REKLAMA
wt. 2 lipca 2024, 08:01

Nieuprawnione wykorzystywanie tytułu zawodowego farmaceuty. NIA reaguje

“Zostań farmaceutą” – tak jedna ze szkół policealnych promuje kierunek technika farmaceutycznego. Dodatkowo wskazuje, że praca technika nie polega tylko na wydawaniu leków w aptece, ale także na świadczeniu usług farmaceutycznych. Prośbę o sprostowanie tych informacji wystosowała Naczelna Izba Aptekarska.

Nieuprawnione wykorzystywanie tytułu zawodowego farmaceuty. NIA reaguje (fot. shutterstock.com)
Nieuprawnione wykorzystywanie tytułu zawodowego farmaceuty. NIA reaguje (fot. shutterstock.com)

Jedna ze szkół policealnych na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała post, w którym zachęca do podjęcia się kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny. Absolwentów szkół ponadpodstawowych zachęcić miało specjalne hasło. Brzmiało ono: “Zostań farmaceutą – zapisz się do technikum farmaceutycznego i zdobądź dobrze płatny zawód”. Dodatkowo, w innym z postów w mediach społecznościowych, szkoła policealna zapewnia, że do obowiązków technika farmaceutycznego należy nie tylko wydawanie leków. Wśród innych jego obowiązków w aptece, wymieniono udzielanie porad farmaceutycznych. Działania te są wykorzystywaniem tytułu zawodowego farmaceuty niezgodnie z przepisami prawa.

Naczelna Izba Aptekarska przeciwna praktykom szkół policealnych

Sprawą zainteresowała się Naczelna Izba Aptekarska. Podkreśla ona, że szkoła policealna nie miała prawa przypisywać tytułu zawodowego farmaceuty absolwentom szkoły policealnej. Izba podkreśla, że takie działanie narusza prawo i dobra osobiste farmaceutów. Poinformowała również, że podjęła stosowne kroki mające na celu usunięcie materiałów szerzących nieprawdziwe informacje z sieci: 

– (…) wysłaliśmy odpowiednie pismo do Prezesa Stowarzyszenia prowadzącego tę szkołę policealną, w którym wezwaliśmy do usunięcia wszelkich materiałów promocyjnych i informacji sugerujących takie uprawnienia techników farmaceutycznych – poinformował Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

Wezwanie do zaprzestania powyższych działań wobec tej samej szkoły policealnej przekazała również Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Wzywa ona do natychmiastowego zaprzestania używania pojęcia “farmaceuta” w reklamie działalności szkoły. Ponadto, podkreśla ona o konieczności niezwłocznego usunięcia pojęcia “farmaceuta” ze wszystkich miejsc, w których zaprezentowano je w innym kontekście niż związanym z osobą posiadającą stosowne prawo wykonywania zawodu. 

To niejedyne działanie szkół policealnych wobec wykorzystania tytułu zawodowego farmaceuty

O kolejnym nieuprawnionym wykorzystaniu tytułu zawodowego “farmaceuta” w mediach społecznościowych poinformował Konrad Madejczyk. Działanie to polega na celowym użyciu na jednej z grafik nazwy “Technik Farmaceuta” zamiast “Technik Farmaceutyczny”. Zdaniem rzecznika NIA ma to na celu wywołanie mylnego wrażenia o posiadanych przez potencjalnego absolwenta tej szkoły kwalifikacjach. 

Poprzez używanie terminu „Technik Farmaceuta”, szkoła chce przyciągnąć więcej kandydatów. Określenie „Technik Farmaceuta” wygląda prestiżowo i atrakcyjnie. Jednakże, jest to działanie nieuczciwe. Wprowadza ono w błąd zarówno przyszłych uczniów, jak i potencjalnych pracodawców. Mogą oni mieć mylne wyobrażenie o poziomie wykształcenia i umiejętnościach absolwentów tej szkoły – komentuje sprawę Konrad Madejczyk.

Tytuł zawodowy farmaceuty jest chroniony prawem

Zgodnie z art. 20 ustawy o zawodzie farmaceuty, tytułem zawodowym “farmaceuta” może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba, która posiada aktualne prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Jednocześnie zostało zaznaczone, że tytuł zawodowy “farmaceuta” podlega ochronie prawnej. Co to oznacza w praktyce? Nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym “farmaceuta” stanowi przestępstwo. Jest ono zagrożone karą grzywny lub karą nagany. Jednocześnie należy zaznaczyć, że tytuł zawodowy “farmaceuta” nie jest tożsamy z tytułem “magister farmacji”. 

Udzielanie porad farmaceutycznych jest jedną z usług farmaceutycznych

Katalog usług farmaceutycznych, które może świadczyć farmaceuta został określony w ustawie o zawodzie farmaceuty. W art. 4 tego aktu prawnego możemy przeczytać, że do jednej z usług farmaceutycznych należy: „udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w szczególności w zakresie wydania właściwego produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza, przekazania informacji dotyczących właściwego stosowania, w tym dawkowania i możliwych interakcji z innymi produktami leczniczymi lub pożywieniem, wydawanego produktu, wyrobu lub środka oraz prawidłowego używania wyrobów medycznych” 

Zgodnie z powyższymi zapisami ustawy, technik farmaceutyczny w ramach sprawowania przez siebie czynności zawodowych nie jest uprawniony do udzielania porad farmaceutycznych. Informacja szkoły policealnej, o tym że ta usługa farmaceutyczna należy do jednego z obowiązków techników farmaceutycznych jest zatem nieprawdziwa. 

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]