REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę

31 grudnia 2018 10:44

Apteka, która nie wykazuje dochodu, nie będzie mogła skorzystać ze wsparcia, jakie Ministerstwo Zdrowia przygotowało w związku z obowiązkiem dostosowania do e-recepty. Śląska Izba Aptekarska prezentuje opracowanie przygotowane przez radcę podatkowego…

W jaki sposób można dokonać odliczenia od podatku dla aptek w związku z dostosowaniem do e-recepty? (fot. MGR.FARM)
W jaki sposób można dokonać odliczenia od podatku dla aptek w związku z dostosowaniem do e-recepty? (fot. MGR.FARM)

20 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 6 grudnia o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem. To w niej zapisany został mechanizm odliczenia od podatku dla aptek, w związku z dostosowaniem do e-recepty (czytaj więcej: Prezydent podpisał ważną dla aptekarzy ustawę). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 grudnia.

Jak dokonać odliczenia od podatku?

Ewa Kłoda – doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej – przygotowała krótkie omówienie pomocy finansowej dla aptek we wdrażaniu e-recepty. Wskazuje ona, że artykuł 1 ustawy dodaje do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52 j. Wynika z niego, że poza ujęciem w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny mogą odliczyć od dochodu kwotę stanowiącą iloczyn 3.500,00 zł oraz liczby stanowisk w aptece lub punkcie aptecznym. Liczba stanowisk ograniczona jest do czterech, ponadto w sytuacji, gdy podatnik poniósł wydatki w odniesieniu do więcej niż jednej apteki lub punktu aptecznego, odliczeniu podlega suma wydatków zgodnie z powyższym ale również z ograniczeniem do czterech aptek (czytaj więcej: Wsparcie finansowe na informatyzację nie dla sieci aptek?).

REKLAMA

– Sformułowanie „odliczyć od dochodu” oznacza, że najpierw należy obliczyć dochód (przychody – koszty uzyskania przychodów uwzględniające poniesione ww. wydatki). A następnie przed wyliczeniem podatku podstawę opodatkowania pomniejszyć po raz kolejny tą samą wartość – pisze Ewa Kłoda.

REKLAMA

Zwraca ona uwagę, że kolejność postępowania jest istotna, ponieważ z ulgi można będzie skorzystać tylko w przypadku osiągnięcia dochodu.

– W sytuacji, gdy apteka nie przynosi dochodu lub podatek od osiągniętego dochodu pokrywa zapłacona składka zdrowotna skorzystanie z dodatkowej ulgi jest niemożliwe – podkreśla doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Ulgę można zastosować tylko w 2018 r. W praktyce zastosowanie ulgi uwidoczni się w książce przychodów i rozchodów na rozliczeniu rocznym PIT 36 lub PIT 36 L. Wcześniej można zastosować ją w obliczeniu należnej zaliczki za miesiąc grudzień płatnej do 20 stycznia 2019 r.

Apteki bez dochodu?

W maju Ministerstwo Finansów ujawniło dane podatkowe 2 tysięcy największych firm działających w Polsce. W zestawieniu znalazły się również spółki posiadające największe sieci apteczne. Okazało się wtedy, że większość z nich nie przyniosła w 2016 roku żadnego zysku. W rezultacie nie zapłaciły ani złotówki podatków. Opublikowane przez resort dane pochodziły z roku 2016 i powstały w oparciu o zeznania podatkowe firm, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (czytaj więcej: Największe sieci aptek nie płacą podatków?).

REKLAMA

W zestawieniu znalazło się m.in. dziewięć przedsiębiorstw funkcjonujących również na rynku aptecznym. Zaskakiwał fakt, że większość z nich nie wykazała w danym roku podatkowym dochodu.  Do grona spółek z rynku aptecznego, które w 2016 roku nie zapłaciły podatku należą m.in.:

 • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Apteki Dbam o Zdrowie)
 • Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (Apteki Hebe)
 • Super-Pharm Poland Sp. z o.o. (Super-Pharm)
 • BRL Center – Polska Sp. z o.o. (Dr.MAX)
 • PZF Cefarm-Lublin S.A. (Apteki Dbam o Zdrowie)

Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET przekonywał, że cały biznes handlowy pracuje na niskich marżach, w aptekach nie jest inaczej.

– Dodatkowo do spadku marż przyczynią się regulacje dotyczące cen leków. Rosną koszty działalności, co po części także wynika z coraz bardziej restrykcyjnych wymagań i przepisów nakładanych na branżę – wyjaśniał Piskorski. Jego zdaniem 2016 r. był też specyficzny ze względu na wejście w życie reguły „apteka dla aptekarza”.  Z tego powodu firmy przyspieszały swoje inwestycje.

Innego zdania był Marcin Wiśniewski, szef Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Uważał on, że od lat dokonuje się cichy desant sieci aptecznych na polski rynek apteczny. Omijanie podatków także jest celem i zarazem sposobem na przejmowanie rynku. Jego zdaniem przy swoich obrotach sieci powinny płacić podatki na poziomie 250 mln zł miesięcznie (czytaj więcej: Czy sieci aptek sztucznie generowały straty?).

Źródło: ŁW/SIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ojej. Największe spółki nie płacą podatków...jak zawsze. Bogaty ma dobrze, a biednego trzeba dobić.

Powiązane artykuły

Zachodniopomorskie – tam już wystawiono 20 tysięcy e-recept Zachodniopomorskie – tam już wystawiono 20 tysięcy e-recept

Jak donosi portal eswinoujscie.pl, lekarze wystawiają coraz więcej recept elektronicznych w wojewódz...

Prezentacje dla farmaceutów! E-recepta i recepty papierowe po 1 stycznia… Prezentacje dla farmaceutów! E-recepta i recepty papierowe po 1 stycznia…

W całej Polsce organizowane są szkolenia dotyczące zmian, jakie w aptekach zajdą po 1 stycznia 2019 ...

VIDEO: Realizacja recepty papierowej i DRR VIDEO: Realizacja recepty papierowej i DRR

Firmy Kamsoft oraz Sertum przygotowały filmy instruktażowe dla pracowników aptek, w których pokazują...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz