REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Neuca ostrzega apteki przed płatnościami gotówkowymi. Nowa interpretacja KAS…

25 lutego 2020 11:58

Każda płatność gotówkowa apteki na rzecz hurtowni może przez Urząd Skarbowy zostać uznana za nieuprawnioną, jeśli jest realizowana w ramach umowy. Hurtownia Neuca zwraca uwagę na nowe interpretacje podatkowe szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

To właśnie dlatego hiszpańscy farmaceuci zwrócili się w ich kierunku i zamierzają zorganizować u siebie usługę dostawy leków do domu, opartą na modelu, jaki już funkcjonuje we Włoszech(fot. Shutterstock).
Udostępniono interpretacje szefa KAS dotyczące regulowania faktur VAT w formie gotówkowej w przypadku aptek (fot. Shutterstock)

– W świetle nowych interpretacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących regulowania faktur VAT w formie gotówkowej z 9 grudnia 2019, faktury płacone gotówką w oparciu o umowę ramową, nie będą mogły być zaliczone do kosztu uzyskania przychodu, gdy łączna wartość faktur przekracza 15 000 PLN w okresie obowiązywania umowy – informuje Neuca.

W praktyce oznacza to, że każda płatność gotówkowa realizowana w ramach umowy, może zostać uznana za nieuprawnioną do zaliczenia w koszt uzyskania przychodu.

REKLAMA

– Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy dokonywanie każdej płatności przelewem bankowym. Dodatkowo sugerujemy aby skonsultowali Państwo formę aktualnych rozliczeń z Waszym księgowym lub doradcą podatkowym – zaleca Neuca.

REKLAMA

Na stronie firmy udostępniono też dwie interpretacje szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące regulowania faktur VAT w formie gotówkowej w przypadku aptek (załączone niżej).

Przypominamy, że redakcja MGR.FARM zwracała uwagę na tę kwestię już w styczniu (czytaj więcej: Apteki mogą mieć problem z płatnościami do hurtowni farmaceutycznych).

Źródło: ŁW/Neuca


fe2b165b3a15f928d5bebd274608c39c

17dec70f71dd4118cdb272c674fc8fc6
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co z aptekami na wsi,które nie mają na miejscu banku aby dokonać wpłaty gotówki?
Musisz jechać do miasta, do banku, można na poczcie jeżeli jest we, wsi ale tu Panie będą znały twój obrót gotówkowy, a jak one wiedza wie cała wieś !!! Ale pamiętaj od wpłaty własnej jest prowizja, korzystaj z wpłatomatu, ale i tu są ograniczenia (PKO BP) 40 banknotów, wpłata jednorazowa do 5 tys. , można jeszcze w okienku na rachunek prywatny bez prowizji (ale tu walka z rozjuszonymi emerytami w kolejce) , nie wiem co na skarbówka ???? POWODZENIA
Może pobierać prowizję od wpłaty gotówkowej?Z czegoś trzeba te dodatkowe opłaty robić,a mgr musi być cały czas w aptece.
Zastanawiam się do czego jest nam potrzebna umowa z hurtownią.zamawiam towar negocjuję ceny i płacę gotówkę lub przelew.
No i właśnie gotówką komu??? bo nie kierowcy przecież, więc i tak musisz gotówkę do banku nieść i robić to co napisałem wyżej !!! Tylko zastanawia mnie dlaczego poruszasz temat wsi ???? A umowa niektórym potrzebna jest do uzyskania faktury FUS, tak sądzę :-)
Kolega ma aptekę na wsi.Spotkałam go ostatnio na szkoleniu i podniosłam mu "trochę"ciśnienie,opowiadając o nowych interpretacjach przepisów.Ja mam aptekę w małym miasteczku,ale 1km do oddziału banku gdzie mogę wpłacić gotowkę i konkurencję za ścianą która zgłasza każdy wyjazd samochodu do nadzoru.Zwiększyłam zakupy w hurtowniach z którymi nie mam umowy i mogę płacić gotówką i często dostaję lepsze ceny

Powiązane artykuły

WIF w Warszawie ostrzega przed fałszywą receptą WIF w Warszawie ostrzega przed fałszywą receptą

Oxycontin 80 mg znalazł się na fałszywej recepcie, o której Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w ...

Zatrudnianego w aptece farmaceutę emeryta lub rencistę należy zgłosić Zatrudnianego w aptece farmaceutę emeryta lub rencistę należy zgłosić

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze przypomina o konieczności zgłoszenia do izby faktu...

Koniec z fakturami na podstawie paragonu od 1 stycznia 2020 r. Koniec z fakturami na podstawie paragonu od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia wystawianie faktur na podstawie paragonu nie będzie już możliwe. Wyjątek stanowią para...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz