REKLAMA
śr. 7 lutego 2024, 08:01

Ministerstwo Zdrowia negatywnie o zmianach w Aptece dla Aptekarza

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, której autor domaga się zmian w przepisach wprowadzonych przez tzw. ustawę Apteka dla Aptekarza. W jego opinii obecne przepisy nie chronią praw nabytych właścicieli lokali, w których funkcjonują apteki. Resort zdrowia ocenił proponowane zmiany w sposób negatywny.

Apteczny zielony neonowy krzyż na elewacji apteki.
Ministerstwo Zdrowia negatywnie odniosło się do zaproponowanych przez autora petycji zmian w przepisach ustawy Apteka dla Aptekarza (fot. Shutterstock)

Apteka dla Aptekarza to ustawa, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku. Wprowadziła ona zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne, które skutkowały wejściem w życie szeregu ograniczeń dotyczących otwierania nowych aptek. Zgodnie z Apteką dla Aptekarza, aptekę może otworzyć tylko i wyłącznie farmaceuta lub spółka farmaceutów. Nie mogą jednak oni posiadać więcej niż 4 placówek. Co więcej, nowa apteka nie może powstać w odległości mniejszej niż 1000 metrów od już istniejącej lub w nie mniejszej niż 500 metrów, jeśli w danej gminie jedna apteka przypada na więcej niż 3000 mieszkańców.

Według zapisów ustawy, przepisy te nie obowiązują przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie apteki w okresie, gdy nie obowiązywały wymagania geograficzne i demograficzne oraz dodatkowo podmiotów, wobec których wszczęto i prowadzono postępowanie o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki przed ich wejściem w życie. 

Apteka dla aptekarza nie chroni właścicieli lokali, w których funkcjonuje apteka

Autor petycji wskazuje, że przepisy te poprzez ochronę praw nabytych nie obejmują przedsiębiorców, będących właścicielami lokali, w których funkcjonują apteki. Jego zdaniem, ze względu na wprowadzone ograniczenia geograficzne, obecnie nie ma możliwości zmiany najemcy takiego lokalu. W opinii autora petycji jest to krzywdzące. Gdy obecny najemca straci zezwolenie na prowadzenie apteki, konieczne będzie poniesienie znacznych kosztów, aby zmienić przeznaczenie obecnego lokalu aptecznego. Ponadto zostało podkreślone, że autor jest właścicielem lokalu aptecznego wybudowanego w 2004 roku. Wtedy spełniał on wymagania geograficzne nakładane obecnie przez ustawę Apteka dla Aptekarza.  Jednak po 2010 roku pojawiły się w okolicy nowe apteki, które uniemożliwiają otrzymanie zezwolenia na prowadzenie apteki przez potencjalnego nowego najemcę. 

Rzecznik Praw Obywatelskich: nie doszło do naruszenia praw człowieka i obywatela

Autor petycji, swoją sprawę przekazał także do zbadania Rzecznikowi Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ten natomiast o opinię poprosił Rzecznika Praw Obywatelskich. W jego ocenie w przepisach ustawy Apteka dla Aptekarza nie powstała “luka prawna”, ponieważ nie uwzględnienie regulacji odnoszących się do właścicieli wynajmujących lokale przeznaczone do wymogów prowadzenia apteki, nie wynikało ze świadomej decyzji prawodawcy. Takie działanie nie narusza praw wolności człowieka i obywatela przez organy władzy publicznej. Rzecznik podkreśla ponadto, że nie ma on inicjatywy prawodawczej wobec zmiany obowiązujących przepisów. Taką inicjatywę posiada jednak Ministerstwo Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia negatywnie o proponowanych zmianach w ustawie Apteka dla Aptekarza

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na petycję zgadza się, co do zasady ochrony interesów, która zapewnia ochronę jednostki w sytuacjach, w których rozpoczęła ona określone przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów. Jednak podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, zasada ta nie ma charakteru bezwarunkowego, zwłaszcza gdy przemawia za nią inna zasada prawnokonstytucyjna. Zdaniem resortu taką zasadę wprowadza ustawa Apteka dla Aptekarza. Jej celem jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom w postaci tworzenia dysfunkcjonalnych aptek nierealizujących swoich podstawowych zadań. 

Ministerstwo Zdrowia podkreśla także, że pod wątpliwość należy poddać, twierdzenie autora petycji o braku możliwości przeznaczenia jego lokalu na inne cele, niż prowadzenie w nim apteki. Resort zauważa, że możliwe będzie poniesienie w związku z tym przez właściciela lokalu stosownych kosztów. Jednak ocena naruszenia praw własności lub praw majątkowych może odbywać się tylko w oparciu o konkretne dane, a nie same przypuszczenia. 

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że ustawa Apteka dla Aptekarza umożliwia otrzymanie pozwolenia na prowadzenie apteki z pominięciem zawartych w niej zasad geograficzno-demograficznych. Zgodę na otrzymanie takiego zezwolenia wydaje Minister Zdrowia, jeżeli powstanie apteki podyktowane byłoby ważnym interesem pacjentów, w kontekście zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych. 

W związku z powyższym, Ministerstwo Zdrowia odnosi się negatywnie wobec zaproponowanych przez autora petycji zmian w przepisach ustawy Apteka dla Aptekarza.

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]