REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Od kiedy należy stosować nowy VAT na surowce recepturowe?

27 grudnia 2019 15:20

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zmiany stawki podatku VAT dla surowców farmaceutycznych. Od 1 listopada producenci surowców do receptury aptecznej stosują 23 proc. stawkę VAT na swoje produkty.

NFZ weryfikuje podczas kontroli w aptece dane zatrudnianych farmaceutów z zapisem w CRF. Emeryci często są z niego wykreśleni (fot. Shutterstock)
Pytanie dotyczące stawki podatku VAT do dostawy surowców farmaceutycznych po dniu 31 marca 2020 r. powinno zostać zadane w ramach WIS (fot. Shutterstock)

Na początku listopada prezes NRA wystosowała pytanie do Jerzego Kwiecińskiego (Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju), w sprawie nowej stawki VAT na surowce recepturowe. Przypomnijmy, że od 1 listopada producenci składników do wykonywania leków recepturowych stosują stawkę VAT 23 proc. Do tej pory wynosiła ona 8 proc.

Zmiana te jest efektem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona nowy załącznik nr 3 do ustawy o VAT. Dotyczy on towarów, dla których stosuje się 7% stawkę VAT (która z kolei na podstawie art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT obecnie wynosi 8%). W pozycji 14 „nowego” załącznika nr 3 wskazane są „Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską”, niezależnie od kodu CN (czytaj więcej: WAŻNE: Od 1 listopada zmiana VAT na surowce do receptury aptecznej).

REKLAMA

Więcej na temat leków recepturowych znajdziesz w serwisie RECEPTURA.PL.

REKLAMA

Od 1 listopada czy od 1 kwietnia?

Niektóre podmioty kwestionują zmianę VAT na surowce recepturowe od 1 listopada. Wskazują, iż powinna ona nastąpić dopiero od 1 kwietnia przyszłego roku. A wynika to z faktu, że wspomniany załącznik nr 3 ma obowiązywać właśnie od 1 kwietnia 2020 roku, a nie od 1 listopada. Wspomniana ustawa faktycznie weszła w życie już 1 listopada, ale tylko częściowo. Znajdujące się w niej przepisy przejściowe określają, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. obowiązuje dotychczasowy załącznik nr 3.

– Na podstawie powyższego można wywnioskować, że dotychczasowe brzmienie stosownego zapisu dotyczącego produktów leczniczych z załącznika nr 3 obowiązuje do 31 marca 2020 r. i nie ulega zmianie od 1 listopada 2019 r. – pisała prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w liście do Ministerstwa Finansów.

W związku z tym, że istnieją obecnie dwie różne koncepcje dotyczące wejścia w życie nowej stawki VAT na surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej, Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o udzielenie informacji, od której daty dokonana jest zmiana wysokości stawki VAT na surowce farmaceutyczne (czytaj również: Jak obliczamy koszt sporządzonych w aptece leków recepturowych).

– Ze względu na wagę interpretacji, o którą wnioskujemy dla prawidłowej działalności przedsiębiorcy prowadzącego aptekę ogólnodostępną, uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej – pisała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów odpowiada

W połowie grudnia Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie prezes NRA. Opublikowała je Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska. Resort finansów przyznaje w niej, że wspomniany załącznik nr 3 do ustawy o podatki od towarów i usług będzie stosowany dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie do końca marca należy stosować przepisy obowiązujące do tej pory.

– Tym samym do dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, dokonanych w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawki obowiązujące przed dniem 1 listopada 2019 r (z wyjątkami, o których mowa w art. 8 ustawy zmieniającej – których jednakże nie dotyczy zakres ww. pisma) – podaje Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów wskazuje jednocześnie, że od 1 listopada podatnicy mogą bowiem występować z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dotyczącej stosowania właściwej stawki VAT. Dlatego pytanie dotyczące zakresu stosowania stawki obniżonej podatku VAT do dostawy surowców farmaceutycznych po dniu 31 marca 2020 r. powinno zostać zadane w ramach WIS.

– Szczegółowe informacje dotyczące zasad występowania o WIS oraz jej wydawania dostępne są pod linkiem https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis – podaje Ministerstwo Finansów.

Źródło: ŁW/P-KOIA

1235_ko22352019_mf_ws._stawek_podatku_vat_dla_dostawy_surowcow_farmaceutycznych
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zgrany zespół w aptece robi różnicę Zgrany zespół w aptece robi różnicę

Jednym z czynników, który sprawia, że do pewnych miejsc pracy wraca się z przyjemnością, a do innych...

PLMVS: możliwa konieczność zmiany hasła dostępowego PLMVS: możliwa konieczność zmiany hasła dostępowego

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków informuje o możliwości otrzymania przez użytkow...

Zmiany w raportowaniu leków recepturowych Zmiany w raportowaniu leków recepturowych

Od 1 czerwca zmienia się zakres danych raportowanych do NFZ, dotyczących refundowanych leków gotowyc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz