REKLAMA
czw. 25 czerwca 2020, 10:05

Od 1 lipca będzie zamieszanie z receptami na bezpłatne leki dla seniorów?

Zgodnie z wchodzącymi wkrótce w życie przepisami, od 1 lipca uprawnienie do wystawiania e-recept na bezpłatne leki dla seniorów miała uzyskać szersza niż do tej pory grupa pracowników medycznych. Okazuje się jednak, że na razie to nie nastąpi. Dyskusyjne staje się zresztą też wystawianie tego typu recept przez osoby, które robiły to do tej pory…

Resort zdrowia wskazuje nowości na wykazach bezpłatnych leków "65 plus" i "18 minus" (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że recepty na bezpłatne leki dla seniorów będą do października wystawiane jak do tej pory (fot. Shutterstock)

Aktualnie recepty na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia mogą wystawiać wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki POZ. Jednocześnie lekarze wszystkich pozostałych specjalności mogą je wystawiać tylko dla siebie lub członków rodziny (pro auctore/pro familia). Od 1 lipca miało to się jednak zmienić. Na ten dzień zaplanowano bowiem wejście w życie nowych zapisów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ich mocy senior e-receptę na bezpłatne leki miał uzyskać także od lekarza specjalisty oraz przy wypisie ze szpitala. Już wiadomo jednak, że tak nie będzie…

A wszystko przez art. 43a ust. 1b wspomnianej ustawy. Mówi on, że nowa grupa pracowników medycznych przed wystawieniem recepty z uprawnieniem „S” ma obowiązek zweryfikowania ilości oraz rodzaju przepisywanych takiemu pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Weryfikacji trzeba dokonać pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania wspomnianych produktów przez danego pacjenta, a także wziąć w jej ramach pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta (czytaj również: Za rok leki dla seniorów zlecą specjaliści, ale tylko za pomocą e-recepty).

Po co obowiązek weryfikacji?

Uprawnienie do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów wyłącznie przez lekarzy i pielęgniarki POZ miało  pewną zaletę. Ten swoisty „monopol” umożliwiał im koordynację i kontrolę nad zaopatrywaniem pacjenta w bezpłatne leki. Lekarz zaglądając do kartoteki takiego pacjenta mógł zweryfikować czy ten rzeczywiście zużył już przepisane wcześniej leki. Taka kontrola trzymała też w ryzach budżet przeznaczany na bezpłatne leki dla seniorów.

– Rozszerzenie tego uprawnienia na kolejne grupy pracowników medycznych wymaga zatem wdrożenia odpowiedniego mechanizmu, który umożliwi efektywną weryfikację ordynowanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i zagwarantuje bezpieczeństwo pacjentów – wyjaśnia Jarosław Rybarczyk główny specjalista Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Dlatego też zgodnie z brzmieniem art. 43a ust. 1a i 1b wspomnianej ustawy, uprawnienie do wystawiania tzw. Recept 75+ zostało ściśle powiązane z wystawianiem recept w postaci elektronicznej. I również dlatego stworzono obowiązek dokonania weryfikacji ordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (czytaj również: Program 75+ pod lupą).

A w jaki sposób ma wyglądać taka weryfikacja? Otóż jej realizacja przebiegać ma przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności systemu P1. Problem w tym, że system ten jeszcze takiej funkcjonalności nie ma…

Funkcjonalność dostępna dopiero za 3 miesiące

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wspomniana funkcjonalność systemu zostanie uruchomiona dopiero od dnia 1 października 2020 r. Brak systemu, którego lekarze specjaliści oraz pracujący w szpitalach mieli używać od 1 lipca, w praktyce oznacza, że nadal nie będą mogli wystawiać recept z uprawnieniem „S”. Będzie to możliwe dopiero od 1 października. Problem w tym, że wchodzące w życie 1 lipca przepisy obowiązek używania systemu nakładają też na lekarzy i pielęgniarki, którzy już teraz wystawiają recepty na bezpłatne leki dla seniorów. Wynika to bezpośrednio z brzmienia wspomnianego art. 43a ust. 1b wspomnianej ustawy. Mówi on, że:

„Osoby uprawnione do wystawiania recept na podstawie ust. 1 i 1a, przed wystawieniem recepty są obowiązane do dokonywania za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust.1, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy.”

Kluczowe jest tutaj wskazanie nowego obowiązku dla osób uprawnionych do wystawiania recept na podstawie ust. 1 i 1a. Ten drugi ustęp dotyczy nowej, poszerzonej grupy pracowników medycznych, którzy mają wystawiać e-recepty z uprawnieniem „S”. Natomiast ust. 1 dotyczy lekarzy i pielęgniarek POZ, którzy aktualnie wystawiają już recepty na bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia. Zgodnie z przepisami oni również będą mieli obowiązek weryfikowania przepisywanych leków w systemie, który zacznie działać dopiero po 1 października. Co to oznacza w praktyce?

Kto wystawi receptę na bezpłatne leki dla seniorów?

Jeśli czytać przepisy dosłownie, to po 1 lipca wystawianie recept na bezpłatne leki dla seniorów staje się niemożliwe. Brakuje bowiem systemu, z którego muszą korzystać wszystkie osoby uprawnione do wystawiania tego typu recept. Zatem w praktyce przez kolejne trzy miesiące, żaden senior nie powinien otrzymać recepty na bezpłatne leki. Zapytaliśmy o tę kwestię Ministerstwo Zdrowia. Resort przekonuje, że konieczność weryfikacji ilości i rodzaju przepisywanych seniorowi preparatów, dotyczy tylko nowej grupy pracowników medycznych.

– Pracownicy medyczni, o których mowa w art. 43a ust. 1a ustawy, będą mogli wystawiać ww. recepty dla świadczeniobiorców mających ukończony 75 rok życia dopiero od momentu uruchomienia funkcjonalności, tj. po 1 października 2020 r. Do tego czasu tzw. recepty 75+ mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej – wskazuje przedstawiciel resortu zdrowia.

Zatem dopóki wspomniany system weryfikacji nie działa, recept na bezpłatne leki dla seniorów nie może wystawiać nowa grupa pracowników medycznych. A to oznacza, że lekarze i pielęgniarki POZ nie muszą sprawdzać, jakie leki z uprawnieniem „S” otrzymał pacjent od specjalisty czy w czasie wypisu ze szpitala. Recepty te można wystawiać jak do tej pory, Kiedy jednak system zacznie działać po 1 października – wszyscy pracownicy medyczni mogący wystawiać recepty na bezpłatne leki po 75. roku życia, będą mieli obowiązek weryfikowania w systemie (czytaj również: Jaka przyszłość czeka program 75+?).

Mimo zachodzących zmian recept na bezpłatne leki dla seniorów nadal nie będą mogli wystawiać farmaceuci. Pracownicy aptek nie mogą też uzupełnić uprawnienia „S”, jeśli osoba wystawiająca receptę zapomni go wpisać.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]