REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Minął rok działania PLMVS. Na sukcesy przyjdzie jeszcze poczekać…

21 lutego 2020 10:10

Dokładnie 9 lutego 2019 roku uruchomiony został Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS). Jak pierwszy rok jego funkcjonowania oceniają twórcy? Przede wszystkim przyznają, że na sukcesy przyjdzie jeszcze poczekać.

Fundacja KOWAL przekonuje, że Polska może być szczególnie dumna w związku z rocznicą uruchomienia EMVS (fot. MGR.FARM)
Fundacja KOWAL przekonuje, że Polska może być szczególnie dumna w związku z rocznicą uruchomienia EMVS (fot. MGR.FARM)

EMVS został powołany do życia w ślad za publikacją Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 określającego szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi. System jest pionierskim rozwiązaniem służącym zarządzaniu ryzykiem w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego, zawiązanego pomiędzy regulatorami rynku farmaceutycznego oraz uczestnikami legalnego łańcucha dystrybucji leków na terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czytaj więcej: DGP: dyrektywa fałszywkowa budzi skrajne emocje ).

– System stanowi odpowiedź na wyzwanie polegające na tym, że kontrole graniczne nie są już wystarczającym narzędziem ochrony rynków krajowych przed napływem sfałszowanych produktów leczniczych. Europa to nie tylko rynek docelowy dla 30 miliardów opakowań leków sprzedawanych w legalnym łańcuchu dystrybucji w skali roku, ale także ogromny terminal tranzytowy dla dalszej dystrybucji leków przeznaczonych dla pacjentów na innych kontynentach. Jeśli na wolumen leków trafiających na rynek europejski nałożymy filtr w postaci alarmujących statystyk Światowej Organizacji Zdrowia wskazujących, że od 1% do 30% leków znajdujących się w legalnym łańcuchu dystrybucji to leki sfałszowane, mierzymy się z ogromnym zagrożeniem zarówno w obszarze zdrowia publicznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak i zagrożeniem w wymiarze socjoekonomicznym – czytamy w komunikacie fundacji KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków)

REKLAMA

Jak przekonują twórcy systemu, zagrożenie jest realne ponieważ rentowność fałszowania leków znacznie przewyższa tę związaną z nielegalnym wytwarzaniem i handlem narkotykami, fałszowaniem papierosów, czy innych przestępstw ekonomicznych. Przy wspomnianym wolumenie obrotu lekami, bez skutecznych narzędzi informatycznych, wysoce utrudniona jest detekcja produktów podejrzewanych o sfałszowanie lub udowodnienie sprawcom umyślności działania. Odpowiedzią na to zagrożenie jest właśnie Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków, w ramach którego działa też PLMVS (polski system weryfikacji autentyczności leków), zarządzany przez fundację KOWAL.

REKLAMA

– System wnosi nie tylko szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii na każdym jej etapie, ale ma również za zadanie przynieść optymalizację w ramach innych niezaadresowanych potrzeb europejskiego systemu ochrony zdrowia. Oczywiście, dobro i bezpieczeństwo pacjentów stanowi kluczowy cel projektu – przekonują jego twórcy.

Co działo się przez ostatni rok?

Pierwszy rok funkcjonowania Systemu to przede wszystkim zaangażowanie w korzystanie z Systemu ponad dwustu tysięcy użytkowników, obejmujących podmioty odpowiedzialne, wytwórców leków na potrzeby Europy, apteki ogólnodostępne, szpitale, lekarzy wydających leki, hurtownie farmaceutyczne itd. Warto też pamiętać o tysiącach dostawców oprogramowania uczestniczących w zapewnieniu płynnej komunikacji z Systemem po stronie użytkowników. Wszyscy oni musieli nauczyć się współdziałania w ramach wspólnej platformy informatycznej zbudowanej w oparciu o dialog szerokiego grona interesariuszy, a nadzorowanej jedynie przez organy regulujące rynek.

– Oczywiście, w przypadku systemów informatycznych o tak ogromnej skali i złożoności, pierwszy rok nie był łatwy dla żadnego z użytkowników. Trudno jednak było oczekiwać, że pierwszy rok przyniesie wszystkie zakładane korzyści. Pamiętajmy jednak, że Komisja Europejska w dokumencie pt.: Ocena wpływu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 wskazała, że ocena Systemu powinna się odbyć dopiero przed upływem 5 lat od jego wdrożenia. W tym kontekście, musimy wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości – czytamy w komunikacie prasowym.

Twórcy systemu przekonują jednak, że nie oznacza to jednak, że System nie ujawnił jeszcze swoich dodatkowych zalet. Wśród nich warto wspomnieć choćby fakt, że dzięki szerokiemu wdrożeniu standardu GS1 2D Data Matrix w odniesieniu do leków na receptę, poprawie uległa przejrzystość procesów biznesowych u dystrybutorów leków, a ponadto możliwe było szersze zastosowanie automatyzacji zadań związanych z obsługą pojedynczych jednostek leku (czytaj również: Pół roku z systemem PLMVS – ani jednego fałszywego leku).

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Niemcy: studenci farmacji organizują pomoc dla aptek Niemcy: studenci farmacji organizują pomoc dla aptek

W związku z postępującą epidemią koronawirusa, niemieccy studenci farmacji postanowili wesprzeć plac...

Gdyby nie “lista antywywozowa” hurtownie sprzedałyby leki za granicę… Gdyby nie “lista antywywozowa” hurtownie sprzedałyby leki za granicę…

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z listą leków zagrożonych brakie...

Przez koronawirusa nowy wykaz leków refundowanych dopiero we wrześniu Przez koronawirusa nowy wykaz leków refundowanych dopiero we wrześniu

Na okres epidemii koronawirusa zablokowane zostaną negocjacje z Komisją Ekonomiczną, co uniemożliwia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz