Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że hospicjum nie jest zwolnione z obowiązku serializacji wynikającego z Dyrektywy Fałszywkowej. Tego typu placówki mają obowiązek utworzenia apteki lub działu ...
Dokładnie 9 lutego 2019 roku uruchomiony został Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS). Jak pierwszy rok jego funkcjonowania oceniają twórcy? Przede wszystkim przyznają, że na sukce...
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków informuje o możliwości otrzymania przez użytkowników końcowych PLMVS komunikatu o konieczności zmiany hasła dostępowego. Zbliża się rocznica urucho...
Od ponad 10 miesięcy w całej Europie funkcjonuje system weryfikacji autentyczności leków, który powstał jako efekt tzw. Dyrektywy Fałszywkowej. Jak donosi The Pharmaceutical Journal, w Wielkiej Brytan...
Mijający rok był niewątpliwie przełomowy dla polskiego rynku aptecznego. Byliśmy świadkami wielu dramatycznych wydarzeń i rewolucyjnych zmian, o których będą pamiętać kolejne pokolenia farmaceutów. Ot...
W ostatnich dniach do naszej redakcji wpływają pytania i prośby czytelników o rozwianie wątpliwości dotyczących remanentu w aptece, w kontekście obowiązków apteki wynikających z funkcjonowania systemu...
Spasmolina, Andepin i Kalium effervescens bezcukrowy to leki firmy Synteza, które Główny Inspektor Farmaceutyczny przywrócił do obrotu. Konkretne ich serie zostały wycofane w kwietniu 2019 r, po tym j...
Główny Inspektor Farmaceutyczny zorganizował 26 listopada 2019 r. konferencję pt. „Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi”. Brali w niej udzia...
Już od blisko 9 miesięcy funkcjonuje w całej Europie system weryfikacji autentyczności leków. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba leków, których autentyczność jest weryfikowana w aptekach. Problemem o...
23 października weszła w życie najnowsza nowelizacja Prawa farmaceutycznego dotycząca wymogów unijnej dyrektywy fałszywkowej i powiązanego z nią rozporządzenia delegowanego i PLMVS. Co oznacza ona dla...
Redakcja mgr.farm
25 października 2019
Redakcja mgr.farm