REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Minister Zdrowia otrzymał projekt ustawy o zawodzie farmaceuty!

17 stycznia 2019 10:19

Na ręce Ministra Zdrowia został złożony 15 stycznia br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa jest oczekiwana przez całe środowisko farmaceutyczne i jednocześnie wpisuje się w realizację rządowego projektu strategicznego „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022”.

Łukasz Szumowski poinformował o uruchomieniu infolinii dla pacjentów pod numerem 800 190 590 (fot. MZ)
15 stycznia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został złożony na ręce Łukasza Szumowskiego. Od niego zależy decyzja o jego dalszym procedowaniu (fot. MZ)

Projekt został opracowany przez członków Ministerialnego Zespołu Ekspertów, który został powołany 27 października 2017 r. Pracom przewodniczył wiceminister dr hab. Marcin Czech. Funkcję jego zastępcy pełniła dr hab. Agnieszka Zimmermann, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed (czytaj więcej: Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty).

– W zespole znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego (w tym przedstawiciele Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, m.in. prof. Michał Markuszewski), przedstawiciele samorządu aptekarskiego, farmaceuci reprezentujący urzędy państwowe, reprezentanci aptek szpitalnych, farmaceuci kliniczni i krajowi konsultanci do spraw farmacji, w tym prof. Małgorzata Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed – czytamy w informacji opublikowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

REKLAMA

Co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty?

W projekcie znalazło się wiele nowoczesnych rozwiązań, do tej pory w polskim ustawodawstwie niespotykanych. Jednym z nich jest przypisanie farmaceucie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej. Jest to rozwiązanie rewolucyjne dla polskiego systemu świadczeń zdrowotnych, wyprowadzające zawód farmaceuty z roli dystrybucyjnej do roli przedstawiciela zawodu medycznego świadczącego usługi kliniczne (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!).

REKLAMA

– Należy jednocześnie wskazać, że opieka farmaceutyczna rozwija się w wielu krajach europejskich, w USA, Kanadzie czy Australii już od dziesięcioleci. Przybiera najczęściej postać przeglądu lekowego czyli analizy stosowanych przez pacjenta leków pod kątem wyeliminowania ewentualnego dublowania leków z tą samą substancją czynną, ale o innej nazwie handlowej. A także błędów w dawkowaniu czy zażywaniu leków, zwłaszcza przez osoby w wieku podeszłym i osoby chorujące przewlekle – informuje GUMed.

W projekcie ustawy farmaceutom przypisano także uprawnienie do wystawiania recept kontynuujących terapię. To rozwiązanie, o które od dawna apelowało środowisko farmaceutów, wskazując na podobne kompetencje niedawno przyznane pielęgniarkom. Farmaceuci w ramach świadczonej opieki farmaceutycznej, na zlecenie lekarza uzyskają możliwość wydawania stosowanych przez pacjenta na stałe leków.

– Ustawa zdefiniowała usługi farmacji klinicznej i wskazała obszary działalności farmaceutów klinicznych, którzy na świecie są bardzo ważnymi członkami zespołów terapeutycznych i swoją wiedzą służą zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu szpitala – czytamy w informacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Farmaceuta poda lek w sytuacji zagrożenia życia

Farmaceuta zyska uprawnienie do podania leku w wyjątkowej sytuacji – w sytuacji nagłego zagrożenia życia. W przypadku zagrożenia zdrowia (uzasadnionego okolicznościami) będzie mógł też wystawić receptę farmaceutyczną na lek dostępny na receptę. Zyska także uprawnienie do wykonywania i zlecania badań diagnostycznych, a także wykonywania szczepień ochronnych.

REKLAMA

Wykorzystanie nowych kompetencji możliwe będzie dopiero po odbyciu specjalnych szkoleń. Kursy kwalifikacyjne prowadzić będą wyłącznie akredytowane jednostki, czyli Uczelnie.

Źródło: ŁW/GUMed

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Magister farmacji (gość) 2019-01-17 09:50:35
Jeżeli ktokolwiek czeka na tą ustawę i liczy na to, że odwróci ona zeszmacenie zawodu, to od razu mówię, że jest w błędzie.
cieślak grochowski (gość) 2019-01-17 09:55:38
Nie obraź się proszę ale muszę zapytać. Masz dalej zamiar, jak to napisałeś, "się szmacić"?
Magister farmacji (gość) 2019-01-17 17:16:14
Nie mam zamiaru, a Ty? Mój dyplom leży sobie w szufladzie i tyle z niego pożytku.
A to wszystko za mniej niż średnia krajowa :D
wielu juz chyba straciło wiarę, że coś się zmieni
asde sewe (gość) 2019-01-18 09:44:42
Co to za androny, przeciez i teraz farmaceuta może w razie zagrożenia zycia wypisać rec farmaceutyczną. OF w obecnej sytuacji posłuzy do wyciagania kasy z budżetu dla sieci. Jesli nie ma zapisów o mozliwości swizdczenia tego poza apteka lub w domu pacjenta, to tą ustawe mozna cisnąc do kosza,

Powiązane artykuły

Dzięki temu przyspieszą prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty Dzięki temu przyspieszą prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos stwierdził, że rezygna...

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wróci do SKRM Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wróci do SKRM

Jak dowiedziała się redakcja MGR.FARM, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty będzie musiał ponownie z...

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Czas na Sejm… Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Czas na Sejm…

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, który...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz