REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Od 1 września apteki z obowiązkiem prowadzenia kolejnej ewidencji

29 sierpnia 2019 11:32

Apteki będą musiały co roku zdawać sprawozdanie z liczby nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową. Obowiązek prowadzenia ich ewidencji wchodzi w życie od 1 września. Właściciele kilku aptek, będą musieli prowadzić osobną ewidencję dla każdej z nich.

Ewidencja nabytych i wydanych toreb przez aptekę może być prowadzona w dowolnej formie (fot. Shutterstock)
Ewidencja nabytych i wydanych toreb przez aptekę może być prowadzona w dowolnej formie (fot. Shutterstock)

22 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła m.in. obowiązek naliczania opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego o grubości równej 50 mikrometrów i większej. Do tej pory opłata recyklingowa dotyczyła wyłącznie toreb o grubości do 50 mikrometrów. Z opłaty wyłączono bardzo lekkie torby na zakupy o grubości poniżej 15 mikrometrów (tzw. „zrywki”). Obowiązkiem stanie się też ewidencja nabytych i wydanych toreb/

Opłata recyklingowa za reklamówki dotyczy wyłącznie toreb z tworzywa sztucznego. Nie obejmuje opakowań papierowych, kartonowych, bawełnianych czy też z biomasy. Od 1 stycznia 2020 r. opłata recyklingowa ma być rozliczana raz na kwartał do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a nie tak jak do tej pory raz w roku (czytaj więcej: Od 1 września opłata recyklingowa za każdą torbę foliową z apteki).

REKLAMA

Ewidencja nabytych i wydanych toreb w aptece

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca też uwagę, na inny obowiązek aptek od 1 września 2019 r. Otóż obowiązywało będzie prowadzenie ewidencji obejmującej liczbę nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową. Przedsiębiorców prowadzących więcej niż jeden punkt zobowiązano do prowadzenia takiej ewidencji oddzielnie dla każdej placówki. Forma ewidencji jest dowolna (czytaj również: Jak apteka powinna ustalić cenę torby foliowej?).

REKLAMA

– Pojawi się obowiązek składania rocznego sprawozdania. Sprawozdanie w zakresie opłaty recyklingowej obejmie m.in. informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego. Organem właściwym do złożenia sprawozdania będzie marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Sprawozdanie będzie musiało zostać złożone w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – informuje OIA w Bydgoszczy.

Dodatkowo wszystkie placówki, które opłacają opłatę recyklingową będą podlegały wpisowi do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Przy czym złożenie wniosku o wpis będzie musiało nastąpić jeszcze przed 31 grudnia 2019 r. Brak wpisu będzie zagrożony karą administracyjną nawet do wysokości 1 mln zł.

Źródło: ŁW/OIA w Bydgoszczy

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

13 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A co tam przecież w sumie to jeszcze za mało pracy , teraz ewidencja foliówek, za chwilę będzie ewidencja zużytego papieru czy ręczników papierowych itd.
Nie podawaj pomysłów ;) W dupach się poprzewracało.
Na pewno w Kamsoft da się wydrukować historię sprzedaży. Może ktoś z Was wie jak to zrobić. Jak wydrukować sprzedaż toreb za np. dany miesiąc?
W kontroli sprzedaży możęsz wybrać dany produkt i zoabczyć ile się sprzedało.
Mam nadzieję, że to zestawienie wystarczy jako ewidencja wydanych toreb.
Może wystarczy, chodź znając ich absurdalne podejście mogą wymyślić pierdyliard absurdalnych raporcikow i zestawień
Wniosek, za niezłożenie którego grozi nam 1000000 zł kary ma 44 strony. Może Izba ustaliłaby jak go wypełnić.
Jakim cudem my mamy prowadzić opiekę farmeceutyczną? Między wypelnianiem ewidencji toreb a raportowaniem do ZSMOPL i informowaniem każdego pacjenta przy każdej pozycji z recepty o tańszym zamienniku? To proponuje władzy ustawodawczej wydłużyć dobę-wtedy się jakoś ogarnę ze wszystkim..
wszystko potrafią wprowadzić w swoim interesie, widocznie opieka nie jest intratnym biznesem, bo już dawno by była, ja w jej pojawienie się wątpię szczerze
Za mało korzyści z of, nie będzie z czego ciągnąć kasy więc po co
Proponuję żeby każda apteka miała małą sortownie śmieci ;)
te wszystkie wymogi i obostrzenia sprawiają, że APTEKA DLA APTEKARZA była już tak blisko a jednak tak daleko ,,,,bo tylko idiota by się na to porwał

Powiązane artykuły

Słów kilka o właściwym przechowywaniu leków Słów kilka o właściwym przechowywaniu leków

Pacjent kupujący preparaty w aptece wyraża przeświadczenie, że były one przechowywane w odpowiednich...

„Nie chce mi się” jako największy demotywator „Nie chce mi się” jako największy demotywator

„Nie chce mi się”- ile razy to stwierdzenie wypowiadamy w ciągu całego dnia? Może się zdziwicie, ale...

Apteka całodobowa na Ursynowie – dzielnica zwiera szeregi Apteka całodobowa na Ursynowie – dzielnica zwiera szeregi

Na Ursynowie od 3 miesięcy nie ma całodobowej apteki. Tę kuriozalną sytuację chcą zmienić sami miesz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz