REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Rozporządzenie ws. szczepień w aptekach skierowane do ogłoszenia

pon. 7 czerwca 2021, 13:48

Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw skierowano rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w którym zawarto wymogi dotyczące szczepień w aptekach. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ministerstwo udostępnia kwestionariusz kwalifikacyjny w ukraińskiej wersji językowej (fot. Shutterstock)
Już w najbliższych dniach szczepienia będą mogły być w praktyce wykonywane w aptekach (fot. Shutterstock)

Rozrządzenie, które reguluje wymogi, jakim będą musiały sprostać apteki chcące wykonywać szczepienia przeciw COVID-19, zostało dzisiaj skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw. Jego ostateczne brzmienie nie różni się od tego, które zostało skierowane dwa tygodnie temu do konsultacji publicznych. W życie wejdzie ono w dniu następującym po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. A to oznacza, że już w najbliższych dniach szczepienia w aptekach będą mogły być w praktyce wykonywane (czytaj również: Szczepienie w izbie ekspedycyjnej apteki lub pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym. Jest projekt!).

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w tym do określenia jego organizacji i wyposażenia. Dookreśla wymogi dotyczące lokalu apteki, aby mogły być w niej wykonywane szczepienia ochronne. Przewiduje także niezbędne minimum w zakresie podstawowego wyposażenia izby szczepień lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję

REKLAMA

Pomieszczenie administracyjn0-szkoleniowe

Szczepienia w aptekach będą mogły odbywać się w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym pod warunkiem zachowania zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie. Poza tym konieczna będzie pisemna procedura określająca sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, która gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki. W szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa (czytaj również: Szczepienia w aptekach ruszą na początku czerwca?).

REKLAMA

Izba ekspedycyjna

Projekt rozporządzenia dopuszcza też możliwość wykonywania szczepień ochronnych w izbie ekspedycyjnej. Warunkiem jest wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów. Natomiast w przypadku gdy wydzielenie to nie jest możliwe, konieczne jest wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem (czytaj również: Sejm za szczepieniami w aptekach… po raz drugi).

Niezbędne wyposażenie

W przypadku gdy w aptece ogólnodostępnej przeprowadzane są szczepienia ochronne, podstawowe wyposażenie izby szczepień tej apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję, stanowią:

  • stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu wykonywanych szczepień;
  • zestaw do wykonywania iniekcji;
  • zestaw do wykonania opatrunków;
  • pakiety odkażające i dezynfekcyjne;dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  • środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
  • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;
  • pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne;
  • roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 μg/0,3 ml lub 150 μg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97);
  • termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed wykonaniem szczepienia;
  • sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej

Utylizacja odpadów

W przypadku wykonywania szczepień, o apteka ogólnodostępna ma obowiązek utylizacji odpadów medycznych poszczepiennych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]