REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NFZ naruszył przepisy o ochronie danych osobowych kierowników aptek

30 grudnia 2019 11:28

Wskutek działania Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia 19 listopada 2019 r. doszło do ujawnienia danych osobowych kierowników aptek w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz pełnionej funkcji w aptece. NFZ przyznaje się do zaistniałej sytuacji i sugeruje farmaceutom wymianę dokumentów tożsamości…

Zachodniopomorski Wojewódzki Oddział NFZ ujawnił dane osobowe kierowników aptek. Znalazły się wśród nich numery PESEL... (fot. Shutterstock)
Zachodniopomorski Wojewódzki Oddział NFZ ujawnił dane osobowe kierowników aptek. Znalazły się wśród nich numery PESEL... (fot. Shutterstock)

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska publikuje wyjaśnienie, jakie przygotował radca prawny Bartłomiej Malko, w związku z naruszeniem przez Wojewódzki Oddział NFZ przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. To reakcja na powtarzające się pytania członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie.

– Wskutek działania NFZ, w odniesieniu do członków ZOIA pełniących funkcje kierowników aptek ogólnodostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia 19 listopada 2019 r. doszło do ujawnienia danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz funkcji w aptece. Według ZOIA Informację na przełomie listopada i grudnia 2019 r. otrzymali wyłącznie członkowie ZOIA pełniący funkcję kierowników aptek ogólnodostępnych. NFZ wysłał informacje na Państwa adresy zamieszkania lub zameldowania – wyjaśnia radca prawny (czytaj również: CV a RODO, czyli jak chronić dane osobowe poszukując pracy).

REKLAMA

NFZ przyznaje się do winy

Malko wskazuje, że ujawnienie danych osobowych stanowiło naruszenie przez NFZ przepisów o ochronie danych osobowych. Z informacji jaką NFZ wysłał do poszkodowanych wynika, że nie kwestionując swojej odpowiedzialności za zdarzenie, NFZ zrealizowało swoje ustawowe obowiązki w zakresie poinformowania o zdarzeniu członków ZOIA jako osób, których dane osobowe zostały ujawnione oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie jako podmiotu nadzorującego NFZ w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

REKLAMA

– Zwracamy jednak uwagę, że samo ujawnienie danych osobowych nie jest z powstaniem szkody majątkowej po stronie osoby, której dane zostały ujawnione. W związku z informacjami, że do członków ZOIA zgłaszają się podmioty proponujące wystąpienie przeciwko NFZ z roszczeniami finansowymi, zalecamy rozwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym kierowaniu spraw sądowych przeciwko NFZ. Przypominamy, że do naprawienia szkody zobowiązany jest sprawca, a pomiędzy jego działaniem i szkodą konieczny jest związek przyczynowy – uprzedza Malko.

Wymiana i zastrzeżenie dokumentów nic nie da?

Radca prawny wskazuje, że NFZ zasugerował skorzystanie z możliwości zastrzeżenia dokumentu tożsamości oraz jego wymiany. Izba zwraca jednak, że NFZ nie wskazuje, którego dokumentu tożsamości dotyczy ta sugestia (dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu).

– Ponadto zwracamy uwagę, że dane które zostały ujawnione przez NFZ tj. imię, nazwisko, numer PESEL, po wymianie dokumentów tożsamości nie ulegną zmianie. Sugerujemy wzięcie powyższego pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zastrzeżeniu dokumentu tożsamości oraz jego wymianie. Rozumiejąc Państwa zaniepokojenie ujawnieniem danych osobowych zwracamy uwagę, że każdy z Państwa ma prawo do pełnej informacji o zdarzeniu. Dlatego, w razie jakichkolwiek Państwa wątpliwości lub pytań sugerujemy bezpośredni kontakt z NFZ jako sprawcą ujawnienia Państwa danych osobowych – uspokaja radca prawny.

Członkowie ZOIA, którzy pełnili funkcję kierowników aptek na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie wskazanym przez NFZ w Informacji, a nie otrzymali Informacji z NFZ, powinni się zwrócić do NFZ na piśmie z wnioskiem o udzielenie informacji czy ich dane osobowe również zostały ujawnione.

REKLAMA

Źródło: ŁW/ZPOIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

dane polskich szpiegów tez kiedyś ujawnili :)
Ukarać NFZ karą umowną pozew zbiorowy RODO się kłania niech się tym zajmą kancelarie prawnicze
Ukarać NFZ tzn. ukarać samego siebie, bo NFZ finansowany jest z budżetu czyli naszych podatków. Odpowiadać powinni konkretni, odpowiedzialni za to urzędnicy, własnym, prywatnym majątkiem.
Haha nawet za PRL nie walili tak w ch... w naginaniu prawa jak dzisiaj. Taka sama sytuacja jak z AntonimM ps "Świr" jak chciał zdegradować generała Jaruzelskiego. Jak się okazało ,że nie mógł, bo to niezgodne z prawem to powiedział,że w takim razie zmieni prawo. I tyle to wszystko jest warte. Niech w końcu przebierancy na stołkach ujawnią swoje prawdziwe nazwiska i oznajmią,że od dzisiaj jestesmy kolonia izraela bedzie w końcu wiadomo na czym stoimy.

Powiązane artykuły

Jakie nowe obowiązki dla aptek wynikają z aneksu do umowy z NFZ? Jakie nowe obowiązki dla aptek wynikają z aneksu do umowy z NFZ?

Apteki otrzymały do podpisania aneks do umowy z NFZ, który o wynika z wejścia w życie rozporządzenia...

NFZ tłumaczy opóźnienia w przetwarzaniu zestawień refundacyjnych aptek NFZ tłumaczy opóźnienia w przetwarzaniu zestawień refundacyjnych aptek

W połowie lipca Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo,...

NFZ szuka nowych specjalistów do Wydziału Kontroli Aptek i Ordynacji NFZ szuka nowych specjalistów do Wydziału Kontroli Aptek i Ordynacji

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiła rekrutację na stanowiska Głównych Specjalistów w Wydzi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz