwalifikacje farmaceutów szczepiących przeciw grypie, wymogi lokalowe aptek, w których odbywają się szczepienia oraz ich wyposażenie.

A są to:

Jednocześnie już w połowie grudnia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument ten reguluje kwestie finansowe szczepień przeciw grypie w aptekach.

Szczepienia te będą mogły być realizowane się w dwóch formach. Farmaceuta będzie mógł szczepić w aptece szczepionkami zakupionymi przez nią w hurtowni farmaceutycznej lub bezpłatnymi szczepionkami zamówionymi w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zarządzenie prezesa NFZ wprowadza bowiem nowy produkt rozliczeniowy (99.03.0807), jakim jest szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot. Jego wartość wyceniono na 60,30 zł. Składa się na nią: koszt wykonania świadczenia 17,21 zł oraz cena szczepionki 43,09 zł.

Cena szczepionki została przyjęta na podstawie urzędowej ceny hurtowej brutto sprzedaży preparatu VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (1 dawka), wskazanej w obwiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowi. Wycena obejmuje więc przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osoby uprawnione z użyciem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot.

Jacy farmaceuci będą szczepić?

Kwalifikacje farmaceutów, którzy będą dokonywać szczepień przeciw grypie określa rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wskazuje ono, że przeprowadzanie szczepień przez farmaceutów jest możliwe po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie łącznie szkolenia:

 • teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  oraz
 • praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

Oznacza to, że przeciw grypie będą mogli szczepić ci sami farmaceuci, którzy mogą szczepić również przeciw COVID-19 (czytaj więcej: Jakie szkolenie musi ukończyć farmaceuta, by szczepić przeciw grypie? Jest rozporządzenie…).

Wymagania lokalowe apteki

Warunki, jakie musi spełnić apteka, w której będą odbywać się szczepienia przeciw grypie określa nowe brzmienie rozporządzenia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. Wskazuje ono, że do 1 września 2022 r. szczepienia przeciw grypie mogą odbywać się w takich samych warunkach, jak dotychczas szczepienia przeciw COVID-19.

Od 1 września – pokój opieki farmaceutycznej

Jak wskazują wspomniane rozporządzenia od 1 września 2022 roku w przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie w skład powierzchni podstawowej lokalu tej apteki ma wchodzić pokój opieki farmaceutycznej. To w nim będą docelowo odbywały się szczepienia, ale także świadczone będą usługi w ramach opieki farmaceutycznej (czytaj również: Na te rozporządzenia czekali farmaceuci chcący szczepić przeciw grypie!).

Funkcję pokoju opieki farmaceutycznej może pełnić pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe. W takiej sytuacji szczepienia nie mogą odbywać się w czasie wykonywania w tym pomieszczeniu innych czynności, do jakich przeznaczone jest to pomieszczenie. Jednocześnie musi zostać wprowadzona pisemna procedura określająca sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

Pokój opieki farmaceutycznej może zostać wydzielony z powierzchni izby ekspedycyjnej apteki. Musi jednak od jej pozostałej części być oddzielony ściankami działowymi, w tym przesuwnymi. Warunkiem jest zagwarantowanie pacjentom bezpieczeństwa oraz poszanowania intymności i godności, a także niezakłóconego wykonywania czynności w innych pomieszczeniach apteki. W szczególności sporządzania produktów leczniczych oraz przechowywania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Wejście do takiego pokoju opieki farmaceutycznej ma być z izby ekspedycyjnej.

Wyposażenie apteki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, określa również wymagane wyposażenie apteki, w której będą odbywały się szczepienia przeciw grypie. Wskazuje ono, że do 1 września wyposażenie to może być takie samo, jak w przypadku dotychczasowych wymagań dotyczących szczepień przeciw COVID-19 (czytaj więcej: Rozporządzenie ws. szczepień w aptekach skierowane do ogłoszenia).

Od 1 września apteki te muszą jednak uzupełnić swoje wyposażenie o dodatkowe elementy (dotychczas niewymagane), wśród których znalazły się:

 • umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji umywalka mobilna,
 • dozownik z mydłem w płynie,
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki
 • miejsce pozwalające na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się szczepieniu,

Z kolei w archiwum powinna znaleźć się zamykana na klucz szafa przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów poddanych szczepieniu ochronnemu lub opiece farmaceutycznej.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Witamina D3 dla dzieci – wybierz wygodną formę podania!

26 listopada 202319:24

Uzupełnianie diety w niezbędne dla organizmu witaminy jest obecnie rzeczą normalną i bardzo często praktykowaną. To co zasadne wydaje się w kontekście osób dorosłych jest też jak się okazuje zasadne w kontekście dzieci. To w tym okresie organizm potrzebuje znacznych ilości składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu oraz codziennego funkcjonowania. Nic zatem dziwnego w tym, że do aptek zgłaszają się rodzice z prośbą o rekomendację preparatów dla swoich pociech. Nie inaczej jest i  w tym przypadku…

Zalecenia suplementacji witaminy D uzależnione są od wieku dziecka. (fot. Shutterstock)

OPIS PRZYPADKU

Witamina D3 dla dzieci- dlaczego jest taka ważna? Dziś Twoją aptekę odwiedziła Pani Kasia – mama 3 miesięcznego Ignasia i 5 letniej Julii. Pani Kasia prosi Cię o rekomendację preparatu z witaminą D dla swoich dzieci. Z racji różnicy wieku zdaje sobie sprawę, że może to wymagać dwóch oddzielnych produktów. Zależy jej jednak na tym, aby preparaty spełniały wymogi względem rekomendowanej dawki witaminy D dla każdego z dzieci. Co możesz jej zarekomendować? Młoda mama zastanawia się czy jest coś poza kapsułkami typu twist-off, które w jej odczuciu nie są wygodną formą do podawania dzieciom.

