REKLAMA
pt. 28 lutego 2020, 12:15

Niemcy: instrukcje dla farmaceutów w obliczu epidemii koronawirusa

Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Aptekarzy publikuje informacje dla farmaceutów, jak właściwie postępować w związku z potwierdzeniem kolejnych przypadków wystąpienia koronawirusa w Niemczech

Farmaceuci w Niemczech wyszli na ulicę w ramach ogólnokrajowego protestu (fot. Kinga Marzec)
W związku z rozprzestrzenianiem sią koronawirusa, Niemcy zaczynają w panice odwiedzać aptek (fot. Shutterstock).

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Niemcy zaczynają w panice odwiedzać apteki. Masowo wykupują maski ochronne i środki dezynfekujące. Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Aptekarzy (ABDA) wsparło niemieckich farmaceutów, publikując specjalną kartę informacyjną, w której przedstawia, jak powinni się oni zachować, i jakie środki przedsięwziąć, by zmniejszyć ryzyko zachorowania swoje i innych (czytaj też: Włochy: apteki pierwszym punktem kontaktu w ogniskach koronowirusa).

Najważniejsza jest informacja

Po spotkaniu w ubiegłą środę w Federalnym Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele środowisk aptecznych zadeklarowali gotowość do podjęcia działań promujących edukację. Liczne izby aptekarskie opublikowały na swoich stronach informacje dla farmaceutów dotyczące koronawirusa. Także Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Aptekarzy wystosowało specjalną kartę informacyjną, w której opisuje podstawowe fakty związane z koronawirusem, a także przedstawia, jak powinni oni postępować wobec jego rozprzestrzeniania się, i jakie kroki przedsięwziąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania swoje i pacjentów. Broszura zawiera informacje, jak dochodzi do przenoszenia się choroby, jakie są jej symptomy i jak uniknąć zarażenia. Przedstawia również proste środki higieny, które należy przedsięwziąć, by zmniejszyć ryzyko – należą do nich specjalna etykieta odnośnie kaszlu i kichania, higiena rąk oraz zachowanie odpowiedniej odległości od chorego (zobacz też: Apteki dopiero pod koniec przyszłego tygodnia dostaną wytyczne ws. koronawirusa).

Co wolno, a czego nie

Wśród konkretnych wskazówek, znalazły się:

 • Nie kichać i nie kaszleć na inne osoby.
 • Nie kasłać w ręce, ale w jednorazową chusteczkę.
 • Podczas kichania, zachować możliwie największą odległość i odwrócić się.
 • Używać jednorazowych chusteczek, a te po użyciu natychmiast wyrzucać do zamykanego pokrywką pojemnika na śmieci.
 • Unikać kontaktu przy użyciu rąk.
 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zachować odpowiedni dystans od osoby chorej ( 1-2 metry).
 • Myć często i dokładnie ręce, szczególnie po kontakcie osobistym. Mydło rozprowadzać 20-30 sekund między palcami, ręce dokładnie spłukać wodą i wytrzeć. Jeżeli nie ma umywalki, można użyć do dezynfekcji środków alkoholowych, żeli oraz chusteczek.
 • W ciągu dnia, wielokrotnie wietrzyć przez kilka minut powierzchnię. Zmniejsza to ilość czynników chorobotwórczych w powietrzu  i zapobiega wysuszaniu błon śluzowych

Odnośnie masek ochronnych

Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Aptekarzy odniosło się także do kwestii masek ochronnych. Jak twierdzi, nie istnieją żadne wystarczające dowody na to, że noszenie takiej maski mogłoby zmniejszyć ryzyko zachorowania u osoby zdrowej. ABDA powołuje się tu na stanowisko WHO, które mówi, że noszenie masek, w sytuacji, gdy nie jest to zalecane, może wywołać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i w efekcie zaniedbanie podstawowych środków higieny.

Inaczej jest w przypadku osoby chorej – jeśli już musi się ona udać w miejsce publiczne, noszenie maski może zmniejszyć ryzyko zarażenia drogą kropelkową innej osoby. Wobec braków środków, takich jak maski, w placówkach aptecznych, należy tym bardziej uważać na higienę (czytaj też: ŚIA apeluje do aptek o rozsądne ceny maseczek).

W razie podejrzenia

ABDA opisuje także, jak powinno się zachować w przypadku podejrzenia wystąpienia zarażenia. W takim wypadku każdy, kto miał bezpośredni kontakt z osobą chorą, musi się niezwłocznie udać do odpowiedzialnej placówki zdrowia – także wtedy, gdy nie ma żadnych symptomów choroby. Kto natomiast w ciągu ostatnich 14 dni znajdował się we wskazanym przez Instytut Roberta Kocha (RKI) obszarze zagrożonym, musi się niezwłocznie zgłosić telefonicznie do odpowiedzialnej placówki – również bez względu na występowanie symptomów. Ten, kto natomiast przebywał w regionie, które nie jest obszarem zagrożonym, ale na  którym wystąpiły przypadki koronawirusa, powinien unikać niepotrzebnych kontaktów i w miarę możliwości pozostać w domu. Jeśli w ciągu 14 dni od powrotu pojawiłyby się gorączka, kaszel czy duszności, ABDA radzi, by udać się do lekarza – jednak także po telefonicznym zgłoszeniu się do odpowiedzialnej instytucji. Instrukcje ABDA zgodne są z tymi, jakie wydaje RKI.

ABDA zaleca również farmaceutom, by w placówkach kontrolować zaopatrzenie w środki dezynfekujące. Oprócz wskazań dla aptekarzy, opublikowała ona także kartę informacyjną dla samych pacjentów (czytaj również: Apteki dopiero pod koniec przyszłego tygodnia dostaną wytyczne ws. koronawirusa).

AM/DAZ online

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]