Naczelna Izba Aptekarska domagała się całkowitego usunięcia kar dla aptek za nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej. Początkowo miały one wynosić do 100 000 z...
Główny Inspektor Farmaceutyczny podsumował półroczne działania fundacji KOWAL i systemu PLMVS. Dobrą informacją jest to, że od 9 lutego nie stwierdzono żadnego fałszywego leku w polskich aptekach. ...
Nie 100 000 zł, a 10 000 zł miałoby grozić aptece, za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy Fałszywkowej. Poza tym kary miałyby wejść dopiero 1 stycznia 2021 roku. To propozycja polityków opozycji, z...
Do 100 000 zł kary dla apteki za nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków wynikających z funkcjonującego w Polsce systemu weryfikacji autentyczności leków. Taka sankcja została zapisana w nowelizacj...
Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej protestowali w jego trak...
Dziś Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się rządowym projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, mającym na celu implementację unijnych regulacji, które mają zapobiegać sprzedaży sfałszowanych leków. Zn...
Posłanka Elżbieta Płonka zapytała Ministra Zdrowia czy możliwe jest w Polsce uregulowanie wtórnego obrotu lekami narkotycznymi. Obecnie rodziny zmarłych przynoszą je do hospicjów, jednak te nie mogą i...
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia. Zawiera on rozwiązania por...
Od 9 lutego w całej Europie funkcjonuje system weryfikacji autentyczności leków. Zapytaliśmy Głównego Inspektora Farmaceutycznego czy od momentu uruchomienia PLMVS zidentyfikowano przypadki wprowadzen...
W Rządowym Centrum Legislacyjnym trwa twarda wymiana argumentów między Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów, dotycząca dodatkowych funduszy na funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Farmaceuty...