WITAMINA D3 – DO CZEGO POTRZEBNA JEST DZIECIOM?

Witamina D3 to związek, który w normalnych warunkach wytwarzany jest w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego [1]. Niestety okres jesienno-zimowy nie sprzyja temu procesowi. Co więcej, ze względu na dużą wrażliwość młodej skóry nawet w okresie dużego nasłonecznienia powinno się unikać długotrwałej ekspozycji na słońce [1]. Dlatego też zasadnym jest uzupełnianie ilości witaminy D zwłaszcza u dzieci. Powodów takiego postępowania jest kilka. Należą do nich bezapelacyjnie:

 • udział witaminy D w regulacji gospodarki wapniowej i fosforanowej w organizmie – okazuje się bowiem, że witamina D wpływa pozytywnie na wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego [1]. Co więcej – wywiera pozytywny wpływ na mineralizację kości u dzieci, dzięki czemu redukuje ryzyko wystąpienia krzywicy [1,2].
 • wsparcie układu odpornościowego przez witaminę D – co w przypadku dzieci, u których system immunologiczny dopiero się kształtuje wydaje się szczególnie istotne [1,3]. Witamina D, co pokazują też badania przyczynia się do spadku ryzyka wystąpienia ostrych infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci [2,3]. 

Warto zatem dbać o prawidłowy poziom witaminy D u dzieci, zwłaszcza że nadchodzące miesiące to czas zwiększonej ilości zachorowań. Przyjmuje się, że dzieci przechodzą popularne infekcje górnych dróg oddechowych nawet 8-9 razy w roku, z czego większość przypada właśnie na okres jesienno-zimowy [4].

ZASADY SUPLEMENTACJI WITAMINY D3 W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

Zalecenia suplementacji witaminy D uzależnione są od wieku dziecka. Na wstępie należy podkreślić, że uzupełnianie ilości tego związku w organizmie wskazane jest już od pierwszych dni życia [4]. Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia powinny codziennie przyjmować 400 j.m. witaminy D3. Natomiast w okresie pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia dawka ta powinna mieścić się w zakresie 400-600 j.m./dobę. Po ukończeniu roku do okresu 3 lat aktualne wytyczne zalecają przyjmowanie przez dzieci 600 j.m. witaminy D3, natomiast po tym czasie aż do ukończenia 10 roku życia wskazane jest stosowanie preparatów, w których dawka tego związku mieści się w przedziale 600-1000 j.m./dobę [4].

WITAMINA D3 DLA DZIECI- FORMA PODANIA MA DUŻE ZNACZENIE

Rodzice odwiedzający apteki coraz częściej szukają wygodnych form preparatów dla swoich pociech. Popularne niegdyś kapsułki twist-off dla wielu rodziców wydają się coraz mniej odpowiednią formą. Dzieje się to za sprawą zarówno możliwości ubrudzenia się zawartością kapsułki, jak również strachem przed niechcianym połknięciem kapsułki przez dziecko podczas aplikacji. W kontekście starszych dzieci z kolei argumentem przemawiającym na korzyść danego preparatu jest coraz częściej nie tylko jego forma, ale i smak. Co zatem wybrać?

IDEALNA WITAMINA D3 DLA DZIECI? SPRAWDŹ APOD3 ŻUJKI I KROPLE DOUSTNE

W kontekście dzieci Pani Kasi możliwości rekomendacji jest mnóstwo. Warto skierować jednak swoją uwagę chociażby na preparaty APOD3: krople i żujki. Pierwsze z nich to krople doustne, wskazane dla dzieci od 1 dnia życia. Występują one w wygodnej formie kropli, których aplikacja odbywa się poprzez naciśnięcie pompki dozującej. 1 naciśnięcie to 400 j.m. witaminy D. W przypadku Ignasia Pani Kasia powinna zatem aplikować mu codziennie 1 dawkę (1 naciśnięcie pompki), co odpowiada 400 j.m. witaminy D. Opakowanie zawiera aż 100 dziennych dawek witaminy D.

Z kolei dla Julii APOD3 oferuje smaczną i lubianą przez dzieci formę żujek. 1 żujka to 800 j.m. witaminy D, co również jest zgodne z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi suplementacji tego związku u dzieci. Żujki APOD3 przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia. Posiadają pomarańczowy smak, a jednocześnie nie zawierają cukru i laktozy. Opakowanie 30 kapsułek do żucia wystarczy na cały miesiąc.


Literatura:
 1. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018r., Agnieszka Rusińska i inni, Postępy Neonatologii 2018;24(1)
 2. Vitamin D and health – the missing vitamin in humans, Szu-Wen Chang, Hung-Chang Lee, Pediatrics and Neonatology (2019)60, 237-244
 3. Vitamin D and respiratory infections, Fernando de Sa Del Fiol, Silvio Barberato-Filho, Luciane Cruz Lopes, Cristiane e Cassia Bergamaschi, J nfect Dev Ctries 2015;9(4):355-361
 4. Przeziębienie, Ewa Mik, Marek Stopiński, Maria Mrozińska, Przew Lek 2003,6,9, 20-27
 5. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency: a 2023 update in Poland, Paweł Płudowski i inni, Nutrients 2023, 15(3), 695

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]