Naczelna Izba Aptekarska udostępnia schemat zarządzania alertami w aptekach ogólnodostępnych, pochodzącymi z systemu PLMVS. To instrukcja podpowiadająca w jaki sposób minimalizować występowanie alertó...
1 lipca 2020 upływa termin vacatio legis dla przepisów dot. weryfikacji autentyczności leków. Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował w związku z tym odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące ...
Już jutro w aptekach wchodzą w życie zmiany, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie aptek oraz odwiedzających je pacjentów. Okazuje się, że część zmian jest tylko pozorna. Na co powinni przygotować się ...
Dziś kończy się okres przejściowy dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej. Od jutra aptekom grożą wysokie kary finansowe, za nieprawidłowości w weryfikowaniu autentyczności produktów lecz...
Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował szereg odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków. Dużo wątpliwości dotyczy w tym kontekście funkcjonowania hurtowni farma...
Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące odpowiedzialności, zadań i kar dla uczestników rynku farmaceutycznego, w kontekście funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków. Główny Inspek...
Od 1 lipca 2020 r. hurtownie producenckie mogą mieć problem z dostarczaniem leków do aptek. Tego dnia w życie wchodzą bowiem przepisy, które mogą uniemożliwić im podzlecanie innym hurtowniom farmaceut...
Do 20 000 zł będzie grozić aptece ogólnodostępnej, szpitalnej lub punktowi aptecznemu, za nierealizowanie obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych. Znacznie wyższe kary...
Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wycofał z obrotu serię aerozolu wziewnego Ventolin. Przyczyną jest problem z kodem serializacyjnym, który wskazuje odczyt serii jak...
Od 1 lipca inspekcja farmaceutyczna będzie mogła nakładać kary na apteki, w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących funkcjonowania w Polsce systemu weryfikacji autentyczności leków (PLMVS...