REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowe prawo farmaceutyczne to zaproszenie dla Chińczyków?

9 stycznia 2019 08:57

Ministerstwo zdrowia opublikowało kilka dni temu kolejną nowelizację Prawa farmaceutycznego. Eksperci zwracają uwagę na to, że pojawiające się w niej zapisy mogą ułatwić wejście na polski rynek tańszych leków generycznych z Chin lub Indii.

Czy nowe prawo farmaceutyczne to chęć szerszego otwarcia bramy dla Chińczyków i Hindusów, produkujących tańsze od europejskich generyki? (fot. Shutterstock)
Czy nowe prawo farmaceutyczne to chęć szerszego otwarcia bramy dla Chińczyków i Hindusów, produkujących tańsze od europejskich generyki? (fot. Shutterstock)

Projekt nowelizacji przygotował Główny Inspektor Farmaceutyczny. Precyzuje on obowiązki podmiotów zobowiązanych przez „dyrektywę fałszywkową” do weryfikacji autentyczności leków. Nowelizacja przewiduje też m.in. kary pieniężne za nierealizowanie wspomnianych obowiązków przez producentów, importerów, hurtownie i apteki. Maksymalnie może ona wynieść nawet pół miliona złotych (czytaj więcej: Do 500 000 zł kary dla apteki, która nie będzie podłączona do PLMVS?).

Eksperci z Kancelarii Doradczej Rafał Janiszewski w komentarzu dla Menedżera Zdrowia zwracają uwagę na inne zapisy z projektu nowelizacji. Co ciekawe, ich wytłumaczenia nie umieszczono w Ocenie Skutków Regulacji projektu. Dlaczego?

REKLAMA

– Jeśli coś dodatkowego wdraża się „przy okazji”, „pod pretekstem” a do tego nie opisuje się tego w ocenie skutków regulacji, to budzi to nasze przekonanie, że robi się to w konkretnym celu, który poznamy pewnie niebawem – komentują eksperci.

REKLAMA

Ułatwienie dla producentów leków z Chin i Indii?

O jakie zapisy chodzi? Artura Fałka i Rafała Janiszewskiego zastanawia treść dodawanego art. 77a.1. Daje on możliwość przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną zawarcia umowy z podmiotem odpowiedzialnym na przechowywanie i dystrybucję  jego leków.

– Oczywiście jest to dobre rozwiązanie dla podmiotów odpowiedzialnych, które nie są wytwórcami lub nie prowadzą działalności wytwórczej na terenie Polski. Dzięki tym zapisom może być zapewniona bieżąca ilość stanu magazynowego produktów leczniczych oraz może być zorganizowana permanentna dystrybucja leków. Warto jednak odczytać w tym przepisie włączenie w system nadzoru nad dystrybucją. Tu pojawiają się kolejne dodane, będące konsekwencją wspomnianego artykułu dotyczące zabezpieczeń opakowań oraz obowiązku ich weryfikowania. To jednak wydaje się oczywiste jeśli w wyniku zmiany np. chiński producent leków będzie na terenie kraju prowadził dystrybucję i magazyny w oparciu o umowę z polską hurtownią – wyjaśniają eksperci.

Oznacza to, że zmiana wprowadza możliwość nawiązywania umów dystrybucyjnych dla podmiotów odpowiedzialnych nie będących wytwórcami. Umożliwi to szeroko rozumiane działanie firm farmaceutycznych, które obecnie nie mogą lub nie chcą prowadzić własnej dystrybucji.

Jaki jest cel takich zmian? Czy to chęć szerszego otwarcia bramy dla Chińczyków i Hindusów, produkujących tańsze od europejskich generyki?

REKLAMA

Źródło: ŁW/Termedia

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Przynajmniej wiedzielibyśmy, że to produkt CHRL. Jak pokazała afera walsartanowa obecnie również sprzedajemy leki CHRL, jeno brandowane logami znanych wytwórców.
Właśnie po co przepłacać z chiński walsartan w pudełku europejskiego \"producenta leków\" ? Chińczycy pudełka i ulotki też mogą taniej produkować ? Jeszcze dopuścić możliwość bezpośredniego zamawiania na Aliexpress i po co nam apteki ? ;-)

Powiązane artykuły

Dyrektywa antyfałszywkowa w aptece okiem praktyka Dyrektywa antyfałszywkowa w aptece okiem praktyka

Miało być świetnie a wyszło jak zwykle – tym krótkim zdaniem można podsumować proces wprowadzania dy...

GIF przypomina: będą trzy rodzaje produktów leczniczych po 9 lutego GIF przypomina: będą trzy rodzaje produktów leczniczych po 9 lutego

Od 9 lutego na opakowaniach leków będą umieszczane unikalne identyfikatory oraz zabezpieczenia przed...

GIF „straszy” hurtownie cofnięciem zezwolenia za brak weryfikacji leków… GIF „straszy” hurtownie cofnięciem zezwolenia za brak weryfikacji leków…

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przypomina o obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Tym razem...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz